Number of found documents: 1022
Published from to

Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana
Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
2017 - English
The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of energy homeostasis. Altered lipid profile in poly I:C model was observed. Leptin and GLP-1 serum levels were significantly reduced, while ghrelin level was elevated. Our data indicate that dysregulation of adipose tissue endocrine function and gastrointestinal hormones is implicated in metabolic adverse effects of antipsychotics. Keywords: metabolic syndrome; aripiprazole; rat; poly I:C animal model Available at various institutes of the ASCR
Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana

The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of ...

Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Phyllotactic Model Linking Nano and Macro World
Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Urbánek, Michal; Bok, Jan; Kolařík, Vladimír
2017 - English
Recently, the arrangement of diffraction primitives according to a phyllotactic model was presented. This arrangement was used to benchmarking purposes of the e-beam writer nano patterning. The phyllotactic arrangement has several interesting properties. One of them is related with the coherence between the nanoor microscopic domain of individual optical primitives and the properties of visually perceived images crated by these structures in the macro domain. This paper presents theoretical analysis of the phyllotactic arrangement in the referred context. Different approaches enabling the creation of diffractive optically variable images are proposed. The practical part of the presented work deals with the nano patterning of such structures using two different types of the e-beam pattern generators. One of them is a system with a variable shaped beam of electrons, while the other one is a system with a Gaussian-shaped beam. E-beam writing strategies and the use of inherent spiral patterns for exposure ordering and partitioning are also discussed. Keywords: nano patterning; spiral grating structure; phyllotactic pattern; e-beam writer Available at various institutes of the ASCR
Phyllotactic Model Linking Nano and Macro World

Recently, the arrangement of diffraction primitives according to a phyllotactic model was presented. This arrangement was used to benchmarking purposes of the e-beam writer nano patterning. The ...

Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Urbánek, Michal; Bok, Jan; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

Effect of thermal radiation on low temperature measurement for various types of temperature sensor installations
Urban, Pavel; Hanzelka, Pavel; Králík, Tomáš; Vlček, Ivan; Srnka, Aleš
2017 - English
We investigated an effect of thermal radiation (300 K) on precision of low temperature measurement of a sample holder (or sample) in an UHV SEM/SPM microscope working at range down to 20 K for various ways of temperature sensor mounting. We designed a special copper casing for installation of Lake Shore\ntemperature sensors (CernoxTM and Si diodes) encapsulated in SD packages. The sensor body is attached direct to the casing using indium solder. The current leads pertaining to the sensor are thermally anchored but electrically insulated from the casing. Quality of sensors installation in the casing was tested for various ways of mounting on a cooled plate. Insufficient thermal anchoring of electrical wires and thermal shielding were imitated. Comparative measurement was also performed with sensors in SD package mounted without\ncasing. The experiments proved that our special design of temperature sensors casing is adequate for intended application of temperature measurement of sample holder in UHV SEM/SPM microscope. In contrary, measurement precision of unprotected sensors was absolutely unsuitable. Keywords: low temperature; temperature sensor; thermal radiation Available at various institutes of the ASCR
Effect of thermal radiation on low temperature measurement for various types of temperature sensor installations

We investigated an effect of thermal radiation (300 K) on precision of low temperature measurement of a sample holder (or sample) in an UHV SEM/SPM microscope working at range down to 20 K for various ...

Urban, Pavel; Hanzelka, Pavel; Králík, Tomáš; Vlček, Ivan; Srnka, Aleš
Ústav přístrojové techniky, 2017

Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia
Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2017 - Czech
Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí respektovat dobu života excitovaného přechodu. Typicky se jedná o jednotky Hz, neboť doba života excitovaného přechodu bývá minimálně v řádu sekund. Zároveň musí být excitační laser přeladitelný v řádu jednotek až desítek MHz. Nová generace normálů optických frekvencí – optických hodin – je založena na tomto druhu spektroskopie, proto bývají často takové excitační lasery označovány jako tzv. hodinové lasery. Náš příspěvek přibližuje probíhající vývoj sestavy hodinového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm, která bude využívána pro spektroskopii se zchlazeným zachyceným iontem kalcia 40Ca+ v laboratoři Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Jako primární zdroj koherentního záření je použit diodový laser s externím rezonátorem pracující na vlnové délce 729 nm. Šířka spektrální čáry laseru bez použití stabilizace je cca 300 kHz. Laser je přeladitelný pomocí piezoelektrického aktuátoru v rozsahu cca 10 GHz s max. šířkou pásma modulace 2 kHz. Rychlé jemné ladění v řádu stovek MHz je možné modulací čerpacího proudu laserové diody s šířkou pásma 50 MHz. Na obr. 1 je schéma celé sestavy stabilizovaného hodinového laseru. Keywords: spectroscopy; laser stabilization; PHD method Available at various institutes of the ASCR
Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia

Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí ...

Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2017

Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR
Jelínek, Josef; Mikel, Břetislav
2017 - Czech
Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více prosazovat i senzory využívající Ramanův nebo Brillouinův rozptyl a také optovláknové senzory s mikrostrukturními vlákny. Různé typy optovláknových senzorů se v současnosti využívají v mnoha oblastech průmyslu od telekomunikačního, automobilového, leteckého, ropného až po systémy v jaderných elektrárnách a jiných kritických infrastrukturách. Keywords: fiber welding; fiber optic sensors; ionizing radiation sensor Available at various institutes of the ASCR
Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR

Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více prosazovat i senzory ...

Jelínek, Josef; Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Pokročilé metody laserového svařování
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2017 - Czech
V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V první řadě jde o laserové svařování využívající skenovací techniky. Základem je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel řízených počítačem doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedených experimentech byla demonstrována jednak významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem, ale také jistá omezení daná výstupní optiku s F-theta objektivem. \nDruhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvné rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů. \n Keywords: interferometry; thin layers Available at various institutes of the ASCR
Pokročilé metody laserového svařování

V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V první řadě jde o laserové svařování využívající skenovací techniky. Základem je laserová hlava ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-10: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy částí elektronových mikroskopů. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-10: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-13: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-13: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2017 - Czech
Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je vystaveno intenzivnímu radioaktivnímu záření. Tryska byla vybavena novým typem keramického izolátoru. Projekt byl charakteristický řešením komplexních problémů z různých oborů a vyústil v realizaci funkčního vzorku trysky, který byl úspěšně testován ve spolupráci se zadavatelem. The subject of the project was the research and development of the electron gun for electron beam welding with accelerating voltage 60 kV and maximal power 2 kW. The device was developed for work in so called "hot chamber", where it is exposed to radioactive radiation. The electron gun was equipped with new type of ceramic isolator. The project was characteristic by solving complex problems from different fields and resulted in construction of functional prototype, that was successfully tested in cooperation with the client. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků

Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2017

Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování
Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
2017 - Czech
V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V případě stechiometrie mají vrstvy X2BC s X = Mo, W a Ta díky své výrazné tuhosti a houževnatosti velký potenciál pro uplatnění jako ochranné povlaky řezných a obráběcích nástrojů. Tato práce je zaměřena na nanostrukturované Mo-B-C a W-B-C vrstvy nanesené magnetronovým naprašováním na substrát z rychlořezné oceli (HSS). Mechanické vlastnosti vrstev byly zjištěny nanoindentační zkouškou jak ve statickém, tak v dynamickém režimu. V práci je diskutován elastický modul, tvrdost vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin. Výsledky odolnosti Mo-B-C a W-B-C vrstev vůči vzniku a šíření trhlin z indentačních zkoušek byly srovnány s výsledky z dynamických impaktních testů. Recently, based on attractive mechanical properties of boride and carbide based X2BC ternary compounds (X = Mo, W and Ta) they became subjects of both theoretical calculations and experimental work. In the case of stoichiometric composition, X2BC with X = Mo, W and Ta are very promising candidates for protection of cutting and forming tools due to their unusually stiffness and moderate ductility.\nIn this work we focus on nanostructured Mo-B-C and W-B-C layers grown by magnetron sputtering on high speed steel (HSS) substrates. Mechanical properties of the layers were characterized by nanoindentation experiments in both static and dynamic loading regimes. Elastic modulus, indentation hardness and fracture resistance were evaluated and discussed. The fracture resistance of both Mo-B-C and W-B-C coatings was compared using both indentation and dynamic impact tests.\n Keywords: impact test; nanoindentation test; magnetron sputtering; Mo-B-C; W-B-C Available at various institutes of the ASCR
Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování

V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V ...

Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases