Number of found documents: 443
Published from to

Podíl českých cestovatelů na objevování světa
Martínek, Jiří
2013 - Czech
Základní shrnutí tématiky českých cestovatelů a jejich významu pro geografii. Basic summary of the theme of Czech travelers and their importance for geography. Keywords: czech travelers; 17-20th century; importance for geogrpahy Available at various institutes of the ASCR
Podíl českých cestovatelů na objevování světa

Základní shrnutí tématiky českých cestovatelů a jejich významu pro geografii.


Basic summary of the theme of Czech travelers and their importance for geography.

Martínek, Jiří
Historický ústav, 2013

Zlomový rok 1809 v české a (sudeto)německé historiografii
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Rok 1809 byl nabit zásadními historickými údálostmi, které jsou ale různě intepretovány a prožívány českou a sudetoněmeckou historiografií. 1809 was a year full of historic events which affected the fate of tens of millions of people, however these events have been differently categorised, interpreted and emphasised by Czech and Sudeten German historiography. Keywords: Czech Lands; Napoleonic Wars; historiography Available at various institutes of the ASCR
Zlomový rok 1809 v české a (sudeto)německé historiografii

Rok 1809 byl nabit zásadními historickými údálostmi, které jsou ale různě intepretovány a prožívány českou a sudetoněmeckou historiografií....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Podnikatelstvo, ekonomické elity, podnikání jako socioekonomický fenomén. Otevřené otázky i aktuální desiderata naší ekonomicko-sociálně orientované historiografie
Hájek, Jan
2013 - Czech
Studie se zabývá jedním z klíčových témat socioekonomické historiografie - dějinami podnikatelů a podnikání. Představuje relevantní historiografickou diskusi - především v české historiografii - a pokouší se nečrtnout typologii podnikatelů. The study reveals one of the key topics of socio-economic historiography - the history of businessmen and entrepreneurship. It presents relevant historiographical debates - with focus on the Czech historiogrpahy - and tries to sketch a typology of entrepreneurs. Keywords: entrepreneurs; typology; historiography Available at various institutes of the ASCR
Podnikatelstvo, ekonomické elity, podnikání jako socioekonomický fenomén. Otevřené otázky i aktuální desiderata naší ekonomicko-sociálně orientované historiografie

Studie se zabývá jedním z klíčových témat socioekonomické historiografie - dějinami podnikatelů a podnikání. Představuje relevantní historiografickou diskusi - především v české historiografii - a ...

Hájek, Jan
Historický ústav, 2013

Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit. Railways has become a phenomenon in its wake, which spurred the creation of a unite time for civil society and spatial transformation of their activities. Keywords: railway; time unification; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti

Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Kontinuita a diskontinuita v dějinách střední Evropy
Pánek, Jaroslav
2013 - Czech
Článek se zabývá problematikou kontinuity a diskontinuity v dějinách, zvláště ve smyslu mikrohistorickém (šlechtické rody Rožmberků a Lichtenštejnů) a makrohistorickém (střední Evropa). The article deals with the problems of continuity and discontinuity in history, especially in microhistory (noble families of Rožmberk and Liechtenstein) and macrohistory (Central Europe). Keywords: Central Europe; Family of Liechtenstein; Continuity and discontinuity in history; historie; literatura Středního východu Available at various institutes of the ASCR
Kontinuita a diskontinuita v dějinách střední Evropy

Článek se zabývá problematikou kontinuity a diskontinuity v dějinách, zvláště ve smyslu mikrohistorickém (šlechtické rody Rožmberků a Lichtenštejnů) a makrohistorickém (střední Evropa)....

Pánek, Jaroslav
Historický ústav, 2013

Představení grantového projektu Ideje - legislativa - instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Článek představuje projekt, který má přiblížit genezi a dosavadní výkony sociální politiky ve formě přehledného kurzu dějin sociální politiky a sociální práce ve střední Evropě s důrazem na habsburskou monarchii. The article introduces the project, which shall recall origin and past performances of social policy in the form of an easy course in history of social policy and social work in Central Europe with an emphasis on the Habsburg monarchy. Keywords: project; social mining; social practise Available at various institutes of the ASCR
Představení grantového projektu Ideje - legislativa - instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Článek představuje projekt, který má přiblížit genezi a dosavadní výkony sociální politiky ve formě přehledného kurzu dějin sociální politiky a sociální práce ve střední Evropě s důrazem na ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Činnost Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy
Hájek, Jan
2013 - Czech
Ve studii autor, člen výkonného výboru a bývalý president Společnosti, uvádí některá základní fakta o Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky, která byla založena v r.1990. In the study the author, a member of executive committee and former president of the Society, introduces some basic facts about the Society foreconomic and social history of the Czech republic that was established in 1990. Keywords: social history; Society for economic and social history; Czech historiography Available at various institutes of the ASCR
Činnost Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy

Ve studii autor, člen výkonného výboru a bývalý president Společnosti, uvádí některá základní fakta o Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky, která byla založena v ...

Hájek, Jan
Historický ústav, 2013

Zastoupení technické inteligence a podnikatelů v Biografickém slovníku českých zemí a Österreichisches Biographisches Lexikon
Makariusová, Marie
2013 - Czech
Studie se zabývá zastoupením biogramů podnikatelů, manažerů a technické inteligence v Biografickém slovníku českých zemí. Srovnává jej s podobně strukturovanými slovníky na Slovensku, v Rakousku a Německu. The study discuss the proportion of biograms of businessmen, managers and technical intelligentsia in the Biographical Dictionary of the Bohemian Lands. The work is compared to the encyclopaedias similarly structured that have been available in Slovakia, Austria and Germany. Keywords: dictionaries; biographies; businessmen Available at various institutes of the ASCR
Zastoupení technické inteligence a podnikatelů v Biografickém slovníku českých zemí a Österreichisches Biographisches Lexikon

Studie se zabývá zastoupením biogramů podnikatelů, manažerů a technické inteligence v Biografickém slovníku českých zemí. Srovnává jej s podobně strukturovanými slovníky na Slovensku, v Rakousku a ...

Makariusová, Marie
Historický ústav, 2013

Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám
Horčáková, Václava
2013 - Czech
Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné bibliografie. The study is focused on increase of importance of electronic information sources for the research into economic and social history and getting lost of the "classic" sources of information, such as printed bibliographic reviews. Keywords: economic and social history; bibliography; electronic information sources Available at various institutes of the ASCR
Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám

Studie se zabývá zvyšováním důležitosti elektronických informačních zdrojů pro výzkum hospodářských a sociálních dějin a zároveň ubýváním "klasických" informačních zdrojů, jako jsou tištěné ...

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2013

Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na Reinharda Heydricha na československou zahraniční akci
Němeček, Jan; Kuklík, J.
2013 - Czech
Události v protektorátu následující po atentátu na Reinharda Heydricha, kde bylo vyhlášeno stanné právo a zahájeny masové popravy, získaly široký mezinárodní ohlas. Zničení Lidic vyvolalo obrovskou odezvu ve všech spojeneckých zemích. Československé oběti přispěly nemalou měrou k obnovení československého státu. Events in the protectorate following the assassination of Reinhard Heydrich, where martial law was declared and mass executions began, received widespread international acclaim. The destruction of Lidice generated a huge response in all Allied countries. The Czechoslovak victims contributed in no small degree to the restoration of the Czechoslovak State. Keywords: 20th century; Czechoslovakia; Protectorate; assassination Available at various institutes of the ASCR
Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na Reinharda Heydricha na československou zahraniční akci

Události v protektorátu následující po atentátu na Reinharda Heydricha, kde bylo vyhlášeno stanné právo a zahájeny masové popravy, získaly široký mezinárodní ohlas. Zničení Lidic vyvolalo obrovskou ...

Němeček, Jan; Kuklík, J.
Historický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases