Number of found documents: 21611
Published from to

Motivace žáků k hudební výchově na prvním stupni základní školy
2017 -
V tomto článku se zaměřím na motivaci jako jeden z prostředků efektivní hudební výchovy. Budu vycházet z platného kurikula pro 1. stupeň základní školy a z hlavních didaktických principů pro vyučování hudební výchovy. Přiblížím některé metodické postupy a formy, v nichž je úloha motivace patrná. Cílem je zvýšit a fixovat zájem dětí o hudbu a hudební činnosti. Keywords: motivace; postoje; hudební činnosti dětí; aktivizace Available in the ZČU Library.
Motivace žáků k hudební výchově na prvním stupni základní školy

V tomto článku se zaměřím na motivaci jako jeden z prostředků efektivní hudební výchovy. Budu vycházet z platného kurikula pro 1. stupeň základní školy a z hlavních didaktických principů pro vyučování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Psychologická východiska počátků výuky hry na klavír
2017 -
Hra na hudební nástroje je specifická hudební činnost, v níž člověk na základě osvojených nástrojových i hudebních dovedností a zpravidla i znalosti notového písma vytváří zvukovou podobu hudebních děl. Keywords: instrumentální hra; klavír; motivace; dovednosti Available in the ZČU Library.
Psychologická východiska počátků výuky hry na klavír

Hra na hudební nástroje je specifická hudební činnost, v níž člověk na základě osvojených nástrojových i hudebních dovedností a zpravidla i znalosti notového písma vytváří zvukovou podobu hudebních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

K možnostem využití programu MuseScore ve výuce hudebně naukových poznatků
2017 -
Ve svém článku pojednávám o možnostech, které nabízí bezplatný notační hudební program MuseScore pro výuku hudební výchovy nejen dětí nižšího školního věku. Jedná se zejména o usnadnění práce učitele a zefektivnění výkladu nejen základní hudební teorie. Keywords: notační program; hudební program; počítač; MuseScore; Sibelius; hudební výchova; 1. stupeň základní školy Available in the ZČU Library.
K možnostem využití programu MuseScore ve výuce hudebně naukových poznatků

Ve svém článku pojednávám o možnostech, které nabízí bezplatný notační hudební program MuseScore pro výuku hudební výchovy nejen dětí nižšího školního věku. Jedná se zejména o usnadnění práce učitele ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Vlastnosti měděných a stříbrných tlustých vrstev na keramických substrátech
2017 -
Keywords: oxid hlinitý; měď; stříbro; tlusté vrstvy Available in the ZČU Library.
Vlastnosti měděných a stříbrných tlustých vrstev na keramických substrátech

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Prediktivní řízení u duálního měniče s prodlouženým horizontem pro minimalizaci ztrát
2017 -
Keywords: přepínací ztráty; ovládání převodníku; IGBT; modelování zařízení Available in the ZČU Library.
Prediktivní řízení u duálního měniče s prodlouženým horizontem pro minimalizaci ztrát

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Modelování spínacích přechodných dějů na přenosovém vedení ZVN/VVN
2017 -
Keywords: dvouportová kaskáda; přepínání vedení; vzájemné spojky; přechodníky Available in the ZČU Library.
Modelování spínacích přechodných dějů na přenosovém vedení ZVN/VVN

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Potlačení elektromagnetického hluku pohonu pomocí FCS-MPC
2017 -
Keywords: elektromagnetický šum; FCS-MPC; indukční motory Available in the ZČU Library.
Potlačení elektromagnetického hluku pohonu pomocí FCS-MPC

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Hodnocení vlivu působení UV záření na chemickou strukturu a termické vlastnosti PE a PE/HNT
2017 -
Keywords: kompozit; halloysite nanotrubičky; infračervená spektroskopie; fotooxidace; polyethylen; simultánní termická analýza; ultrafialová radiace Available in the ZČU Library.
Hodnocení vlivu působení UV záření na chemickou strukturu a termické vlastnosti PE a PE/HNT

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Návrh a realizace vyšívaných antén s využitím hybridní šicí nitě
2017 -
Keywords: vyšívaná anténa; dipól; fraktální dipól; hybridní šicí nit Available in the ZČU Library.
Návrh a realizace vyšívaných antén s využitím hybridní šicí nitě

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Rozložení rychlosti v tavenině při indukčním tavení v kelímkové peci
2017 -
Keywords: tokové pole; indukční kelímková pec; indukční tavení Available in the ZČU Library.
Rozložení rychlosti v tavenině při indukčním tavení v kelímkové peci

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases