Number of found documents: 454
Published from to

Information system for easy access of the First Military Survey
Pacina, J.; Chodějovská, Eva; Popelka, J.
2014 - English
The First Military Survey is a unique collection of maps and descriptive information covering the whole former Austrian monarchy dating back to 1760s-1780s. The First Military Survey contains of both cartographic and textual material. The description of landscape according to the individual sections of the 1:28 800 map was carried out simultaneously with the map. The texts in every section are strictly structured into description of municipalities, “Extract” where the entire region is summarized by subjects and index of places. The aim of this project is to turn this comprehensive cartographic work into a digital library offering the user all the information contained in the original work in a comfort internet environment. The old maps are carefully georeferenced into a seamless map and the descriptive information is processed into a database. The resulting information system will be available in Czech and German as all the texts are being carefully translated. Keywords: First Military Survey; Bohemia, XVIII century; cartography; scientific edition; information system Available at various institutes of the ASCR
Information system for easy access of the First Military Survey

The First Military Survey is a unique collection of maps and descriptive information covering the whole former Austrian monarchy dating back to 1760s-1780s. The First Military Survey contains of both ...

Pacina, J.; Chodějovská, Eva; Popelka, J.
Historický ústav, 2014

Popisy hranic - jedinečný pramen k dějinám krajiny
Kucrová, Veronika
2014 - Czech
Keywords: krajina; prameny Available in a digital repository NRGL
Popisy hranic - jedinečný pramen k dějinám krajiny

Kucrová, Veronika
Historický ústav, 2014

Barokní zbožnost v Balbínově době a díle
Mikulec, Jiří
2014 - Czech
Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých dějin The lecture presents the important Czech Jesuit 17th century scholar Bohuslaus Balbinus as a writer, literary scholar, teacher of "humaniora", hagiographer and historiographer of Bohemia. Keywords: Baroque piety; 17th century; B. Balbin’s work Available at various institutes of the ASCR
Barokní zbožnost v Balbínově době a díle

Přednáška představuje významného českého jezuitského učence 17. století Bohuslava Balbína jako slovesného tvůrce, literárního teoretika, gymnaziálního učitele, hagiografa a historika českých ...

Mikulec, Jiří
Historický ústav, 2014

Italsko-jugoslávský spor o hranice jako jeden z problémů evropské politiky po skončení první světové války
Škerlová, Jana
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá otázkou sporů o hranici mezi Italským královstvím a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (Královstvím Jugoslávie) v meziválečném období. Tento bilaterální spor měl celou řadu příčin a také důsledků nejen v domácí, ale především v mezinárodní politice. Cílem příspěvku je zmapovat vývoj italsko-jugoslávského hraničního sporu, ukázat, jak byl tento spor ovlivňován postojem velmocí a spojeneckých zemí, a analyzovat jeho dopad na mezinárodní politiku v Evropě v období mezi dvěma světovými válkami. The paper is focused on the issue of a border dispute between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians (Kingdom of Yugoslavia) during the interwar period. This bilateral dispute had a number of causes and consequences, not only in domestic but also in international politics. This paper aims to map the development of Italian-Yugoslavian border dispute, to show how this dispute was influenced by the Great Powers and the Allies, and to analyze its impact on international policy in Europe in the period between the two world wars. Keywords: Kingdom of Serbs Croats and Slovenes; Kingdom of Italy; Political Relations; Border Dispute; Interwar Period Available at various institutes of the ASCR
Italsko-jugoslávský spor o hranice jako jeden z problémů evropské politiky po skončení první světové války

Příspěvek se zabývá otázkou sporů o hranici mezi Italským královstvím a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (Královstvím Jugoslávie) v meziválečném období. Tento bilaterální spor měl celou řadu ...

Škerlová, Jana
Historický ústav, 2014

Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře
Horčáková, Václava; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: karikatury; písmo Available in a digital repository NRGL
Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře

Horčáková, Václava; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque
Semotanová, Eva; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: krajina; písmo Available in a digital repository NRGL
Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque

Semotanová, Eva; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku
Kucrová, Veronika
2014 - Czech
Keywords: raný novověk; písemné prameny Available in a digital repository NRGL
"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku

Kucrová, Veronika
Historický ústav, 2014

110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)
Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: bibliography; historiography; služby; obce Available at various institutes of the ASCR
110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)

Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie
Bobková, Kateřina; Jacková, Magdaléna
2014 - Czech
Studie se zabývá jezuitskými školskými dramaty (dochovány 4 texty a 13 synopsí) z české řádové provincie, jejichž protagonistou je sv. František Xaverský, a zaměřuje se především na rozbor nejčastějších užitých motivů. The study deals with Jesuit school dramas (4 complete texts and 13 synopsis) from Bohemian order province, whose protagonist is St. Francis Xavier, and they are analysed primarily from the point of view of most frequent motives. Keywords: jesuit theatre; St. Francis Xavier; neolatin drama; jesuits school Available at various institutes of the ASCR
František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie

Studie se zabývá jezuitskými školskými dramaty (dochovány 4 texty a 13 synopsí) z české řádové provincie, jejichž protagonistou je sv. František Xaverský, a zaměřuje se především na rozbor ...

Bobková, Kateřina; Jacková, Magdaléna
Historický ústav, 2014

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases