Number of found documents: 225
Published from to

Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů
Dreslerová, Dagmar
2014 -
Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice. Abstract book from the international conference Computer application in archaeology 13 held in the Czech Republic. Keywords: computer application; archaeology Fulltext is available at external website.
Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů

Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice....

Dreslerová, Dagmar
Archeologický ústav, Praha, 2014

Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella
Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the production growth and the land use with respect to agricultural strategies. Our main objective is to better understand the Celtic society and economy and its sudden collapse. More broadly we are interested in the applicability of multi-method simulation (agent-based approach enhanced with system dynamics and process modelling) in archaeological research. Keywords: Carrying capacity model; NetLogo; social simulation; Stella; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella

We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the ...

Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2014 - Czech
Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. The article deals with the results of operative research of the Baroque crypt in the karner of All Saints in Sedlec near Kutná Hora. Keywords: archaeology; sepulchral monuments; crypt; Baroque; Sedlec; Bohemia; 18th century Available at various institutes of the ASCR
Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory

Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2014

Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce
Mařík, Jan
2014 - Czech
Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu. The paper summarizes relationship between amateur and professional archaeologists since the end of the 19th century. It is focused also on issue of use and misuse of metal detectors in archaeological research. Keywords: amateur archaeology; metal detectors; legislation Available at various institutes of the ASCR
Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce

Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu....

Mařík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2014

From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research
Novák, David
2014 - English
Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the published papers dealing with fortified manors have undergone basic chronological and typological analysis without further interest in their spatial attributes or their relation to the hinterland. This fact and underestimation of quantitative analysis and statistics may be explained in the context of the culture-history paradigm, still prevailing in Czech archaeology. Alternatively, perhaps, it is just a result of the methodological inability of many archaeologists to deal with large data sets. As a response to this situation, the author attempts to look at fortified manors in another way - through statistical methods and using GIS. Paper is aimed to present methodology used in case study of selected region in western part of Central Bohemia as a sample. Keywords: fortified manors; methodology; GIS; principal component analysis; Middle Ages and Renaissance Available at various institutes of the ASCR
From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research

Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the ...

Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2014

Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation
Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement agglomeration in relation to the daily economic needs of its inhabitants. By means of the computational models of the economics of the particular central settlement (Staré Hradisko oppidum) and its hinterland we aim to verify hypotheses about the economic sustainability in case self-supplying is applied. To achieve this, the agent-based modelling, cellular automata approach and system dynamics modelling are used. In the paper we present four alternative scenarios of population dynamics (baseline and three versions of depopulation) and four alternative scenarios of food production and agricultural practices (baseline and three types of external events). The set of models for all scenarios was implemented in NetLogo and Stella. Outputs of the models are subject of interests of archaeologists and according to their feedback the models will be refined and extended. Keywords: agent-based model; cellular automata; land use model; NetLogo; sustainability; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation

We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement ...

Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011-2014)
Suková, L.; Varadzin, Ladislav; Pokorný, P.
2014 - English
Overview of new archaeological and palaeoecological evidence on late prehistory (Mesolithic, 9th-6th mil. BC) gathered by interdisciplinary Czech expedition in the 6th Nile Cataract in Sudan (2009-2011). Keywords: Sudan; Mesolithic; Neolithic; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Prehistoric research at Jebel Sabaloka, Central Sudan (2011-2014)

Overview of new archaeological and palaeoecological evidence on late prehistory (Mesolithic, 9th-6th mil. BC) gathered by interdisciplinary Czech expedition in the 6th Nile Cataract in Sudan ...

Suková, L.; Varadzin, Ladislav; Pokorný, P.
Archeologický ústav, Praha, 2014

Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Mařík, Jan; Roháček, Jiří
2013 - Czech
Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná analýza potvrzuje datování nápisových stél do druhé poloviny 10. století. The article is focused on the inscribed 'Libice steles' uncovered in 1953 in Libice nad Cidlinou. It presents a revision of the finding circumstances as well as the present opinions on interpretation of the inscription fragments. The analysis confirms the dating of the 'Libice steles' in the second half of the 10th century. Keywords: sepulchral monuments; gravestone; epigraphy; archaeology; Libice; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám

Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná ...

Mařík, Jan; Roháček, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Ernée, Michal; Kuna, Martin
2013 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Ernée, Michal; Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2013

Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách
Křivánek, Roman
2013 - Czech
Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních metod a metodik měření. Contribution summarised possibilities of geophysical methods in surveys in South Bohemia depending on terrain, pedological, geological condition or choice of geophysical methods and methodology of measurements. Keywords: geophysical survey; non-destructive archaeology; South Bohemia; geophysical method Available at various institutes of the ASCR
Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách

Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních ...

Křivánek, Roman
Archeologický ústav, Praha, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases