Number of found documents: 379
Published from to

Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
2013 - English
The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter Pragopor 6, presently used for sterilization of liquids in laboratories. Semi-pilot test confirmed good mechanical endurance and high removal efficiency. Our study showed high removal value with non-functionalized nanofibrous material despite of other cited studies. These results confirm our expectations, that nanofibrous material can replace the current filtration materials for laboratory use. Keywords: electrospun nanofibres; wastewater filtration; bacteria Available at various institutes of the ASCR
Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?

The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu
Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
2013 - Czech
Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis využití přírodních stimulantů. Based on a number of experiments, mostly field ones, positive effects of the described natural stimulants are used to increase utility value and yield properties of selected crops and offered as a non-risk, environment-friendly agricultural chemicals Keywords: stimulans; regulator; preparpation; přírodní látky; účinky Available at various institutes of the ASCR
Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu

Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis ...

Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
Botanický ústav, 2013

Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
2013 - English
Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of bacteria and particulated matter by nanofibrous filters. Our article presents results from filtration tests through polyurethane nanofibrous material on short-term scale with artificial wastewater and also results from tests with real wastewater. We determined E. coli abundances in artificial and real wastewaters and the amount of the other hygienically important bacteria in real wastewater samples only. The results show possibility of long-term full-scale application of those materials, however some material modifications are needed to be accomplished. Keywords: bacteria; nanofibres; removal Available at various institutes of the ASCR
Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters

Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of ...

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?
Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
2013 - Czech
Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, protože způsobuje tvorbu vodního květu a zhoršení kvality povrchové vody. Hrozba vyčerpání fosfátových rud v blízké budoucnosti vede k potřebě zavádění recyklačních technologií, kdy nejzajímavějším způsobem recyklace z koncentrovaných kapalných zdrojů se jeví krystalizace do formy struvitu, který by mohl být posléze žádanou komoditou mezi zemědělci, protože se jedná o pomalu se rozpouštějící hnojivo. Phosphate policy is tightly connected with effective solutions in agriculture, but also with its removal from water environment where excessive concentration of phosphorus is not welcomed since it causes water bloom and worsening og surface water quality. Phosphate ores will be depleted soon and therefore recacling technologies should be introduced into practice in near future. Struvite - slow-release fertilizer seems to be good commodity for farmers. Struvite is usually responsible for clogged pipes in the wastewater treatment area. Therefore, several technologies of its recycling is recently being developed, esp. from reject water stream. Struvite crystallization, its production control and scale-up of technology from lab-scale through pilot-sclae to full-scale is technological challenge in the near future. Keywords: phosphorus recycling; wastewater treatment; future scenarios Available at various institutes of the ASCR
Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?

Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, ...

Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2013

Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air
Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
2013 - English
Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the electrospinning process are presented. Compared are filtration and bacteria deactivation properties of nanostructures without PCs, modified in bulk and with PCs embedded into polyurethane chain by a covalent bond protecting the release of active organic compound during the filtration process. Finding that the functionalized nanofibre structures have an effect on bacterial growth was confirmed by microbiological, physico-chemical and molecular biological analyses, such as the inoculation in a nutrient agar culture medium, flow cytometry and real-time polymerase chain reaction. Keywords: bacteria; deactivation and removal; wastewater and polluted air Available at various institutes of the ASCR
Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air

Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the ...

Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
Botanický ústav, 2013

Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment
Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2013 - English
Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was 22.4 mg/L for copper and 1.3 mg/L for nickel. 99 % of copper was removed by nZVI dose 3 g/L in 73 hours, likewise the highest removal efficiency of nickel was up to 80 % for the same nZVI dose in 6 hours. The removal efficiency 80 % for nickel was sufficient. The reaction seems to be relatively fast, high removal efficiencies were observed after 30 minutes. Further time of exposure was beneficial only for copper removal, nickel concentration become stable after 2 hours. Reaction conditions were monitored only but no effect of pH, temperature or conductivity was investigated. The results showed possibility to remove heavy metals from industrial wastewater in environmentally friendly way. Further research with real wastewater is necessary to get more reliable results. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; copper and nickel removal; industrial wastewater treatment Available at various institutes of the ASCR
Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment

Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was ...

Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2013

Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR
Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
2012 - Czech
Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další šlechtitelské práce v rámci ČR. Poukázáno na úpravy klasifikátoru, který byl přizpůsoben pro popis této skupiny kosatců. Article present beardless irises (Apogon) and its organization into groups. It gives worldwide taxonomic overview and it highlights species suitable for growing in the Czech Rep. (Iris sibirica, I. spuria, I. ensata). It also demonstrates hybridization results of Iris spuria done by Mgr. Milan Blažek and other breeding work from the Czech Republic and natural fenotype variability in collected material. Finaly it show changes in EVIGEZ classification chart for genus Iris, to suit all irises - bearded and beardless, too. Keywords: Iris; breeding; EVIGEZ Available at various institutes of the ASCR
Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR

Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další ...

Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
Botanický ústav, 2012

Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi
Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
2012 - Czech
Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží. History of botanical garden and its collections, access to the collections for the public. Developing rose garden and preparing new exhibits of botanical roses. Keywords: rose garden; Chotobuz; gene pool collection Available at various institutes of the ASCR
Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi

Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží....

Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
Botanický ústav, 2012

Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod
Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
2012 - Czech
Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost filtrace byla posuzována nejen pomocí standardně používaných kultivačních technik, ale také pomocí průtokové cytometrie (FCM). Přestože účinnost filtrace některých vzorků stanovená kultivačně byla velmi vysoká (>99%), bylo zjištěno, že proces filtrace těchto vzorků zároveň nemusí nutně mít stejně výrazný vliv na změnu celkových počtů bakterií detekovaných ve filtrovaném vzorku pomocí průtokové cytometrie. Průtokovou cytometrii lze tedy chápat jako perspektivní plnohodnotnou analytickou metodu pro odhad efektivity procesů čištění odpadních vod, která má v porovnání s kultivací některé nevýhody (obtížná standardizace), ale také četné výhody (rychlost, podmínky měření odpovídající realitě). Aim of the study was to detect filtration efficiency of several (nano)materials used for the filtration/removal of E. coli bacteria or natural bacterial communities from water samples. Filtration efficiency was evaluated by commonly used culticvation techniques as well as by flow cytometry (FCM). Although filtration efficiency of certain nanomaterials detected by cultivation was very high (>99%), it was demonstarted that sample filtration does not have to lead to significant decline of total bacterial counts measured by FCM. From this viewpoint FCM can be considered as a suitable analytical method for the assessment of wastewater treatment processess efficiency, which, compared to cultivation techniques, possess some disadvantages (difficult standardization) but also has several advantages (speed, more realistic measurement conditions). Keywords: cultivation techniques; filtration efficiency; flow cytometry Available at various institutes of the ASCR
Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod

Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost ...

Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
Botanický ústav, 2012

Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies
Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
2012 - English
Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested zerovalent and hexavalent nanoiron for phosphorus removal. Ferrates showed promising results even for smaller dosages, whilst NZVI showed not satisfactorily results for full-scale application. Next work will include phosphorus fractionation and fate of different phosphorus fractions at the tertiary treatment. Increasing interest on xenobiotics, hormons, endocrine disruptors, heavy metals and PPCPs and their removal from the plant outlets will extend our testing in the future. Keywords: phosphorus; removal; nanotechnology; fosfor; zpracování Available at various institutes of the ASCR
Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies

Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested ...

Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases