Number of found documents: 2896
Published from to

Dissipated energy of hard rubbers at dynamic torsional finite straining
Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan; Košina, Jan
2017 - English
The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based on the results of an experiment, a function of dissipation energy of hard rubbers for finite strains using the theory hyperelasticity was proposed herein analogically as a prportional damping for elastic theory. Samples of hard rubber of different hardness (EPDM, Silcone) were dynamically tested on the developed torsional test-rig at different frequencies, amplitudes. First the Mooney Rivlin model (MRM) for a shear case of loading was analytically developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. These constants were used to obtain the deformation energy of the MRM models. The coefficients of hyperelastic proportional damping relating a dissipated energy to a strain energy were evaluated for tested rubbers on the basis of experimental results. Keywords: hard rubber; torsion vibration; large deformation Available at various institutes of the ASCR
Dissipated energy of hard rubbers at dynamic torsional finite straining

The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to find the dependency the dissipated energy on the deformation energy. Based ...

Šulc, Petr; Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan; Košina, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Možnosti zvyšování účinnosti indukčních motorů použitím kombinovaného statorového vinutí
Schreier, Luděk; Bendl, Jiří; Chomát, Miroslav
2017 - Czech
Jsou analyzovány dvě základní varianty zapojení kombinovaného statorového vinutí asynchronního stroje. Účelem použití kombinovaného vinutí je potlačení vybraných skupin vyšších prostorových harmonických proudové vrstvy a indukce ve vzduchové mezeře a toku ve jhu za účelem snížení ztrát a zlepšení účinnosti. Jsou uvedeny diferenciální rovnice pro obě uvažované varianty. Na základě numerického řešení těchto rovnic byla ukázána schopnost jednotlivých variant potlačovat vyšší harmonické. Platnost rovnic byla ověřena experimentálním měřením na fyzikálním modelu asynchronního stroje se statorovým kombinovaným vinutím. The paper analyses two basic variants of the combined connection of the stator winding of an induction machine. The aim of the use combined winding is to suppress the selected groups of higher spatial harmonics of the current layer and induction in the air gap and the flux in the yoke and thus lower the losses and improve the efficiency. There are given differential equations for both the variants.On the basis of a numerical solution of these equations, the ability of the two variants to suppress higher harmonics has been shown. The validity of the equations has been verified by experimental measurement on a physical model of an induction machine with the stator combined winding. Keywords: induction machine; efficiency; higher spatial harmonics Available at various institutes of the ASCR
Možnosti zvyšování účinnosti indukčních motorů použitím kombinovaného statorového vinutí

Jsou analyzovány dvě základní varianty zapojení kombinovaného statorového vinutí asynchronního stroje. Účelem použití kombinovaného vinutí je potlačení vybraných skupin vyšších prostorových ...

Schreier, Luděk; Bendl, Jiří; Chomát, Miroslav
Ústav termomechaniky, 2017

DYMAMESI 2017
Kozieň, M.; Pešek, Luděk; Zolotarev, Igor
2017 - English
The Colloquium Dymamesi is continuing near the 20 years history of two conferences Dynamics of Machines and Interaction and Feedbacks. From 2017 the Colloquium is organized within the Czech-Polish (IT ASCR Prague & CUT Crakow) collaboration and the first one was held in CUT in Cracow. The prezentations were divided into the three sections: dynamics of machines, interactions and energetics. The Colloquium DYMAMESI 2017 was for the first time supported also by Programme Strategy 21 (AV21). Keywords: vibration; flutter; blade; sensor Available at various institutes of the ASCR
DYMAMESI 2017

The Colloquium Dymamesi is continuing near the 20 years history of two conferences Dynamics of Machines and Interaction and Feedbacks. From 2017 the Colloquium is organized within the Czech-Polish (IT ...

Kozieň, M.; Pešek, Luděk; Zolotarev, Igor
Ústav termomechaniky, 2017

Surface tension of aqueous binary mixtures under the supercooled conditions – Development of the measuring technique and preliminary data for water + lower alcohols
Vinš, Václav; Hykl, Jiří; Nikl, Zbyněk; Čenský, Miroslav; Hrubý, Jan
2017 - English
An experimental apparatus originally developed for the measurement of surface tension of supercooled water was modified such that it allows for measurement of binary aqueous mixtures. The measuring principle based on the capillary rise technique is similar to that employed in the previous measurements with pure water [J. Hrubý et al., J. Phys. Chem. Lett. 5 (2014) 425 and V. Vinš et al., J. Phys. Chem. B 119 (2015) 5567]. The temperature dependence of the surface tension is determined from the\nmeasured height of the liquid column elevated in a vertical capillary tube with an inner diameter of 0.32 mm. The aqueous liquid rises to a height of 60 mm to 95 mm depending on the solute concentration and the temperature. Preliminary tests performed with the binary mixtures of water with methanol, ethanol, and n-propanol at various concentrations and temperatures down to –28 °C approved functionality of the measuring technique. Some difficulties, such as influence of impurities on the liquid column elevation or formation of bubbles in the liquid column, were observed. The experimental apparatus is further being modified in order to obtain more accurate data for various aqueous mixtures. Keywords: aqueous mixture; surface tension; supercooled liquid Available at various institutes of the ASCR
Surface tension of aqueous binary mixtures under the supercooled conditions – Development of the measuring technique and preliminary data for water + lower alcohols

An experimental apparatus originally developed for the measurement of surface tension of supercooled water was modified such that it allows for measurement of binary aqueous mixtures. The measuring ...

Vinš, Václav; Hykl, Jiří; Nikl, Zbyněk; Čenský, Miroslav; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
2017 - Czech
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci. The calibration measurements were carried out for twenty industrial type K thermocouples in the temperature range from -30 °C to 150 °C. A new calibration apparatus, which was developed at department D2-Thermodynamics, was used for the calibrations. The new apparatus allows calibrations of various thermometers with the accuracy of a few thousandths of kelvin. The measurements revealed some parasitic effects of investigated thermocouples and particular steps were proposed to avoid these effects. Keywords: type K thermocouple; thermocouple calibration; temperature measurement Available at various institutes of the ASCR
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury

Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení ...

Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2017 - Czech
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6. Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE

Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských ...

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2017

THE EVALUATION OF HOKUYO URG-04LX-UGO1 LASER RANGE FINDER DATA
Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav
2017 - English
Laser range finders are essential sensors in mobile robot navigation tasks, such as robot localization, or simultaneous localization and mapping. As the probabilistic approach is commonly used to fuse the robot motion model with sensor data, the knowledge of the sensor parameters, such as linearity, variance, etc. is essential for fusing algorithms to perform correctly. This paper presents the results of extensive tests on performance of Hokuyo URG-04LX-UG01 range finder, that becomes nowadays popular among robot designers due to its reasonable cost, compact dimensions and low weight. The influence of obstacle color, error distribution and offset drift are examined. Keywords: Laser range finder; Mobile robot; Localization Available at various institutes of the ASCR
THE EVALUATION OF HOKUYO URG-04LX-UGO1 LASER RANGE FINDER DATA

Laser range finders are essential sensors in mobile robot navigation tasks, such as robot localization, or simultaneous localization and mapping. As the probabilistic approach is commonly used to fuse ...

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav
Ústav termomechaniky, 2017

Měření a simulace turbulence v kompresoru PBS-Turbo
Uruba, Václav; Janáček-Ceniga, M.; Tomek, O.
2017 - Czech
V příspěvku budou prezentovány některé výsledky vyhodnocení měření turbulence v turbodmychadle. Experimenty byly provedeny na zkušebně PBS-Turbo Velká Bíteš. Získaná data budou sloužit pro určení okrajových podmínek při následné matematické simulaci proudění pomocí metody MILES a také k validaci získaných výsledků. In the paper some of results of turbulence measurement in a turbo compressor are to be presented. The experiments were performed in the test laboratory PBS-Turbo Velká Bíteš. The acquired data will serve for boundary conditions and validation of computations using MILES method. Keywords: compressor; turbulence; measurement; simulation Available at various institutes of the ASCR
Měření a simulace turbulence v kompresoru PBS-Turbo

V příspěvku budou prezentovány některé výsledky vyhodnocení měření turbulence v turbodmychadle. Experimenty byly provedeny na zkušebně PBS-Turbo Velká Bíteš. Získaná data budou sloužit pro určení ...

Uruba, Václav; Janáček-Ceniga, M.; Tomek, O.
Ústav termomechaniky, 2017

Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace
Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
2017 - Czech
Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na zkušebně společnosti Wikov Gear v Plzni ve dnech 17.5. a 21.5.2017. Zkoušely se dvě varianty ložisek planet: a) standartní kluzkná ložiska (17.5), b( kluzná ložiska s plovoucím kroužkem (tzv. "flouting bush"). Při použití standartních ložisek planet bylo dosaženo maximální otáčkové rychlosti 8500 ot/min a u ložisek s plovoucím kroužkem bylo dosažena až otáček 14500ot/min. Měření ohybových kmitů čepů planetové převodoky bylo snímáno tenzometricky. Metodika měření byla navržena v ÚT AV ČR. Analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních spektrogramů pro nalezení významných rezonancí kmitání čepů převodovky. Tyto poznatky sloužily k validaci vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR a ladění jejich parametrů. The aim of this report is to describe the measurement and analysis of the measurement results of the rotating four-planetary gearbox with flexible pins designed and manufactured by Wikov Gear. Measurement was carried out at a test facility at Wikov Gear in Pilsen on 17.5. and 21.5. 2017. Two variants of the planetary gear box were tested: a) using the standard bearings (17.5.), B) using the floating ring bearings ("fluting bush"). With the use of standard bearings of the planets, a maximum speed of 8500 rpm and with the floating ring bearings a speed of 14500 rpm were achieved. The bending oscillations of the planet pins were measured by strain-gauges. The methodology of measurement was proposed in ÚT AV ČR. The analysis was focused on the evaluation of frequency spectrograms for finding significant resonances of oscillation of planet pins. This knowledge was used to validate the numerical models developed at ÚT AV ČR and to attune their parameters. Keywords: rotating four-planetary gearbox; the standard bearings; floating ring bearings Available at various institutes of the ASCR
Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace

Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na ...

Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings
Gnatowska, R.; Kellnerová, Radka; Uruba, Václav
2017 - English
The flow-field in the vicinity of tandem building model in a wind tunnel will be subjected to analysis of dynamics. The model is 3D consisting of the two blocks of different sizes arranged in a streamwise direction. Experiments were performed using time-resolved PIV technique in several measuring planes to capture both spatial and dynamical features. Keywords: PIV experiment; tandem building arrangement; wind tunnel Available at various institutes of the ASCR
Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings

The flow-field in the vicinity of tandem building model in a wind tunnel will be subjected to analysis of dynamics. The model is 3D consisting of the two blocks of different sizes arranged in a ...

Gnatowska, R.; Kellnerová, Radka; Uruba, Václav
Ústav termomechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases