Number of found documents: 1037
Published from to

SMV-2017-26: Upgrade aparatury Spaceman – kapacitní systém měření tloušťky vzorku
Králík, Tomáš
2017 - Czech
Cílem smluvního výzkumu navazujícího na předchozí spolupráci byla přestavba aparatury Spaceman, tak aby bylo možné získat nová data o prokladech mnohovrstvých izolací. Proklad je tenká tkaná i netkaná textilie ze skelných, organických i přírodních vláken. Aparatura Spaceman měří tok tepla napříč vzorkem spaceru ve vakuu při teplotách v rozmezí 10 K až 290 K a různém stlačení vzorku. Na vzorku je vždy teplotní spád typicky 5 K. V rámci smluvního výzkumu byla aparatura upravena o systém měření tloušťky vzorku in situ metodou měření elektrická kapacity mezi vodivými kontaktními povrchy. Tato úprava zahrnovala částečné rozebrání aparatury, úpravu nebo výměnu některých dílů, navaření nové vakuové průchodky do víka aparatury, vývoj a instalaci elektroniky do vakuového prostoru. Elektronika je v teplé horní části aparatury a elektrická kapacita vzorku je měřena v komoře přes speciální velmi tenký koaxiální kabel. Elektronika dokáže vyloučit z měření vlastní kapacitu kabelu. Upraven byl také původní software v Labview. Vylepšená aparatura byla otestována a bylo provedeno několik srovnávacích měření. Aparatura nyní umožňuje měřit nejen tepelnou vodivost za různých teplot a zatížení, ale i změny tloušťky vzorku v důsledku teplotních dilatací a zatížení, tedy i pružnost vzorku v závislosti na teplotě od 10 K do 290 K. The goal of this research cooperation, which is follow- up of the previous cooperation, was an upgrade of the apparatus Spaceman. The upgrade enables to obtain new data of the spacers used in the multilayer insulations. The spacer can be woven or non-woven textile made of glass, plastic or natural fibres. The apparatus Spaceman measures heat flow through a sample of the spacer in the range from 10 K to 290 K in vacuum. The temperature drop on the sample is typically 5 K. The apparatus was enhanced by a system for measurement of the in-situ sample thickness from evaluation of the electrical capacity between electrically conductive contact surfaces. The upgrade was done by particular disassembling of the apparatus, modification or exchange of some parts, welding of a new vacuum feed trough in the apparatus lid, development and installation of a new electronic in the vacuum space. The electronic is placed in the upper part of the apparatus at room temperature and the electrical capacitance is measured by a special cryogenic coaxial cable. The electronic is able to cancel a parasitic capacitance of the cable. Some modifications were done on the Labview control software developed for the apparatus. The apparatus now enables to measure not only the thermal conductivity at various temperatures and loads but also changes of the sample thickness due to thermal dilatations and loads. It is also possible to evaluate an elastic behaviour of the sample at temperatures from 10 K to 290 K. Keywords: thermal radiation; thermal conductivity; low temperature Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-26: Upgrade aparatury Spaceman – kapacitní systém měření tloušťky vzorku

Cílem smluvního výzkumu navazujícího na předchozí spolupráci byla přestavba aparatury Spaceman, tak aby bylo možné získat nová data o prokladech mnohovrstvých izolací. Proklad je tenká tkaná i netkaná ...

Králík, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-28: Zkoumání lokálních mikrostrukturních změn vyvolaných dynamickou indentací nanolaminovaných vrstev
Sobota, Jaroslav
2017 - Czech
Na našem pracovišti byla zvládnuta technologie testování povrstvených materiálů namáhaných v dynamickém režimu na impaktním testeru vlastní konstrukce. Testování představuje identifikaci mechanismů deformace a porušení při indentačním testu nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků, detailní interpretaci závislostí síla-hloubka v kontextu pozorovaných mikrostrukturních změn, a výsledků počítačového modelování nanoindentace. Method of analysis of the coated materials under dynamic impact load was performed using impact tester developed at the Institute of Scientific Instrumentation in Brno. Dynamical impact testing leads to identification of deformation and fatigue mechanisms of nanostructured and nanolaminated coatings. The impact force-imprint depth dependencies were interpreted with respect to the coating microstructure and computed simulation of indentation. Keywords: dynamic indentation; nanolaminate coatings Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-28: Zkoumání lokálních mikrostrukturních změn vyvolaných dynamickou indentací nanolaminovaných vrstev

Na našem pracovišti byla zvládnuta technologie testování povrstvených materiálů namáhaných v dynamickém režimu na impaktním testeru vlastní konstrukce. Testování představuje identifikaci mechanismů ...

Sobota, Jaroslav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER57
Růžička, Bohdan
2017 - Czech
Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Conference LASER57 is a multidisciplinary and intersectoral event where different kind of specialist can meet each other. They come from various environments (private company, university, public research organization etc.). Their common denominators are laser, optics and its applications.\n\n Keywords: laser; laser technology; optics; optical fiber Fulltext is available at external website.
Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER57

Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z ...

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2017

Noise behaviour of field emission cathode based on lead pencil graphite
Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Hrubý, František; Šikula, J.; Kuparowitz, T.; Sobola, D.
2017 - English
The paper describes electrical noise of experimental field emission cathodes based on “polymer” pencil leads which have a high content of hybridized carbon with a low degree of surface oxidation and silicon monoxide (SiO). Charge transport within experimental samples is evaluated based on results provided by the noise spectroscopy method. The paper also briefly describes the experimental preparation method of graphite tips based on ion milling which allow obtaining ultrasharp tips of a diameter lower than 100 nm. Keywords: field emission; lead pencil graphite; noise spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Noise behaviour of field emission cathode based on lead pencil graphite

The paper describes electrical noise of experimental field emission cathodes based on “polymer” pencil leads which have a high content of hybridized carbon with a low degree of surface oxidation and ...

Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Hrubý, František; Šikula, J.; Kuparowitz, T.; Sobola, D.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Resampling in magnetic resonance spectroscopy-A less model-dependent quantitation quality assessment method
Jabłoński, Michal; Starčuková, Jana; Starčuk jr., Zenon
2017 - English
In this paper we propose a novel method for magnetic resonance spectroscopy (MRS) fitting quality assessment based on time domain resampling of acquired spectra and bootstrapping of the obtained results. The authors introduce two resampling strategies and example results are shown. The proposed method requires MRS data without averaging. Keywords: magnetic resonance spektroscopy; quantitation; fitting Quality Assessment Available at various institutes of the ASCR
Resampling in magnetic resonance spectroscopy-A less model-dependent quantitation quality assessment method

In this paper we propose a novel method for magnetic resonance spectroscopy (MRS) fitting quality assessment based on time domain resampling of acquired spectra and bootstrapping of the obtained ...

Jabłoński, Michal; Starčuková, Jana; Starčuk jr., Zenon
Ústav přístrojové techniky, 2017

Effect of gold coating on emissivity and absorptivity of Ti-6Al-4V alloy
Frolec, Jiří; Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Urban, Pavel
2017 - English
The article provides experimental analysis of total hemispherical emissivity and absorptivity of Ti-6Al-4V alloy before and after deposition of 1-2 .pí.m gold layer. We measured their dependences on the temperature of thermal radiation (varying from 20 K to 320 K) and confronted these results with mechanically polished copper, i.e. with material known for extremely low emissivity and absorptivity. Galvanic deposition of pure gold resulted in significant lowering of original emissivity of Ti-6Al-4V bare surfaces from 15.8 percent to 3.4 percent at 300 K and from 4.1 percent to 1.1 percent at 20 K. Our findings about thermal-radiative properties have practical relevance for an improvement of a low temperature part of an ultra-high vacuum scanning probe microscope\n(UHV-SPM) designed by our group and could also be useful for other applications and low temperature systems. Keywords: cryogenics; gold films; heat transfer; thermal radiation Available at various institutes of the ASCR
Effect of gold coating on emissivity and absorptivity of Ti-6Al-4V alloy

The article provides experimental analysis of total hemispherical emissivity and absorptivity of Ti-6Al-4V alloy before and after deposition of 1-2 .pí.m gold layer. We measured their dependences on ...

Frolec, Jiří; Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Urban, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

Role of the superconductivity in radiative heat transfer
Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Srnka, Aleš; Fořt, Tomáš; Frolec, Jiří
2017 - English
The absorption and emission of thermal radiation by metals is related to their electrical properties that are influenced by impurities, defects and temperature. We show by some examples of measurements on common metals how different can be the thermal radiative properties. When the heat is transferred across a microscopic vacuum gap in the near field regime, it is possible to achieve a step-like change of the heat\ntransfer based on a superconducting transition. An interesting feature of this effect is the nonlinear thermal conductivity effecting a change of the sign of the differential thermal conductivity across the vacuum gap. Keywords: thermal radiation; near field; superconductivity Available at various institutes of the ASCR
Role of the superconductivity in radiative heat transfer

The absorption and emission of thermal radiation by metals is related to their electrical properties that are influenced by impurities, defects and temperature. We show by some examples of ...

Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Srnka, Aleš; Fořt, Tomáš; Frolec, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-04: Vývoj technologie elektronové litografie
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2017 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-04: Vývoj technologie elektronové litografie

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Sborník příspěvků multioborové konference LASER57
Růžička, Bohdan
2017 - Czech
Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Conference LASER57 is a multidisciplinary and intersectoral event where different kind of specialist can meet each other. They come from various environments (private company, university, public research organization etc.). Their common denominators are laser, optics and its applications.\n\n Keywords: laser; laser technology; optics; optical fiber Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků multioborové konference LASER57

Konference LASER57 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z ...

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2017

Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech
Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových kmenů buněk), apod. At present, many chemical and biological disciplines use different forms of spectroscopy for their observations. One of the most common methods is fluorescence spectroscopy. During the last seven years, microfluidic techniques began developing rapidly, using channels in which two immiscible liquids create droplets with diameters from units to tens to hundreds of micrometers. These droplets serve as liquid microcontainers containing the analysed sample and the necessary reagents. Using special microfluidic techniques, it is possible to fuse droplets with different contents (controlled triggering of chemical reactions), to change the concentration of reactants in the droplet with high speed (concentration gradients), or sort the droplets by content (creation of new cell strains).\n\n Keywords: fiber optics; laser systems; microfluidic chips; microcapades; spectroscopy; dielectrophoretic sorting Available at various institutes of the ASCR
Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech

V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních ...

Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases