Počet nalezených dokumentů: 2871
Publikováno od do

Surface tension of aqueous binary mixtures under the supercooled conditions – Development of the measuring technique and preliminary data for water + lower alcohols
Vinš, Václav; Hykl, Jiří; Nikl, Zbyněk; Čenský, Miroslav; Hrubý, Jan
2017 - anglický
An experimental apparatus originally developed for the measurement of surface tension of supercooled water was modified such that it allows for measurement of binary aqueous mixtures. The measuring principle based on the capillary rise technique is similar to that employed in the previous measurements with pure water [J. Hrubý et al., J. Phys. Chem. Lett. 5 (2014) 425 and V. Vinš et al., J. Phys. Chem. B 119 (2015) 5567]. The temperature dependence of the surface tension is determined from the\nmeasured height of the liquid column elevated in a vertical capillary tube with an inner diameter of 0.32 mm. The aqueous liquid rises to a height of 60 mm to 95 mm depending on the solute concentration and the temperature. Preliminary tests performed with the binary mixtures of water with methanol, ethanol, and n-propanol at various concentrations and temperatures down to –28 °C approved functionality of the measuring technique. Some difficulties, such as influence of impurities on the liquid column elevation or formation of bubbles in the liquid column, were observed. The experimental apparatus is further being modified in order to obtain more accurate data for various aqueous mixtures. Klíčová slova: aqueous mixture; surface tension; supercooled liquid Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Surface tension of aqueous binary mixtures under the supercooled conditions – Development of the measuring technique and preliminary data for water + lower alcohols

An experimental apparatus originally developed for the measurement of surface tension of supercooled water was modified such that it allows for measurement of binary aqueous mixtures. The measuring ...

Vinš, Václav; Hykl, Jiří; Nikl, Zbyněk; Čenský, Miroslav; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
2017 - český
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci. The calibration measurements were carried out for twenty industrial type K thermocouples in the temperature range from -30 °C to 150 °C. A new calibration apparatus, which was developed at department D2-Thermodynamics, was used for the calibrations. The new apparatus allows calibrations of various thermometers with the accuracy of a few thousandths of kelvin. The measurements revealed some parasitic effects of investigated thermocouples and particular steps were proposed to avoid these effects. Klíčová slova: type K thermocouple; thermocouple calibration; temperature measurement Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury

Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení ...

Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2017 - český
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE

Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských ...

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2017

Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace
Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
2017 - český
Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na zkušebně společnosti Wikov Gear v Plzni ve dnech 17.5. a 21.5.2017. Zkoušely se dvě varianty ložisek planet: a) standartní kluzkná ložiska (17.5), b( kluzná ložiska s plovoucím kroužkem (tzv. "flouting bush"). Při použití standartních ložisek planet bylo dosaženo maximální otáčkové rychlosti 8500 ot/min a u ložisek s plovoucím kroužkem bylo dosažena až otáček 14500ot/min. Měření ohybových kmitů čepů planetové převodoky bylo snímáno tenzometricky. Metodika měření byla navržena v ÚT AV ČR. Analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních spektrogramů pro nalezení významných rezonancí kmitání čepů převodovky. Tyto poznatky sloužily k validaci vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR a ladění jejich parametrů. The aim of this report is to describe the measurement and analysis of the measurement results of the rotating four-planetary gearbox with flexible pins designed and manufactured by Wikov Gear. Measurement was carried out at a test facility at Wikov Gear in Pilsen on 17.5. and 21.5. 2017. Two variants of the planetary gear box were tested: a) using the standard bearings (17.5.), B) using the floating ring bearings ("fluting bush"). With the use of standard bearings of the planets, a maximum speed of 8500 rpm and with the floating ring bearings a speed of 14500 rpm were achieved. The bending oscillations of the planet pins were measured by strain-gauges. The methodology of measurement was proposed in ÚT AV ČR. The analysis was focused on the evaluation of frequency spectrograms for finding significant resonances of oscillation of planet pins. This knowledge was used to validate the numerical models developed at ÚT AV ČR and to attune their parameters. Klíčová slova: rotating four-planetary gearbox; the standard bearings; floating ring bearings Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace

Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na ...

Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings
Gnatowska, R.; Kellnerová, Radka; Uruba, Václav
2017 - anglický
The flow-field in the vicinity of tandem building model in a wind tunnel will be subjected to analysis of dynamics. The model is 3D consisting of the two blocks of different sizes arranged in a streamwise direction. Experiments were performed using time-resolved PIV technique in several measuring planes to capture both spatial and dynamical features. Klíčová slova: PIV experiment; tandem building arrangement; wind tunnel Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings

The flow-field in the vicinity of tandem building model in a wind tunnel will be subjected to analysis of dynamics. The model is 3D consisting of the two blocks of different sizes arranged in a ...

Gnatowska, R.; Kellnerová, Radka; Uruba, Václav
Ústav termomechaniky, 2017

Impact of Turbulence Generators on Turbulent Characteristics and Structures
Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára; Jaňour, Zbyněk
2017 - anglický
The turbulent generators are routinely used to produce very turbulent flows. Special type of vertically slenderize spires are applied to enhance turbulent diffusion from the surface upwards in order to increase the boundary layer depth. This paper studies the influence of variable upstream distance of generators on formation of both vortical and non-vortical organized structures within a test section. The 2-component 2-dimensional time-resolved particle image velocimetry measurement of the flow was performed in the wind channel with very rough surface. Intermittent flow dynamics was evaluated by means of higher order moments, vorticity, quadrant and wavelet analysis. The downstream evolution of the flow suggests that equilibrium between roughness- and spires-produced turbulence was reached at the distance of 7 spires height.\n Klíčová slova: turbulence generator; wind channel; vorticity; quadrant analysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Impact of Turbulence Generators on Turbulent Characteristics and Structures

The turbulent generators are routinely used to produce very turbulent flows. Special type of vertically slenderize spires are applied to enhance turbulent diffusion from the surface upwards in order ...

Kellnerová, Radka; Jurčáková, Klára; Jaňour, Zbyněk
Ústav termomechaniky, 2017

Application of non-contact vibration measurements on a 48“ blade under low load condition
Kubín, Z.; Liška, J.; Míšek, T.; Procházka, Pavel
2017 - anglický
The paper describes in detail a Tip-Timing measurement on a combined cycle power plant with a steam turbine power output of 270MW. Newly developed magnetoresistive and optical sensors were used as well as standard eddy-current sensors to measure blade vibration under low load condition and variable back pressure. New hardware solution for the Tip-Timing measurement will is presented as well as results of measurements of relative amplitudes and excited nodal diameters. Klíčová slova: steam turbine; non-contact vibration measurement; magnetoresistive sensor; optical sensor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Application of non-contact vibration measurements on a 48“ blade under low load condition

The paper describes in detail a Tip-Timing measurement on a combined cycle power plant with a steam turbine power output of 270MW. Newly developed magnetoresistive and optical sensors were used as ...

Kubín, Z.; Liška, J.; Míšek, T.; Procházka, Pavel
Ústav termomechaniky, 2017

Some experimentally determined properties of a profile in case of self-excited oscillations in subsonic flow
Vlček, Václav; Zolotarev, Igor; Kozánek, Jan; Šidlof, Petr; Štěpán, M.
2017 - anglický
In the wind tunnel of the Institute of Thermomechanics of the AS CR,v .v. i., experiments were realized with the profile NACA0015 in the presence of the self-excited oscillation. The oscillation of the profile with pitch and plunge degrees of freedom was excited by the subsonic air flow. The plunge support had the same elasticity for all experiments, the pitch support had seven different values of elasticity. Within experiments different types of self-excited vibration (flutter, stall flutter, deep stall flutter) were realized. Range of Mach numbers were M=0.08–0.45, when the chord length is used as the characteristic dimension of the profile. The frequency and amplitude characteristics of the oscillating profile were experimentally determined.\n Klíčová slova: airfoil; aeroelasciticy; dynamic stall; stall flutter; limit cycle oscillations; self -excited vibrations Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Some experimentally determined properties of a profile in case of self-excited oscillations in subsonic flow

In the wind tunnel of the Institute of Thermomechanics of the AS CR,v .v. i., experiments were realized with the profile NACA0015 in the presence of the self-excited oscillation. The oscillation of ...

Vlček, Václav; Zolotarev, Igor; Kozánek, Jan; Šidlof, Petr; Štěpán, M.
Ústav termomechaniky, 2017

Aspects of energy storage systems focusing on flywheel technologies
Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan
2017 - anglický
The energy storage devices are used to reduce variation of the power transmitted in complex technological systems. The individual technologies are based on different physical principles and are applicable in different industrial fields. This paper focuses on aspects of the flywheel storage devices that have a direct impact on their design, technological parametres, and extent of their application. Klíčová slova: energy storage systems; flywheel technology; ultra-low friction bearings Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aspects of energy storage systems focusing on flywheel technologies

The energy storage devices are used to reduce variation of the power transmitted in complex technological systems. The individual technologies are based on different physical principles and are ...

Zapoměl, Jaroslav; Kozánek, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Proposal of hyperelastic proportional damping as dissipated energy model of hard rubbers
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Košina, Jan; Cibulka, Jan
2017 - anglický
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a proportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silicone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results. Klíčová slova: torsion vibration; large deformation; hyperelasticity; dissipated energy; deformation energy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Proposal of hyperelastic proportional damping as dissipated energy model of hard rubbers

The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Košina, Jan; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze