Number of found documents: 76
Published from to

Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo
Kudláček, Jan; Levčík, David; Vlk, Pavel; Demeterová, Ľubica; Otáhal, Jakub; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury aktivuje především dorzální hipokampus a mediální entorinální kůru We have focused on analysis of functional connectivity and excitability testing of limbic structures in vivo. Results demonstrated that stimulation of ventral commisure activates preferentially dorsal hippocampus and medial entorhinal cortex Keywords: limbic structures; hippocampus; entorhinal cortex; ventral commisure Available at various institutes of the ASCR
Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo

V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury ...

Kudláček, Jan; Levčík, David; Vlk, Pavel; Demeterová, Ľubica; Otáhal, Jakub; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie
Kudláček, Jan; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
Epilepsie je chronické onemocnění mozku charakterizované výskytem spontánních a opakovaných epileptických záchvatů. Porozumění dynamice, funkční organizaci a úloze jednotlivých struktur limbického systému je klíčové pro zkvalitnění její léčby. Za tímto účelem jsme vypracovali metodiku multikanálových záznamů elektrické aktivity mozku laboratorních potkanů a její zpracování. Vytvořili jsme program, který umožňuje semi-automatické zpracování a kvantifikaci jak spontánní epileptické aktivity, tak evokovaných potenciálů. Tento program umožňuje sekvenční zpracování jednotlivých souborů, během kterého je prováděna automatická detekce záchvatů, interiktálních epileptiformních výbojů a základních parametrů evokovaných potenciálů v jednotlivých kanálech To understand the role of various limbic structures in pathophysiology of temporal role epilepsy requires understanding of its functional organization. We have developed technique of recording of spontaneous and evoked acitvity in chronic model of temporal lobe epilepsy. In addition, we created a computer programme which allows sequential processing of large data sets and analysis and quantification of spontaneous epileptic activity and evoked potentials. This programme implements various techniques of seizure, HFO and interictal discharge detection Keywords: temporal lobe epilepsy; quantitative EEG analysis Available at various institutes of the ASCR
Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie

Epilepsie je chronické onemocnění mozku charakterizované výskytem spontánních a opakovaných epileptických záchvatů. Porozumění dynamice, funkční organizaci a úloze jednotlivých struktur limbického ...

Kudláček, Jan; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů
Vlk, Pavel; Otáhal, Jakub; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza umožňuje dynamickou změnu procesu analýzy za použití rychle dostupných funkcí propojených do bloků We have developed block oriented application which combines segment analysis of long-term recordings and application of the analytic design into single analytical tool. Designed tool enables dynamic adaptation and modification of signal analysis using rapidly available functions which are effectively interconnected into blocks Keywords: EEG; signal analysis; block-oriented approches Available at various institutes of the ASCR
Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů

Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza ...

Vlk, Pavel; Otáhal, Jakub; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Identifikace epileptogenních oblastí neokortexu pomocí prostorové distribuce interiktálních výbojů
Janča, R.; Kršek, P.; Ježdík, P.; Čmejla, R.; Tomášek, M.; Elišák, M.; Jefferys, J. G. R.; Jahodová, A.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci byl vytvořen algoritmus využívající analýzy hlavních komponent za účelem shlukování interiktálních výbojů. S pomocí této metody lze určit pravděpodobné epileptogenní oblasti iritační zóny Algorithm utilizing principal component analysis was developed to analyze spatial distribution of interictal epileptiform discharges. This technique enables to seaprate interictal discharges into functionally significant clusters. Cluster properties can be used to identify epileptogenic components of the irritative zone Keywords: epilepsy; interictal epileptiform discharges; epileptogenic zone; irritative zone Available at various institutes of the ASCR
Identifikace epileptogenních oblastí neokortexu pomocí prostorové distribuce interiktálních výbojů

V této práci byl vytvořen algoritmus využívající analýzy hlavních komponent za účelem shlukování interiktálních výbojů. S pomocí této metody lze určit pravděpodobné epileptogenní oblasti iritační ...

Janča, R.; Kršek, P.; Ježdík, P.; Čmejla, R.; Tomášek, M.; Elišák, M.; Jefferys, J. G. R.; Jahodová, A.; Komárek, V.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo
Vlk, Pavel; Kudláček, Jan; Ježdík, P.; Otáhal, Jakub; Demeterová, Ľubica; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
2014 - Czech
V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě těla elektrody a částí nezbytných pro zavedení jednotlivých kontaktů. Byl vypracován efektivní postup pro čištění v rámci procesu výroby, sestavení výsledné elektrody a její implantace do cílových struktur mozku The main aim of this work was to develop new multichannel electrodes for long-term monitoring of neocortical aktivity in vivo in freely moving animals. Designed electrode implant is fabricated using 3D printing technique. We have designed efficient technique of cleaning, implant assembling and surgical implantation Keywords: multichannel electrodes; neocortex; 3D printing Available at various institutes of the ASCR
Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo

V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě ...

Vlk, Pavel; Kudláček, Jan; Ježdík, P.; Otáhal, Jakub; Demeterová, Ľubica; Čmejla, R.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2014

Studium antimikrobiálních a antifungálních vlastností peptidů izolovaných z hmyzu a jejich derivátů
Kodedová, Marie; Sychrová, Hana
2014 - Czech
Pomocí biofyzikálních a mikrobiologických metod jsme studovali účinky peptidů na soubor patogenních a nepatogenních kvasinek The activity of peptides against pathogenic and non-pathogenic yeast species was studied with the use of biophysical and microbiological methods Keywords: Candida; antifungal activity; peptides Available at various institutes of the ASCR
Studium antimikrobiálních a antifungálních vlastností peptidů izolovaných z hmyzu a jejich derivátů

Pomocí biofyzikálních a mikrobiologických metod jsme studovali účinky peptidů na soubor patogenních a nepatogenních kvasinek...

Kodedová, Marie; Sychrová, Hana
Fyziologický ústav, 2014

MORPHOLOGICAL CLUSTERING OF INTERICTAL EPILEPTIFORM DISCHARGES IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY
Vlk, Pavel; Janča, R.; Čmejla, R.; Kršek, P.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
2013 - English
To improve the localizing yield of interictal discharges, identification of specific features of the discharges generated only within epileptogenic region is required. We have developed self-clustering algorithm which discriminates distinct populations of interictal epileptiform discharges according to the morphology of their waveforms. Results demonstrate the ability of the algorithm to separate interictal epileptiform discharges according to their morphological features Keywords: epilepsy; interictal epiletiform discharges; morphological clustering Available at various institutes of the ASCR
MORPHOLOGICAL CLUSTERING OF INTERICTAL EPILEPTIFORM DISCHARGES IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY

To improve the localizing yield of interictal discharges, identification of specific features of the discharges generated only within epileptogenic region is required. We have developed ...

Vlk, Pavel; Janča, R.; Čmejla, R.; Kršek, P.; Marusič, P.; Jiruška, Přemysl
Fyziologický ústav, 2013

ANALYSIS OF NON-ENZYMATIC POSTTRANSLATIONAL MODIFICATED (GLYCATED) ALBUMIN BY NANO-LC/MS/MS
Šťastná, Zdeňka; Pataridis, Statis; Sedláková, Pavla; Mikšík, Ivan
2012 - English
Posttranslational modifications of proteins are important reactions, which significantly affect the function of proteins in the organism. In principle, they can be divided into enzymatic and non-enzymatic modifications. Non-enzymatic reactions include glycation (earlier called nonezymatic glycosylation), which plays an important role in the development of chronic complications of diabetes mellitus, uremia, in the process of aging and degeneration of the brain.This work deals with the study of glycated albumins (human serum albumin and bovine serum albumin). Methodologically we used nano-liquid chromatography coupled to Q-TOF mass spectrometer. In vitro modified proteins were cleavaged by trypsin and arising peptides were separated on C18 nano column with trap-column. Peptides and their modifications were analysed by high-resolution Q-TOF mass spectrometer MaXis with precision determination of mass below 2 ppm. We found some modifications of proteins. Besides well known carboxymethyllysine new ones were determined - create mass shift 78, 132 and 218. Origin of these modifications is discussed and possible structure is presented. All found modifications were allocated to the structure of proteins and reactivity to various oxo-compounds was also examined Keywords: non-enzymatic glycation; serum albumin Available at various institutes of the ASCR
ANALYSIS OF NON-ENZYMATIC POSTTRANSLATIONAL MODIFICATED (GLYCATED) ALBUMIN BY NANO-LC/MS/MS

Posttranslational modifications of proteins are important reactions, which significantly affect the function of proteins in the organism. In principle, they can be divided into enzymatic and ...

Šťastná, Zdeňka; Pataridis, Statis; Sedláková, Pavla; Mikšík, Ivan
Fyziologický ústav, 2012

Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana
Pavelka, Stanislav
2010 - Czech
Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití těchto vypracovaných metod pro sledování účinků antidepresiva fluoxetinu (Prozac) na metabolismus tyreoidálních hormonů u laboratorního potkana The objectives of the present study were to establish valid assay conditions for measurement of the types 1, 2 and 3 iodothyronine deiodinases activities, and to use the radiometric enzyme assays especially to follow the effects of antidepressant drug fluoxetine (Prozac) on the metabolism of thyroid hormones in the rat Keywords: antidepressant drug; deiodinase; radiometric assay; typologie; antidepresiva Available at various institutes of the ASCR
Vývoj radiometrických metod pro stanovení enzymových aktivit jodothyronin dejodas: Vliv antidepresiva fluoxetinu na aktivity dejodas typu 1,2 a 3 v mozku potkana

Účelem předkládané práce bylo zjištění experimentálních podmínek a vypracování korektních metod pro radiometrická měření enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu 1, 2 a 3. Specielně pak použití ...

Pavelka, Stanislav
Fyziologický ústav, 2010

Application of morphology filters to compensation of lateral illumination inhomogeneities in confocal microscopy images
Michálek, Jan; Čapek, Martin; Mao, X. W.; Kubínová, Lucie
2010 - English
Due to multiple distortion effects, confocal laser scanning microscopy (CLSM) images of even homogeneous specimen regions suffer from irregular brightness variations. In this paper, a fast correction method based on estimating a spatially variable illumination gain, and multiplying acquired CLSM images by the inverse of the estimated gain, is presented. The method does not require any special calibration (reference) images since the gain estimate is extracted from the CLSM image being corrected itself. The proposed approach exploits two types of morphological filters: the median filter and a morphological operator called the upper Lipschitz cover Keywords: CLSM; illumination inhomogeneities Available at various institutes of the ASCR
Application of morphology filters to compensation of lateral illumination inhomogeneities in confocal microscopy images

Due to multiple distortion effects, confocal laser scanning microscopy (CLSM) images of even homogeneous specimen regions suffer from irregular brightness variations. In this paper, a fast correction ...

Michálek, Jan; Čapek, Martin; Mao, X. W.; Kubínová, Lucie
Fyziologický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases