Number of found documents: 550
Published from to

Dynamika úplavu za válcem po jeho náhlém zastavení
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
2015 - Czech
S pohybem částic v kapalném prostředí se můžeme setkat v řadě průmyslových aplikacích - v sedimentačních procesech, v hydraulické dopravě, v procesním inženýrství a v řadě dalších. Při výskytu částic v proudícím médiu mohou nastat případy, kdy částice je náhle uvedena z klidové polohy do pohybu, kdy se pohybuje různými rychlostmi či je náhle zastavena,[1-5]. Při náhlém zastavení však dochází také k setrvačnému pohybu úplavu za částicí a takto vznikající struktura může velmi výrazně ovlivnit následný pohyb částice. V tomto příspěvku je experimentálně studován vertikální pohyb válce dopadajícího kolmo na dno nádoby s následným pohybem úplavu za válcem. Vedle toho je zde také ukázáno chování úplavu při náhlém zastavení válce nade dnem nádoby. Results from an experimental study of the flow generated by a cylinder immersed in fluid, suddenly arrested or impacting normally without rebound on a solid wall, are presented. The trajectory of both the wake vortices, as well as the secondary vortices induced as the original wake convects over the arrested cylinder were investigated. Keywords: unsteady flow; moving cylinder; wall impact; wake instability Available on request at various institutes of the ASCR
Dynamika úplavu za válcem po jeho náhlém zastavení

S pohybem částic v kapalném prostředí se můžeme setkat v řadě průmyslových aplikacích - v sedimentačních procesech, v hydraulické dopravě, v procesním inženýrství a v řadě dalších. Při výskytu ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations
Zych, M.; Hanus, R.; Vlasák, Pavel; Petryka, L.; Jaszczur, M.
2015 - English
The paper presents gamma application to two-phase flow investigation in a vertical pipeline, where the flow of solid particles transported by water was examined by use of both: radiotracers and famma-absorption method. The simultaneous use of two methods allows analyzing of important parameters of solid particles hydrotransport. In the described experiments as solid phase the ceramic models representing natural polymetallic ocean nodules were used. Radiotracers allow to track the movements of selected models, representing specified grain size and the designation of its velocity. However gamma-absorption method enables measurement of average solid-phase velocity. For analysis of electrical signal obtained from scintillation detectors the cross-correlation method has been applied. Available on request at various institutes of the ASCR
Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations

The paper presents gamma application to two-phase flow investigation in a vertical pipeline, where the flow of solid particles transported by water was examined by use of both: radiotracers and ...

Zych, M.; Hanus, R.; Vlasák, Pavel; Petryka, L.; Jaszczur, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

29th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2015 -
Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 29th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; proceedings Available at various institutes of the ASCR
29th Symposium on anemometry: proceedings

Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Numerické simulace proudového pole vyvolaného pohybujícím se válcem
Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
2015 - Czech
Pohyb těles v proudovém poli je základní úlohou mechaniky tekutin, od kterého jsou odvozovány další jevy zásadně ovlivňující přenos hybnosti, tepla a hmoty využívaných při návrzích technických řešení napříč všemi obory od chemického, automobilového až po letecký průmysl. Naše úloha je mírně odlišná od standardních postupů, kdy je stojící těleso obtékáno proudem tekutiny. Ukazuje se, že např. při pohybu suspendovaných částic pohybem částic generované proudové pole a tzv. přidaná hmota mohou mít velký vliv na celkové chování proudící hrubozrnné suspenze a zejména při interakci jednotlivých částic se stěnou. Vliv pohybu částic či těles na proudění v tekutině včetně jejich zrychlování, zpomalování, nebo případná rotace jsou dlouhodobě předmětem zájmu, a jsou podrobně zkoumány u základních feometrií, jako jsou kulová a válcová tělesa, nebo hranoly. The vortex dynamics of the flow around an accelerating and suddenly arrested translating circular cylinder was investigated by computational fluid dynamics simulations using large eddy simulation and dynamic mesh approach. The calculations were compared with en experimental results obtained in water tank. Keywords: unsteady flow; moving cylinder; CFD; LES Available on request at various institutes of the ASCR
Numerické simulace proudového pole vyvolaného pohybujícím se válcem

Pohyb těles v proudovém poli je základní úlohou mechaniky tekutin, od kterého jsou odvozovány další jevy zásadně ovlivňující přenos hybnosti, tepla a hmoty využívaných při návrzích technických řešení ...

Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Hydrologický výzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace
Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
2015 - Czech
Malá reprezentativní či experimentální povodí představují trvalý zdroj informací. V době probíhajících klimatických změn a extremalizace hydrologického cyklu malá, přístrojově dobře vybavená povodí nabývají stále většího významu, jak ukazuje např. v nedávné době formulovaná tzv. Braunschweigská deklarace. 1. Small representative or experimental basins represents permanent source of information. Their importance is higher in the time of climatic changes and the extremalization of the hydrological cycle. The present contribution deals with results obtained during the long term experimental hydrological research in the small forested experimental catchment Liz in the Bohemian Forest (0,99 km2, mean altitude 941 m a.s.l.; mean annual air temperature 6,3oC, mean annual depths of precipitation 861 mm). Keywords: small catchment; monitoring; hydrological balance; water regime; water retention; land use; evapotranspiration; interception; snow accumulation; soil water; runoff separation Available on request at various institutes of the ASCR
Hydrologický výzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace

Malá reprezentativní či experimentální povodí představují trvalý zdroj informací. V době probíhajících klimatických změn a extremalizace hydrologického cyklu malá, přístrojově dobře vybavená povodí ...

Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Systém včasného varování před přívalovými povodněmi s uvažováním stavu vody v půdě – příklad pro horní Úpu
Tesař, Miroslav
2015 - Czech
Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook basin. The closing profiles of these basins are situated in Horní Maršov (81,7 km2 and 18,3 km2). Forecasting of flood risk is based on model approach, which uses measured hydrological and hydrometeorological quantities (rain intensity and total, discharge, soil moisture, tensiometric pressure of the soil water, air and soil temperature) as input data. Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook basin. The closing profiles of these basins are situated in Horní Maršov (81,7 km2 and 18,3 km2). Forecasting of flood risk is based on model approach, which uses measured hydrological and hydrometeorological quantities (rain intensity and total, discharge, soil moisture, tensiometric pressure of the soil water, air and soil temperature) as input data. Keywords: early warning system; flash flood; surface and soil water monitoring Available in digital repository of the ASCR
Systém včasného varování před přívalovými povodněmi s uvažováním stavu vody v půdě – příklad pro horní Úpu

Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Rainfall interception in a mature spruce forest – a case study
Černý, T.; Dohnal, M.; Tesař, Miroslav; Votrubová, J.
2014 - English
During rainfall events, an appreciable part of the precipitation is intercepted by the vegetation surfaces. This part of rainfall, usually called interception capacity of the surface, is subsequently evaporated back to the atmosphere. Currently available distributed hydrological models require detailed knowledge of all components of hydrological cycle, including the interception and key parameters affecting its amount and rate of evaporation. In the present study the interception of the spruce forest canopy at an experimental catchment in the Bohemian Forest is examined. Keywords: interception loss; saturated interception capacity; free throughfall; evaporation; hydrological balance of vegetation cover; hydrologická bilance; hydrologický cyklus Available on request at various institutes of the ASCR
Rainfall interception in a mature spruce forest – a case study

During rainfall events, an appreciable part of the precipitation is intercepted by the vegetation surfaces. This part of rainfall, usually called interception capacity of the surface, is subsequently ...

Černý, T.; Dohnal, M.; Tesař, Miroslav; Votrubová, J.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Vliv extrémních srážek na vymývání draselného a sodného iontu z povodí Liz v období 2002–2009
Vondrka, A.; Tesař, Miroslav; Šír, M.
2014 - Czech
V posledních padesáti letech došlo na území ČR ke globálnímu nárůstu teplot ovzduší, a to asi o 0,16 až 0,33 °C za dekádu. Současně je pozorována extremalizace hydrologického cyklu, která se projevuje v teplém období roku výskytem krátkodobých srážek o vysokém úhrnu a výskytem dlouhých teplých a bezdeštných období, ve kterých významně klesá vodnost zejména malých toků. Všechny tyto jevy silně ovlivňují intenzitu vymývání sodíku a draslíku z půdy a podloží. Vzniká proto otázka, zda lze nalézt nějakou souvislost mezi oteplováním klimatu a ochuzováním povodí o kationy sodíku a draslíku (Vondrka et al., 2013). Extreme rains strongly influence the intensity of leaching of sodium and potassium from the soil cover. The question therefore arises whether it is possible to find some connection between extreme rains and sodium and potassium leaching. During the period of 2002-2009, measurement of rainfall, runoff, and chemical data on catchment Liz (Czech Republic, Bohemian Forest, 828–1074 m a. s. l., mature spruce forest, Podzolic Eutric Cambisol) gave the following conclusions about the washout of potassium and sodium ion from the basin: (1) In monthly periods, extreme loss of both potassium and sodium ions correlated with high precipitation amounts. (2) In annual periods, only extreme loss of sodium ions correlated with high precipitation amounts. Keywords: extreme rainfall; river basin; concentration of ions; soil chemistry; potassium leaching; sodium leaching; extreme rain; Bohemian Forest; povodí; ionty Available on request at various institutes of the ASCR
Vliv extrémních srážek na vymývání draselného a sodného iontu z povodí Liz v období 2002–2009

V posledních padesáti letech došlo na území ČR ke globálnímu nárůstu teplot ovzduší, a to asi o 0,16 až 0,33 °C za dekádu. Současně je pozorována extremalizace hydrologického cyklu, která se projevuje ...

Vondrka, A.; Tesař, Miroslav; Šír, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Some results of theoretical and experimental studies on slurry flows of coarse solid materials in vertical pipelines
Berman, V.; Kril, S.; Vlasák, Pavel
2014 - English
The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the pressure gradient for flow of a mixture of large solids particles and water in straight vertical pipelines. The mathematical model of vertical two-phase flow was developed. Based on the developed model and experimental data of the solid particles liquid and liquid relative velocity, the functional dependence of the pressure gradient on the corresponding parameters was derived. This method was generalized for hydraulic transport of a broad category of solid particles conveyed in water as a function of the average size and concentration. Comparisons of our computations with experimental data for the corresponding pressure gradients are also presented. Keywords: two-phase flow; vertical pipeline; hydraulic gradient; slip velocity; potrubní doprava; rychlost Available on request at various institutes of the ASCR
Some results of theoretical and experimental studies on slurry flows of coarse solid materials in vertical pipelines

The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the pressure gradient for flow of a mixture of large solids particles and water in straight vertical pipelines. The ...

Berman, V.; Kril, S.; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

Flow of coarse-grained particles-water mixture in pipes
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Krupička, Jan
2014 - English
The advanced knowledge of coarse-grained slurry flow behavior is important for safe, reliable, and economical design and operation of the pipeline transport. The effect of the mixture velocity, solid concentration, and pipe inclination on the coarse-grained particle – water mixtures flow behavior and pressure drop in the turbulent flow regime was experimentally studied in horizontal, vertical, and inclined pipe of inner diameter D = 100 mm. The respective experimental methods, including radiometric methods for particle concentration distribution in pipe cross-section, were used. Graded basalt gravel was used as a model of solid particles. Concentration distribution in the pipe cross-section and motion of particles along the horizontal pipe invert were also studied. The study revealed that the coarse-grained particle-water mixtures in the horizontal and inclined pipes were significantly stratified. The particles moved principally in a layer close to the pipe invert. However, for higher and moderate flow velocities particle saltation becomes dominant mode of particle conveying and particles moved also in the central and upper part of the pipe cross-section. Keywords: heterogeneous slurry; hydraulic conveying; concentration distribution; pressure drop; pipe inclination; turbulentní proudění; potrubní doprava Available on request at various institutes of the ASCR
Flow of coarse-grained particles-water mixture in pipes

The advanced knowledge of coarse-grained slurry flow behavior is important for safe, reliable, and economical design and operation of the pipeline transport. The effect of the mixture velocity, solid ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří; Krupička, Jan
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases