Number of found documents: 229
Published from to

Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin; Křivánková, Dana; Hasil, Jan; Novák, David
2015 - Czech
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje. The general aim of the AMCR project is to enhance the effectiveness of the information flow in Czech archaeology, i.e. in the framework of registering archaeological fieldwork and their results. This goal we see as a fundamental predisposition of the effective heritage management and one of the basic perquisites of successful theoretical research in archaeology, as well as in the presentation of archaeological heritage to the general public. The paper summarises current situation and outlines directions of the future development. Keywords: infrastructures; archaeology; digital humanities Available at various institutes of the ASCR
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie

Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za ...

Kuna, Martin; Křivánková, Dana; Hasil, Jan; Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2015

Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města
Frolík, Jan
2015 - Czech
Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému doklady vysoké životní úrovně (sklo, kachle). Development of the town of Chrudim is divided into two periods, separated by fire dated before the year 1338. The first stage is the period of formation and consolidation of urban organism. Second period indicates economic boom, accompanied by evidence of high standard of living (glass, stove tiles). Keywords: Hussite period; house; mediaeval glass; stove tiles; crafts Available at various institutes of the ASCR
Chrudim ve 14. a 15. století. Archeologie a historie k podobě a vývoji města

Vývoj Chrudimi je rozdělen do dvou etap, oddělených požárem, datovaným před rok 1338. První etapa je obdobím vzniku a konsolidace města. Ve druhé etapě došlo k ekonomickému rozmachu, doloženému ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

Technologie optického 3D skenování archeologických nálezů v kontextu virtuálního muzea
Květina, Petr; Brzobohatá, Hana; Komberec, Jan; Končelová, Markéta; Šumberová, Radka
2015 - Czech
Cílem metodiky je využít technologie 3D optického skenování k vytvoření virtuálního archeologického muzea. Hlavním parametrem metodiky je evidence, tezaurace a prezentace archeologických nálezů v digitální podobě. Základní technologií je optické 3D skenovaní artefaktů, jehož výhodou je schopnost zachytit naprosto věrný virtuální prostorový model objektu. To jednak vytváří nové možnosti prezentace movitých i nemovitých památek, a jednak znásobuje potenciál jejich zachování pro případ, kdy je originál zničen. The aim of the methodology is to apply 3D scanning technology to create a virtual archaeological museum. The main parameter of the methodology are recording, hoarding and presentation of archaeological finds digitally. The basic technology is optical 3D scanning of artifacts; its asset is the ability to capture the perfectly accurate virtual three-dimensional image of the object. On the one hand, this brings new presentation possibilities of mobile and immovable heritage, and on the other hand it multiplies the potential for their conservation in case the original is destroyed. Keywords: digital heritage management; 3D optical scanning; virtual museum Available at various institutes of the ASCR
Technologie optického 3D skenování archeologických nálezů v kontextu virtuálního muzea

Cílem metodiky je využít technologie 3D optického skenování k vytvoření virtuálního archeologického muzea. Hlavním parametrem metodiky je evidence, tezaurace a prezentace archeologických nálezů v ...

Květina, Petr; Brzobohatá, Hana; Komberec, Jan; Končelová, Markéta; Šumberová, Radka
Archeologický ústav, Praha, 2015

Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference
Frolík, Jan
2015 - Czech
Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. století. Připomenuty jsou oslavy Jana Husa a jeho pomníky. Articles summarize the historical development during the Hussite movement in Eastern Bohemia and archaeological evidence of life in Chrudim and in Chrudim region during the 14th and 15th centuries. The development of opinions on Jan Hus and the Hussite movement during the 19th century is described. The celebration activities of Jan Hus and his monuments are mentioned, too. Keywords: Jan Hus; Hussite movement; Jerome of Prague; Utraquism; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus, husitství a východní Čechy. Příspěvky z konference

Příspěvky shrnují historický vývoj během husitského hnutí, archeologické doklady o životě v Chrudimi a na Chrudimsku ve 14. a 15. století. Přiblížen je vývoj názorů na Jana Husa a husitství od 19. ...

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2015

Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů
Dreslerová, Dagmar
2014 -
Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice. Abstract book from the international conference Computer application in archaeology 13 held in the Czech Republic. Keywords: computer application; archaeology Fulltext is available at external website.
Počítačová podpora v archeologii 13. Sborník abstraktů

Sborník abstraktů z mezinárodní konference Počítačová podpora v archeologii 13, konané v České republice....

Dreslerová, Dagmar
Archeologický ústav, Praha, 2014

Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella
Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the production growth and the land use with respect to agricultural strategies. Our main objective is to better understand the Celtic society and economy and its sudden collapse. More broadly we are interested in the applicability of multi-method simulation (agent-based approach enhanced with system dynamics and process modelling) in archaeological research. Keywords: Carrying capacity model; NetLogo; social simulation; Stella; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Model of Carrying Capacity - System Dynamics in NetLogo and Stella

We compare implementations of system dynamics of Celtic settlement using two tools - NetLogo and Stella. The objective of the model is to catch the relations among the population growth, the ...

Olševičová, K.; Cimler, R.; Tomášková, H.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research
Novák, David
2014 - English
Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the published papers dealing with fortified manors have undergone basic chronological and typological analysis without further interest in their spatial attributes or their relation to the hinterland. This fact and underestimation of quantitative analysis and statistics may be explained in the context of the culture-history paradigm, still prevailing in Czech archaeology. Alternatively, perhaps, it is just a result of the methodological inability of many archaeologists to deal with large data sets. As a response to this situation, the author attempts to look at fortified manors in another way - through statistical methods and using GIS. Paper is aimed to present methodology used in case study of selected region in western part of Central Bohemia as a sample. Keywords: fortified manors; methodology; GIS; principal component analysis; Middle Ages and Renaissance Available at various institutes of the ASCR
From single feature to settlement pattern, landscape and society: a methodological approach to castellological research

Fortified manors are in the scope of interest from the 19th century and at present, we have solid and complex knowledge base, which can be evaluated to obtain interesting results. Most of the ...

Novák, David
Archeologický ústav, Praha, 2014

Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce
Mařík, Jan
2014 - Czech
Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu. The paper summarizes relationship between amateur and professional archaeologists since the end of the 19th century. It is focused also on issue of use and misuse of metal detectors in archaeological research. Keywords: amateur archaeology; metal detectors; legislation Available at various institutes of the ASCR
Amatéři a profesionálové. Cesty možné spolupráce

Příspěvek sumarizuje vztah profesionální a amatérské archeologie od konce 19. století a věnuje se také problematice využívání a zneužívání detektorů kovů v archeologickém výzkumu....

Mařík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2014

Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2014 - Czech
Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. The article deals with the results of operative research of the Baroque crypt in the karner of All Saints in Sedlec near Kutná Hora. Keywords: archaeology; sepulchral monuments; crypt; Baroque; Sedlec; Bohemia; 18th century Available at various institutes of the ASCR
Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory

Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2014

Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation
Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
2014 - English
We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement agglomeration in relation to the daily economic needs of its inhabitants. By means of the computational models of the economics of the particular central settlement (Staré Hradisko oppidum) and its hinterland we aim to verify hypotheses about the economic sustainability in case self-supplying is applied. To achieve this, the agent-based modelling, cellular automata approach and system dynamics modelling are used. In the paper we present four alternative scenarios of population dynamics (baseline and three versions of depopulation) and four alternative scenarios of food production and agricultural practices (baseline and three types of external events). The set of models for all scenarios was implemented in NetLogo and Stella. Outputs of the models are subject of interests of archaeologists and according to their feedback the models will be refined and extended. Keywords: agent-based model; cellular automata; land use model; NetLogo; sustainability; system dynamics Available at various institutes of the ASCR
Applying System Dynamics and Agent-based Modelling in Archaeological Simulation

We apply the social simulation to the cultural milieu of the late Iron Age in Central Europe and its economic strategies, especially on the subsistence and the carrying capacity of the settlement ...

Olševičová, K.; Danielisová, Alžběta
Archeologický ústav, Praha, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases