Number of found documents: 524711
Published from to

Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.
ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten
2018 - German
Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht bedeutungsgleich; entsprechend werden sie auch unterschiedlich verwendet. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, den Gebrauch dieser Wörter auf der Grundlage einer Korpuserhebung zu untersuchen. Hierbei sollen die Beschreibungen gängiger Wörterbücher als Ausgangspunkt gewählt werden. The Czech word "chvíle" can be translated in German as "Augenblick", "Moment", "Zeit" and "Weile" (HIELSCHER et al. 2003:15). Nevertheless these words aren't always semantically equal. So does their usage. This diploma thesis analyzes synonyms of the word "Weile" and studies the usage of these words. It employs methodology of corpus linguistics to study the most commonly used collocations of the synonyms examined in the thesis and their occurrence in text. Keywords: Corpus linguistics; collocation; interference mistakes; synonyms; use of expressions; cooccurrence analysis Available in digital repository of UPOL.
Der Gebrauch der deutschen Äquivalente zu "chvíle". Eine korpusbasierte Studie.

Das tschechische Wort "chvíle" kann u.a. als "Augenblick", "Moment", "Zeit" und "Weile" ins Deutsche übersetzt werden (vgl. HIELSCHER et al. 2003:15). Die Wörter dieses 'Wortfeldes' sind jedoch nicht ...

ČUBOŇOVÁ, Simona; RINAS, Karsten
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kondiční připravenost hráček házené ve věku 13-14 let v DHK Zora Olomouc
STUDENÁ, Renata; BĚLKA, Jan
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je kondiční připravenost hráček házené ve věku 13-14 let v sezoně 2018/2019. Celkem bylo testováno 22 hráček z nejvyšší soutěže starších žákyň. Testování proběhlo v rozmezí od 3. 9. 2018 do 12. 11. 2018. Praktická část porovnává dva výsledky, na začátku přípravy a na konci přípravy. U hráček bylo provedeno kondiční měření za pomocí 6 testových baterií. Analýza testových baterií prokázala, že všechny hráčky se zlepšily ve všech 6 motorických testech. Výsledky testování můžou sloužit k přípravě na další sezónu. The aim of the bachelor thesis is the fitness of players handbal in 13-14 years old in the season 2018/2019. A total of 22 players from the highest competition of older children were tested. Testing ranged from 3. 9. 2018 to 12. 11. 2018. The practical part compares two results, at the beginning of the preparation and at the end of the preparation. The players were tested with 6 test batteries. Analysis of test batteries showed that all players improved in 6 motor tests. Test results can be used to prepare for the next season. Keywords: házená; testové baterie; sportovní výkon; motorické schopnosti; kondiční příprava; handball; test battery; sport performance; motoric tests; condition training Available in digital repository of UPOL.
Kondiční připravenost hráček házené ve věku 13-14 let v DHK Zora Olomouc

Cílem bakalářské práce je kondiční připravenost hráček házené ve věku 13-14 let v sezoně 2018/2019. Celkem bylo testováno 22 hráček z nejvyšší soutěže starších žákyň. Testování proběhlo v rozmezí od ...

STUDENÁ, Renata; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Smileys, Emoticons, and Emojis as a Part of Written Language
MARTINEK, Michelle; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Diplomová práce je zaměřena na použití a funkce emotikonů a emoji jako součásti psaného jazyka a jejich význam v praxi. Práce začíná definicí emotikonů a emoji. Dále pokračuje stručný přehled proč a jak vznikly a také jak se postupně vyvíjely až do dnešní podoby, jako součást počítačem zprostředkované komunikace. Po úvodních informacích následuje podrobný rozbor vlastnosti emotikonů a emoji z hlediska významu. Podkladem tohoto rozboru je teorie sedmi typů významů podle Geoffreyho Leeche. Nejdříve je typ významu vysvětlen ve smyslu slov. Jednotlivé typy významu jsou dále postupně aplikovány na emotikony a emoji. Praktická část práce rozebírá data dotazníků a také ukázky z Twitteru a posuzuje, zda jsou emotikony a emoji schopny vyjádřit rozdílné typy významu. Přídavná část je zaměřena na možnost jejich stupňování. Práce je zakončena přehledem existující literatury a nalezených dat, které probírají použití emotikonů a emoji z hlediska věku, pohlaví, kultury, motivace komunikace a mentální stav uživatele. This thesis focuses on the use and function of emoticons and emojis in written communication and their meaning in practice. The thesis begins with a definition of emoticons and emojis. This is then followed by a brief look at their origins and the reasons for their creation to better understand their original purposes and how they developed to become a regular part of computer-mediated communication. After the introductory information, emoticons and emojis undergo a detailed investigation exploring some of their possible properties of meaning. The exploration is done on the basis of Geoffrey Leech's seven types of meaning. First the meaning type is explained with application to words, as originally intended by Leech. Each meaning type is then applied to emoticons and emojis. The practical component of this thesis analyzes data collected from surveys and twitter samples to draw conclusions on how well emoticons and emojis perform in conveying each meaning type. An additional section on the gradability of emoticons and emojis is also attached to this section. Following this is a short review of existing literature and data on the variations of emoticon and emojis use according to age, gender, culture, motivation of communication, and mental state of the writer. Keywords: Emotikon; emoji; význam; stupňování; koncept; konotace; počítačem zprostředkovaná komunikaca; Emoticon; emoji; meaning; gradability; concept; connotation; computer-mediated communication Available in digital repository of UPOL.
Smileys, Emoticons, and Emojis as a Part of Written Language

Diplomová práce je zaměřena na použití a funkce emotikonů a emoji jako součásti psaného jazyka a jejich význam v praxi. Práce začíná definicí emotikonů a emoji. Dále pokračuje stručný přehled proč a ...

MARTINEK, Michelle; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život Wu Zetian z pohledu čínské kinematografie
HATLAPATKOVÁ, Zuzana; JANDA, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce analyzuje kinematografické interpretace klíčových momentů života Wu Zetian. V teoretické části je čtenář seznámen s Wu Zetian a seriály, které pojednávají o jejím životě. Dále je také vysvětlena terminologie hierarchie konkubín a je přiblížen vývoj čínského televizního dramatu. Na tyto poznatky navazuje praktická část, ve které jsou dané klíčové události mezi vybranými seriály porovnány a analyzovány. Cílem práce je odhalit rozdíl ve vyobrazování Wu Zetian a změnu společenského diskurzu Wu Zetian během dvaceti let, kon-krétně od roku 1995 do roku 2014. This Bachelor thesis analyzes important events in Wu Zetian's life from a cinematographic perspective. The theoretical part reveals information about Wu Zetian's life and about the set of series used for comparison. This part also explains terminology which is used to describe the imperial consorts' hierarchy and the development of the Chinese TV drama. The practical part is based on the observations of the important moments concerning Wu Zetian's life in the Chinese TV series. Presented moments in the TV series are then compared and analyzed. The main aim of the work is to find out how the perception of Wu Zetian changed during almost twenty years from 1995 to 2014. Keywords: Wu Zetian; čínská císařovna; kinematografie; TV drama; Wu Zetian; Chinese Empress; Cinematography; TV drama Available in digital repository of UPOL.
Život Wu Zetian z pohledu čínské kinematografie

Bakalářská práce analyzuje kinematografické interpretace klíčových momentů života Wu Zetian. V teoretické části je čtenář seznámen s Wu Zetian a seriály, které pojednávají o jejím životě. Dále je také ...

HATLAPATKOVÁ, Zuzana; JANDA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vývoj chápání termínu biedermeier v české literární historii
GEBAUEROVÁ, Nikita; VRAJOVÁ, Jana
2018 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vývoj a chápání termínu biedermeier v české literární historii. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání odborných a následně i didaktických textů zaznamenávat rozličné přístupy k termínu biedermeier a vytvořit komplexní syntetickou práci, zaštiťující pohled na biedermeier v českém prostředí. Přirozeným vyústěním práce je hodnocení terminologického uchopení pojmu biedermeier v didaktickém materiálu. The aim of this diploma has been a research of specialist literarily-scientific texts, and via them to take down various terminological graspings of literary Biedermeier. Subsequently to attempt for own understanding and recognition of contexts in the Czech literary field. We were focused on the origin of the Biedermeier term in the first chapter. Even though we haven´t been interested in German Biedermeier, the origins of the Biedermeier term in German history are really important for this diploma. In the following chapter we´re focused on reflexion of the Biedermeier term in the Czech environment, even though it´s not related to literature at first. At that time when the term had a significant status in germanic science and was respected by some scholars, it was almost perceived with pejorative tinge in the Czech context everytime. The next part is focused on the Jirat´s concept of Biedermeier. His study, the Czech and German Biedermeier, not only responds to the ongoing debate, but its significance has far reaching consequences, especially for the Czech literary history. The Jirat´s concept is followed by the impressive monograph called Biedermeier in German writing by Stanislav Sahanek. The monograph responds, as the name suggests itself, primarily to the situation in German studies. It unifies the knowledge gained by the literary German studies and informs in a positive sense and its arguments. Although the impulses, which were given by Jirat and Sahanek up to now, have been highly encouraging, they were not linked-up in the post war-period. There were no responses to their approaches or their further development. The authors of literary-history handbooks and compendia, in which the term appeared, combined it with the political and cultural conservative backwardness, not with literature. The deposit of the ideological pathos made the Biedermeier pettifogging as well as worthless with pejorative colouring. Vladimir Macura succeeded in the partial survival of the term in the 1980s, even though it wasn´t his primary concern. He mentions the Biedermeier nearly solely in the context of flower speech. The greatest contribution to the Biedermeier term is the production by Dalibor Turecek, who stimulated an interest in the almost forgotten concept in the Czech literary history. Turecek wasn´t only interested in the Biedermeier term, but he was also focused on the whole period of national revival, where the Biedermeier is an indisputable part of it. Since the first Turecek´s study, which pushes the Biedermeier ahead according to Vojtech Jirat in the Czech literary science, there have arisen a number of studies, conferences and new approaches to the issue. The last chapter of the diploma thesis is occupied with approaches to the Biedermeier term in the most used text books of secondary schools. We have come to the fact that the most currently used textbooks aren´t suitable for teaching (they´re mostly intended for purpose of revision before taking maturita exam), they don´t mention the Biedermeier term either. If it appears, it is portrayed only marginally and in relation to arts, not to literature. The best score was achieved by a textbook for grammar school students, which describes the Biedermeier term in a comprehensive way, with an example of reading. Although the new studies, which consider the ambiguity of the Biedermeier term to be problematic, have still been released, the situation is currently more volatile than ever. Even though literary science knows about this situation and has been trying to cope with the problem, there is still a growing variety of opinion variations. The biedermeier becomes even more widespread than it was in its beginnings in the Czech literary science. Keywords: termín biedermeier; německý biedermeier; vývoj biedermeieru; český literární biedermeier; biedermeier v učebnicích; Czech Biedermeier; German Biedermeier; Biedermeier term; Biedermeier with the Czech literature Available in digital repository of UPOL.
Vývoj chápání termínu biedermeier v české literární historii

Diplomová práce se zaměřuje na vývoj a chápání termínu biedermeier v české literární historii. Jejím cílem je prostřednictvím zkoumání odborných a následně i didaktických textů zaznamenávat rozličné ...

GEBAUEROVÁ, Nikita; VRAJOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Smuteční síň v architektuře českých zemí v letech 1954-2017
CHROMKOVÁ, Lucie; ŠVÁCHA, Rostislav
2018 - Czech
Předkládaná práce se zabývá otázkou sakrality smutečních obřadních síní na českém území mezi lety 1954 až 2017. Tyto stavby slouží občanským pohřebním rituálům. Text se zaměřuje především na pozici rituálu při vyjevování posvátna. This paper deals with the question of sacred position of funeral ceremonial chapels in the Czech lands between 1954 and 2017. These buildings serve civic funeral rituals. Text focuses primarily on the position of the ritual in revealing the sacred. Keywords: Architektura; smuteční síň; krematorium; komunismus; posvátno; sekularizace; pohřeb; Architecture; funeral chapel; crematorium; comunism; sacred; secularization; funeral Available in digital repository of UPOL.
Smuteční síň v architektuře českých zemí v letech 1954-2017

Předkládaná práce se zabývá otázkou sakrality smutečních obřadních síní na českém území mezi lety 1954 až 2017. Tyto stavby slouží občanským pohřebním rituálům. Text se zaměřuje především na pozici ...

CHROMKOVÁ, Lucie; ŠVÁCHA, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kultura v současné vesnici na příkladu obcí mikroregionu Kosířsko
BEJDÁKOVÁ, Dagmar; KŘUPKOVÁ, Lenka
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá kulturní a spolkovou činností v obcích Těšetice, Drahanovice a Slatinice, které dohromady tvoří mikroregion Kosířsko, spolu s dalšími šesti obcemi. Práce velmi podrobně mapuje vývoj a proměny kulturního a společenského života v těchto obcích a zasazuje je do kontextu historických událostí týkajících se českého národa. Práce klade důraz na systematizaci velkého množství informací získaných převážně z kronik a dalších relevantních zdrojů, ke kterému by se jinak čtenář neměl možnost v takto ucelené formě dostat. Poslední kapitola informuje o současném stavu v těchto obcích, díky níž si může čtenář všechny získané informace zařadit do kontextu dnešní doby a dozví se, jakým způsobem mikroregionu Kosířsko pomáhá spolupráce s dalšími obcemi. The bachelor thesis focuses on cultural and federal activities in the municipalities Těšetice, Drahanovice and Slatinice, which all belong to the Kosířsko microregion together with other six municipalities. The thesis surveys the development and changes of cultural and social life in these municipalities and puts them in the context of important historical events that happened in the history of Czech Republic. It provides a large amount of systematic information obtained mainly from chroniclers and other relevant sources. The last chapter informs about the current situation in these municipalities, which enables the reader to see all the information in the context of the present day. The thesis also covers the importance of cooperation with other municipalities, which enables better and faster development. Keywords: kultura; spolek; obec; Sokol; Těšetice; Drahanovice; Slatinice; mikroregion Kosířsko; culture; society; village; Sokol; Těšetice; Drahanovice; Slatinice; microregion Kosířsko Available in digital repository of UPOL.
Kultura v současné vesnici na příkladu obcí mikroregionu Kosířsko

Bakalářská práce se zabývá kulturní a spolkovou činností v obcích Těšetice, Drahanovice a Slatinice, které dohromady tvoří mikroregion Kosířsko, spolu s dalšími šesti obcemi. Práce velmi podrobně ...

BEJDÁKOVÁ, Dagmar; KŘUPKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nálezy velkomoravských náušnic a gombíků na Kroměřížsku
JANSTOVÁ, Lenka; BLÁHA, Josef
2018 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o velkomoravském šperku, respektive náušnicích a gombících nalezených na Kroměřížsku. Její jedna část pohlíží na aspekty technologické, především na techniky granulace a filigránu, přičemž druhá klade důraz na analýzu a interpretaci vybraných nálezů daných do širšího uměleckohistorického kontextu. This bachelor thesis deals with jewellery, more precisely, with earrings and buttons founded in Kroměříž district from the Great Moravian period. One part of this work gives insight into technological aspects, especially to granulation and filligree and the other one puts special emphasis on analysis and interpretation of chosen finds given in the wider art historical context. Keywords: Velká Morava; raný středověk; náušnice; gombíky; Kroměříž; drahé kovy; filigrán; granulace; Great Moravia; Early Medieval Period; earrings; buttons; Kroměříž; precious metals; filigree; granulation Available in digital repository of UPOL.
Nálezy velkomoravských náušnic a gombíků na Kroměřížsku

Tato bakalářská práce pojednává o velkomoravském šperku, respektive náušnicích a gombících nalezených na Kroměřížsku. Její jedna část pohlíží na aspekty technologické, především na techniky granulace ...

JANSTOVÁ, Lenka; BLÁHA, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ruský lední hokej a jeho hlavní představitelé
ONDŘEJ, Tomáš; STĚPANOVA, Ludmila
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá ledním hokejem v Rusku. Zaměřuje se na jeho počátky v této zemi, na jeho charakteristické elementy a specifika. V práci jsou vyjmenovány a popsány největší hokejové události ruské historie, na jejichž základě jsou představeni nejvýznamnější ruští představitelé tohoto sportu ve světě, v čele s Vladislavem Treťjakem, Tento hokejista po konci své aktivní kariéry zastává hlavní pozici ve vedení organizace, zastřešující ruský lední hokej, čímž neustále přispívá k jeho rozvoji a zdokonalování. Poslední část práce se zabývá problémy rusko-české hokejové terminologie. V závěru je práce doplněna o dvě přílohy, které obsahují dva rusko-české glosáře hokejových termínů. The bachelor´s thesis deals with ice hockey in Russia. It focuses on its origin in this country, its characteristic features and specifics. In this thesis are listed and described the largest hockey events of Russian history, which are based on the most important Russian representatives of this sport in the world, headed by Vladislav Tretjak. This hockey player, after the end of his active career, holds a leading position in the leadership of the organization covering the Russian ice hockey, this implies, that constantly contributing to its development and improvement. The last part of the thesis deals with problems of Russian-Czech hockey terminology. At the end, the thesis is supplemented by two annexes containing two Russian-Czech glossaries of hockey terms. Keywords: historie; kariéra; KHL; lední hokej; národní tým; představitel; Rusko; sport; SSSR; Vladislav Treťjak; career; history; KHL; ice hockey; national team; leader; Russia; sport; USSR; Vladislav Tretiak Available in digital repository of UPOL.
Ruský lední hokej a jeho hlavní představitelé

Bakalářská práce se zabývá ledním hokejem v Rusku. Zaměřuje se na jeho počátky v této zemi, na jeho charakteristické elementy a specifika. V práci jsou vyjmenovány a popsány největší hokejové události ...

ONDŘEJ, Tomáš; STĚPANOVA, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Language of Evaluation in Selected British Tabloids and Broadsheets
ŠIŠÁKOVÁ, Kristina; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce analyzuje hodnotící výrazy z článků, které byly publikovány na internetových stránkách novin seriózního tisku The Guardian, The Telegraph a bulvárního The Daily Mirror and The Sun. Zabývá se výskytem hodnotících slov v online verzích čtyř britských deníků, mezi které patří dva zástupci seriózního tisku (The Guardian, The Telegraph) a dva zástupci bulvárního tisku (The Daily Mirror, The Sun). Teoretická část popisuje žurnalistický styl, důsledky publikování novin na internetu, funkci hypertextu a kategorii hodnocení Moniky Bednarek. Krátce popisuje jednotlivé typy vybraných novin a hlavní rozdíly mezi nimi. Tato práce ukazuje rozdíly bulvárního a kvalitního tisku. Dále se věnuje rozdělení kategorii hodnocení, kterou popisuje Monika Bednarek. Pro tuto diplomovou práci jsem zvolila přístup Moniky Bednarek. Monika Bednarek rozděluje hodnotící slova do parametrů, které aplikuje v korpusu. Na základě analýzy deseti článků pro každé noviny popisuje jednotlivé parametry, kombinace, které se v korpusu objevují. Seriózní tisk by měl přinášet publiku objetivní a kvalitní obsah, který je založen na faktech. Na druhou stranu bulvár je pro společnost více subjektivní a evaluativní. Bulvární tisk se zaměřuje na emoce a lidské příběhy, které se odráží i na úvodních stránkách tisku. Praktická část popisuje typické rysy pro oba dva druhy novin. K tomuto účelu bylo vybráno 40 článků dvojic článků na stejné téma, které byly otištěny ve všech vybraných novinách. Hlavním cílem této práce je analýza použitých stylistických prostředků výchozích textů, které se následně porovnají navzájem. V závěru práce následuje shrnutí získaných poznatků. The present diploma thesis analyses evaluative expressions in selected British broadsheets and tabloids. Theory describes online journalism, the function of hypertexts, core and evaluative parameters as they were established by Monika Bednarek (2006). This is followed by a brief description of the selected newspapers. It is often stated that broadsehets stil preserve their objectivity - but is this proposition still valid? Which of the newspapers produce more evaluative parameters, the broadsheets or the tabloids? Keywords: parameters; core; evaluative; broadsheets; tabloids; Monika Bednarek; news story; broadsheets; tabloids; Monika Bednarek; parameters; objectivity Available in digital repository of UPOL.
Language of Evaluation in Selected British Tabloids and Broadsheets

Tato diplomová práce analyzuje hodnotící výrazy z článků, které byly publikovány na internetových stránkách novin seriózního tisku The Guardian, The Telegraph a bulvárního The Daily Mirror and The ...

ŠIŠÁKOVÁ, Kristina; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases