Number of found documents: 252
Published from to

"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost konfesního a "národnostního" kritéria. Entry summarises temporary issues of research of Czechoslovak citizens of German nationality in Czechoslovak military units abroad during WWII, above all quantifies conjuction of confessional and "national" criterion. Keywords: world war II; Czechoslovak resistance abroad; Germans against nacism; světová válka; armáda Available at various institutes of the ASCR
"Němec" v "české" armádě - zatimní výsledky výzkumu. Problémy, otázky, hypotézy

Příspěvek shrnuje zatímní výsledky výzkumu problematiky čs. občanů německé národnosti v československých vojenských jednotkách v zahraničí za 2. světové války, především kvantifikuje souvislost ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy
Kovařík, David
2009 - Czech
Keywords: German opponents of nazism; Czechoslovakia 1945-1948; transfer of German citizens; výzkum; přenos Available at various institutes of the ASCR
Archivní výzkum tématu a jeho další perspektivy

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Židovská menšina v poválečném Československu
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus. The author describes the situation and problems of jewish minority in post-war Czechoslovakia 1945-1948. He analyses then anti-Semitism. Keywords: Jewish minority; post-war Czechoslovakia; anti-semitism; národnostní menšiny; poštovní přeprava Available at various institutes of the ASCR
Židovská menšina v poválečném Československu

Autor popisuje situaci a problémy židovské menšiny v Československu 1945-1948. Analyzuje tehdejší antisemitismus....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války
Maršálek, Zdenko
2009 - Czech
Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války. Focus deals with problems of participation of Slovaks in the Czechoslovak military units abroad in WWII on the West and on Eastern front, describing its development during the war. Keywords: WWII; Slovaks; Czechoslovak resistance abroad; armáda; světová válka Available at various institutes of the ASCR
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války

Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
Kocian, Jiří; Čermáková, B.
2009 - Czech
Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa. Co-author of the expert research report of a major government project concerning documentation of fates of German antifascists from Czechoslovakia. Keywords: German antifascists from Czechoslovakia; regulations applied against the so-called enemy population; dokumentace; populace Available at various institutes of the ASCR
Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa....

Kocian, Jiří; Čermáková, B.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí. The text analyses the way the Czech press in 1968 reflected the political changes in Czechoslovakia, concretely A. Dubček and L. Svoboda taking office. Keywords: Czech press; A. Dubček; L. Svoboda; text; změny Available at various institutes of the ASCR
Zachycení nástupu A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí v tehdejším českém tisku

Text analyzuje způsob, jakým český tisk v roce 1968 reflektoval politické změny v Československu, konkrétně nástup A. Dubčeka a L. Svobody do funkcí....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009
Bednařík, Petr; Reifová, I.
2009 - Czech
Text analyzuje obsahové proměny (typy hlavních postav, změny narativity) českých televizních seriálů v letech 1989-2009. The text analyses content changes (types of main characters, change of the narativity) of Czech television series in 1989-2009. Keywords: television series; Czech television; narativity; televize; změny Available at various institutes of the ASCR
Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009

Text analyzuje obsahové proměny (typy hlavních postav, změny narativity) českých televizních seriálů v letech 1989-2009....

Bednařík, Petr; Reifová, I.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Dvakrát obrozená. Československá strana lidová 1989-1992
Gjuričová, Adéla
2009 - Czech
Text se zabývá tím, jak Československá strana lidová po roce 1989 formulovala a (pře)vypravovala svou vlastní minulost v socialistické diktatuře. Rétorika „stranické obrody“ jí umožnila pominout kolaborační existenci strany a navázat jakoby přímo na ČSL před únorem 1948. Další „obroda“ proběhla za předsednictví Josefa Luxe. Oba tyto obraty stavěly na představě „zdravého spodního proudu“ obyčejných straníků, které v každé době a každém režimu udržovaly „pravou identitu“ lidové strany. The text depicts the ways in which the Czechoslovak People’s Party (ČSL) formulated, re-told, or otherwise dealt with its own past within the socialist dictatorship and the communist past in general. It is suggested that the rhetorical figure of „party rebirth“ made it possible to leave out the fourty years‘ collaborationist existence and to tie the post-1989 democratic phase directly to pre-1948 ČSL. Yet another rebirth under Josef Lux left out even the leaders of the first rebirth, including Josef Bartončík and the scandal of his cooperation with the secret police. However, both of the turns have built on the idea of a „healthy undercurrent“ of the ordinary party members that carry on the party’s „real identity“ whatever the time and regime. Keywords: Christian politics; Czechoslovak people´s party; post-communist transition; party; poštovní přeprava Available at various institutes of the ASCR
Dvakrát obrozená. Československá strana lidová 1989-1992

Text se zabývá tím, jak Československá strana lidová po roce 1989 formulovala a (pře)vypravovala svou vlastní minulost v socialistické diktatuře. Rétorika „stranické obrody“ jí umožnila pominout ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Pohraničí a poválečné migrace v Československu pod tlakem politické moci
Nosková, Helena
2009 - Czech
Studie se soustředí na fomy nátlaku politické moci na osídlence a politické procesy v pohraničí českých zemí. The article desribes forms political pressures and political causes in border region in Bohemia. Keywords: totalitarianism; after-war migration; political causes; totalita Available at various institutes of the ASCR
Pohraničí a poválečné migrace v Československu pod tlakem politické moci

Studie se soustředí na fomy nátlaku politické moci na osídlence a politické procesy v pohraničí českých zemí....

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Vývoj televizních seriálů po roce 1989
Bednařík, Petr
2009 - Czech
Text analyzuje vývoj (obsahové a produkční změny) českých televizních seriálů po roce 1989. The text analyses the development (content and production changes) of Czech television series after 1989. Keywords: television series; media; Czech television; média Available at various institutes of the ASCR
Vývoj televizních seriálů po roce 1989

Text analyzuje vývoj (obsahové a produkční změny) českých televizních seriálů po roce 1989....

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases