Number of found documents: 37907
Published from to

Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu
Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - Slovak
Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních jevech a veličinách, působení elektromagnetického záření na lidský organizmus a ochrana před elektromagnetickým smogem, která je zaměřená na stínící textilie, elektrickou vodivost vláken, používané materiály a jejich vlastnosti. V další části je popsán průzkum trhu bytových a oděvních textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Dále je pojednáno o užitných a zpracovatelských vlastnostech zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V praktické části bylo provedené měření a vyhodnocení elektromagnetické účinnosti stínění před údržbou a po údržbě. Byli popsány měření a vyhodnocení třech vybraných užitných vlastností: splývavost, pevnost a tažnost, nehořlavost na závěsových tkaninách, zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Keywords: bytové textilie; elektromagnetické pole; elektromagnetické emise; oděvní materiály; textil; textilie Available to registered users in the Library of TUL
Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu

Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních ...

Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií
Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu podprsenek. V konstrukční části je zahrnuta střihová dokumentace podprsenky a postup konstrukce s vlivy vlastností materiálu. Keywords: osobní prádlo; střihy Available to registered users in the Library of TUL
Zpracujte konstrukční dokumentaci dámského spodního prádla s vlivem vybraných vlastností textilií

Bakalářská práce se zabývá charakteristikou druhů spodního prádla a jeho výrobci a distributory pro český trh. V další části rozborem českého trhu se spodním prádlem a orientací zákaznic v sortimentu ...

Barbora Františková; vedoucí práce Marie Nejedlá
Technická univerzita v Liberci, 2015

Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher
Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - Czech
Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. První část je zaměřena na články a studie zabývající se danou problematikou a příbuzným odvětvím. Rešeržní část se pak zaměřuje na parametry zadávané do trojrozměrné vizualizace. Experimentální část popisuje postup práce v 3D simulaci. Dále se zabývá naměřenými vzorky tkanin na 3D skeneru vyvinuté KOD. Závěrem jsou posouzeny snímky trojrozměrné vizualizace a reálných vzorků, které potvrdí či vyvrátí verifikaci správnosti splývavosti. Je také ověřena vhodnost použití 3D zařízení pro hodnocení splývavosti v programu VStitcher. Keywords: vizualizace (počítačová grafika); počítačová simulace; trojrozměrné zobrazování; střihy Available to registered users in the Library of TUL
Ověřování validity 3D simulace splývavosti v systému VStitcher

Diplomová práce ověřuje nabídku firem vyrábějících trojrozměrné vizualizace na mezinárodním trhu. Pojednává o schopnostech nabízených počítačových programů a k nim dostupných pracovních nástrojů. ...

Jaroslava Kopecká; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli
Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - Czech
Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, drsnost povrchu a způsoby jejího hodnocení. Práce se také věnuje poznatkům o vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. V rámci řešení byla navrhnuta metodika měření pro zjištění vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli. Bylo odzkoušeno celkem deset moderních procesních kapalin od různých světových výrobců. Výsledkem diplomové práce bylo zjištění, která procesní kapalina má nejlepší vliv na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. Keywords: soustružení; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli

Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, ...

Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC
Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové přesnosti polykarbonátového dílu z produkce firmy ABB Elektro Praga s.r.o. Hodnocení tvarové a rozměrové přesnosti dílů je provedeno optickým bezkontaktním systémem ATOS. Keywords: vstřikování plastů Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace technologických parametrů ve vztahu k rozměrové přesnosti vstřikovaného dílu z PC

Diplomová práce se zabývá hodnocením a optimalizací vybraných technologických parametrů (teplotou temperačního media formy, dobou a velikostí dotlaku, dobou chlazení) ve vztahu k rozměrové a tvarové ...

Petr Vejvoda; vedoucí práce Luboš Běhálek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko
Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
2015 - Czech
Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových médií a technologií a snaží se je co nejlépe začlenit do svého programu. Keywords: architektonické projekty; knihovní budovy Available to registered users in the Library of TUL
Nová knihovna 2.0 v Kodani, Dánsko

Projekt se zabývá novým typem knihovny tzv. knihovnou nové generace. Nový objekt je situován na Kodaňském nábřeží s návazností na park a budovu bývalého lodního skladu. Budova reaguje na trendy nových ...

Veronika Moutelíková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2015

Lázně Bílý Potok
Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
2015 - Czech
Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je relaxačně rehabilitační část, doplněná o ubytování a restauraci. Keywords: architektonické projekty; lázeňské domy Available to registered users in the Library of TUL
Lázně Bílý Potok

Projekt se zabývá areálem bývalé bývalé textilní továrny v Bílém Potoce v Jizerských horách. Předmětem projektu je konverze památkově chráněného objektu továrny na lázně. Hlavní náplní stavby je ...

Ondřej Smetana; vedoucí práce Radek Suchánek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"
Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
2015 - Czech
Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který vyhodnocuje inovační aktivity z primárních dat zakoupených od ČSÚ za období 2008-2010. V tomto dotazníkovém šetření poskytují podniky informace o produktových, procesních, organizačních a marketingových inovacích. Údaje o inovačních aktivitách je možné agregovat pro každé jednotlivé odvětví podle CZ-NACE. Na základě tohoto lze vysledovat typické inovační chování firem v České republice za každé průmyslové odvětví. Výstupem diplomové práce je tak souhrnný poznatek o inovačních aktivitách ve vybraných odvětvích. Keywords: software; inovace Available to registered users in the Library of TUL
Vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích "na vybraném území"

Předmětem dipomové práce je vyhodnocení inovačních aktivit ve sledovaných odvětvích na vybraném území. V rámci plnění tohoto hlavního cíle práce byl jako pomocný nástroj vytvořen software, který ...

Tomáš Absolon; vedoucí práce Eva Šlaichová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů
Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě jejich nalezení, navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje a vysvětluje pojmy týkající se účetních subsystémů, nákladů včetně jejich klasifikace a kalkulačního systému s jeho členěním. V praktické části je nejprve představena společnost, a poté jsou analyzovány její náklady, bod zvratu, kalkulační vzorec a kalkulace podniku. Na příkladu sestavení kalkulací dvou vybraných produktů vyráběných v podniku je demonstrována aplikace kalkulačních postupů v praxi. Nedostatky zjištěné při analýze kalkulačního systému jsou identifikovány a zároveň autorka předkládá vlastní návrhy, jejichž cílem je tyto nedostatky odstranit. Keywords: účetnictví; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů

Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě ...

Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení
Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro významné světové automobilky. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému vymezení controllingu, začlenění controllingového oddělení do organizační struktury podniku, základním složkám a nástrojům nákladového controllingu, kde jsou zároveň charakterizovány různé typy kalkulací. Navazuje popis společnosti, jejich podnikatelských aktivit a analýza mikrookolí podniku. Poté jsou charakterizovány základní činnosti související s využitím controllingu v jabloneckém podniku. V práci je uveden způsob sestavování kalkulace pro konkrétní výrobek. Nakonec je provedeno vlastní zhodnocení využívání nákladového controllingu ve společnosti TRW a předložen návrh možných změn. Keywords: controlling; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Nákladový controlling a jeho význam pro vnitropodnikové řízení

Diplomová práce analyzuje fungování nákladového controllingu v rámci vnitropodnikového řízení v v podniku TRW Automotive Czech s.r.o., který vyrábí brzdy a další pasivní bezpečnostní prvky pro ...

Jan Vrabec; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases