Number of found documents: 728
Published from to

Electoral contests with dynamic campaign contributions
Mattozzi, Andrea; Michelucci, Fabio
2017 - English
Keywords: dynamic games; contests; experimentation Fulltext is available at external website.
Electoral contests with dynamic campaign contributions

Mattozzi, Andrea; Michelucci, Fabio
Národohospodářský ústav, 2017

Productivity and trade spillovers: horizontal crowding-out versus vertical synergies in Europe as a response to foreign direct investment
Hanousek, Jan; Kočenda, E.; Vozárová, P.
2017 - English
Keywords: multinational enterprise (MNE); foreign direct investment (FDI); European firms Fulltext is available at external website.
Productivity and trade spillovers: horizontal crowding-out versus vertical synergies in Europe as a response to foreign direct investment

Hanousek, Jan; Kočenda, E.; Vozárová, P.
Národohospodářský ústav, 2017

Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy
Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
2017 - Czech
Studie nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web of Science (WoS) a v humanitních oborech i monografie. Kvalitu (význam) WoS článků odvozujeme od bibliometrického měřítka významu časopisu, kde byly články publikovány. This study offers the first systematic comparison of scientific publication performance of men and women in the Czech Republic. We analyze the period 2009 – 2013 and focus on publication output of Czech scientists in journals indexed in the Web of Science database in 11 broad field groups. In addition to the quantity of publications, we assess the quality of published articles using journal bibliometric indicators as a proxy for article quality. Keywords: Czech Republic; publication output; research evaluation Fulltext is available at external website.
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy

Studie nabízí první dostupné srovnání vědeckého publikačního výkonu mužů a žen v České republice. Pro 11 oborových skupin a roky 2009 – 2013 srovnáváme publikace v časopisech indexovaných databází Web ...

Jurajda, Štěpán; Kozubek, Stanislav; Münich, Daniel; Škoda, Samuel
Národohospodářský ústav, 2017

IDEA pro volby 2017: nízké platy učitelů: hodně drahé šetření
Münich, Daniel
2017 - Czech
Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho, jakými způsoby se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání. Na závěr jsou položeny klíčové otázky do předvolebních diskusí, na něž by veřejnost měla hledat odpovědi v programech a příslibech politických subjektů. Czech teachers' average salaries at primary school level are the lowest in relation to the average salaries of other university-educated employees not only across the EU but also among OECD countries. In the Czech Republic teacher's pay comes in at 56% whereas the average across the EU and OECD is around 86%. Using alternative indicators of teachers' pay does nothing to change the Czechs' dismal international position. Keywords: Czech Republic; teachers’ pay; pay differences Fulltext is available at external website.
IDEA pro volby 2017: nízké platy učitelů: hodně drahé šetření

Tato studie shrnuje a rekapituluje klíčové skutečnosti, které se týkají honorování práce učitelů v České republice (ČR), poskytuje mezinárodní a národní srovnání a osvětluje širší souvislosti toho, ...

Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2017

IDEA pro volby 2017: příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace
Šatava, Jiří; Pertold, Filip
2017 - Czech
Tato studie shrnuje příjmovou situaci českých důchodců a nastiňuje možnosti změn, které by mohly změnit jejich finanční situaci. Změny se týkají nastavení ve třech oblastech důchodového zabezpečení: 1) pracovní výdělek v důchodovém věku, 2) výše nástupního důchodu, 3) mechanismus průběžného zvyšování důchodů – valorizace. Je na politických stranách, aby občanům před volbami předestřely, jaká opatření budou po nich prosazovat. V závěru proto formulujeme klíčové otázky ohledně zajištění životní úrovně důchodců. Pension valorization settings are crucial in determining how the value of the old age pension will develop in the coming years. At present, the system is set to maintain individuals' real purchasing power throughout their retirement at the level they enjoyed during their working life, but in reality it usually lags behind natural growth in real salaries. The higher the initial old age pension, the more it will lag behind in this way. The way in which the pensions system is currently set up relatively effectively protects Czech pensioners from falling below the poverty line. The seven percent share of the population aged over 65 years who fall below the line is the fourth smallest in the EU. Nevertheless, in most cases the pensions system does not protect pensioners from a substantial reduction in quality of life.\n Keywords: Czech Republic; pensionable age; pension Fulltext is available at external website.
IDEA pro volby 2017: příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace

Tato studie shrnuje příjmovou situaci českých důchodců a nastiňuje možnosti změn, které by mohly změnit jejich finanční situaci. Změny se týkají nastavení ve třech oblastech důchodového zabezpečení: ...

Šatava, Jiří; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2017

A model of focusing in political choice
Nunnari, S.; Zápal, Jan
2017 - English
Keywords: focus; attention; salience Fulltext is available at external website.
A model of focusing in political choice

Nunnari, S.; Zápal, Jan
Národohospodářský ústav, 2017

Remittances in Ukraine using household data
Kuntsevych, Iuliia
2017 - English
Keywords: remittances; remittance behavior; Ukraine Fulltext is available at external website.
Remittances in Ukraine using household data

Kuntsevych, Iuliia
Národohospodářský ústav, 2017

To bribe or not to bribe? Corruption uncertainty and corporate practices
Hanousek, Jan; Shamshur, Anastasiya; Trešl, Jiří
2017 - English
Keywords: corporate investment; corruption; uncertainty Fulltext is available at external website.
To bribe or not to bribe? Corruption uncertainty and corporate practices

Hanousek, Jan; Shamshur, Anastasiya; Trešl, Jiří
Národohospodářský ústav, 2017

Financing education abroad: a developing country perspective
Todua, Gega
2017 - English
Keywords: student migration; international migration; higher education policy Fulltext is available at external website.
Financing education abroad: a developing country perspective

Todua, Gega
Národohospodářský ústav, 2017

Group membership magnifies the dark side of human social behavior
Bauer, Michal; Cahlíková, J.; Celik Katreniak, Dagmara; Chytilová, Julie; Cingl, L.; Želinský, T.
2017 - English
Keywords: anti-social preferences; aggressive competitiveness; group membership Available at various institutes of the ASCR
Group membership magnifies the dark side of human social behavior

Bauer, Michal; Cahlíková, J.; Celik Katreniak, Dagmara; Chytilová, Julie; Cingl, L.; Želinský, T.
Národohospodářský ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases