Number of found documents: 450
Published from to

Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře
Horčáková, Václava; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: karikatury; písmo Available in a digital repository NRGL
Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře

Horčáková, Václava; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque
Semotanová, Eva; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: krajina; písmo Available in a digital repository NRGL
Ottovy Čechy - Společnou prací spisovatelův a umělcův českých. Obraz krajiny Belle Époque

Semotanová, Eva; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku
Kucrová, Veronika
2014 - Czech
Keywords: raný novověk; písemné prameny Available in a digital repository NRGL
"Chalupa při řece, jenž slove Na Kárově ležící". Příklad interpretace obrazových a písemných pramenů raného novověku

Kucrová, Veronika
Historický ústav, 2014

110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)
Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina; Havelková, M.
2014 - Czech
Keywords: bibliography; historiography; služby; obce Available at various institutes of the ASCR
110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)

Hanelová, Věra; Horčáková, Václava; Rexová, Kristina; Havelková, M.
Historický ústav, 2014

František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie
Bobková, Kateřina; Jacková, Magdaléna
2014 - Czech
Studie se zabývá jezuitskými školskými dramaty (dochovány 4 texty a 13 synopsí) z české řádové provincie, jejichž protagonistou je sv. František Xaverský, a zaměřuje se především na rozbor nejčastějších užitých motivů. The study deals with Jesuit school dramas (4 complete texts and 13 synopsis) from Bohemian order province, whose protagonist is St. Francis Xavier, and they are analysed primarily from the point of view of most frequent motives. Keywords: jesuit theatre; St. Francis Xavier; neolatin drama; jesuits school Available at various institutes of the ASCR
František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie

Studie se zabývá jezuitskými školskými dramaty (dochovány 4 texty a 13 synopsí) z české řádové provincie, jejichž protagonistou je sv. František Xaverský, a zaměřuje se především na rozbor ...

Bobková, Kateřina; Jacková, Magdaléna
Historický ústav, 2014

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Textové součásti prvního vojenského mapování Čech a jejich ediční zpracování
Chodějovská, Eva
2013 - Czech
Cílem příspěvku je představit projekt, v rámci něhož je připravována vědecká edice textových součástí (topografické popisy území) I. vojenského mapování Rakouské monarchie se zaměřením na Čechy (1764-1783). Tyto edičně zpracované texty budou zpřístupněny v návaznosti na mapu 1.28,800 I. vojenského mapování. Projekt je realizován v úzké spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického a Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. The paper aims to present the project, which in cooperation of the Faculty of Arts of Charles University in Prague, Czech Technical University and Laborytory of Geoinformatics of J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem elaborates the scientific edition and makes available these texts (topographic descriptions of the territory) in the straight connection with the 1:28,800 map of the Ist Military Survey of the Austrian monarchy focusing Bohemia (1764-1783). Keywords: Ist Military Survey; Bohemia; scientific edition; univerzity; mapy Available at various institutes of the ASCR
Textové součásti prvního vojenského mapování Čech a jejich ediční zpracování

Cílem příspěvku je představit projekt, v rámci něhož je připravována vědecká edice textových součástí (topografické popisy území) I. vojenského mapování Rakouské monarchie se zaměřením na Čechy ...

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2013

Podíl českých cestovatelů na objevování světa
Martínek, Jiří
2013 - Czech
Základní shrnutí tématiky českých cestovatelů a jejich významu pro geografii. Basic summary of the theme of Czech travelers and their importance for geography. Keywords: czech travelers; 17-20th century; importance for geogrpahy Available at various institutes of the ASCR
Podíl českých cestovatelů na objevování světa

Základní shrnutí tématiky českých cestovatelů a jejich významu pro geografii.


Basic summary of the theme of Czech travelers and their importance for geography.

Martínek, Jiří
Historický ústav, 2013

Zlomový rok 1809 v české a (sudeto)německé historiografii
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Rok 1809 byl nabit zásadními historickými údálostmi, které jsou ale různě intepretovány a prožívány českou a sudetoněmeckou historiografií. 1809 was a year full of historic events which affected the fate of tens of millions of people, however these events have been differently categorised, interpreted and emphasised by Czech and Sudeten German historiography. Keywords: Czech Lands; Napoleonic Wars; historiography Available at various institutes of the ASCR
Zlomový rok 1809 v české a (sudeto)německé historiografii

Rok 1809 byl nabit zásadními historickými údálostmi, které jsou ale různě intepretovány a prožívány českou a sudetoněmeckou historiografií....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti
Hlavačka, Milan
2013 - Czech
Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit. Railways has become a phenomenon in its wake, which spurred the creation of a unite time for civil society and spatial transformation of their activities. Keywords: railway; time unification; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti

Železnice se stala již při svém zrodu fenoménem, který urychlil vytváření jednotného času pro občanskou společnost a prostorovou proměnu jejich aktivit....

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases