Number of found documents: 2373
Published from to

Angažovanost občanů a jejich porozumění politice - únor 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V únorovém šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., sadu otázek týkajících se možností participace občanů na politickém dění a jejich porozumění politice v obecné rovině. In February 2018 Public Opinion Research Centre asked a set of questions concerning the opportunities of citizens to participate in political issues and their understanding of politics in general. Keywords: political issues; politics; involvment Fulltext is available at external website.
Angažovanost občanů a jejich porozumění politice - únor 2018

V únorovém šetření dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., sadu otázek týkajících se možností participace občanů na politickém dění a jejich porozumění politice v obecné rovině....

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Důvěra ústavním institucím v březnu 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. In March 2018 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government; Local and Regional Councils. Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v březnu 2018

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – březen 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. In its regular survey in March 2018 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and knows their problems (62%) and fulfills his constitutional functions (57%). Keywords: President; President; Miloš Zeman Fulltext is available at external website.
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – březen 2018

V březnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice cizinců pobývajících na území ČR a v místě jejich bydliště. Součástí dotazování bylo i zmapování toho, jak česká veřejnost cizince vnímá a jakou pozici ve společnosti si s nimi spojuje. In March 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to foreigners. Respondents commented on foreigners who live in the Czech Republic and in their place of residence. Research also included set of questions about general attitudes connected to foreigners such as their impact on Czech culture, unemployment, health ricks and economy. Respondents also evaluated whether foreigners are the solution of problem of ageing population in the Czech Republic. Keywords: foreigners; Czech culture Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2018

V březnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR položilo respondentům sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k cizincům. Dotazovaní se konkrétně vyjadřovali k problematice ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Občané o osobnostech, obdobích a událostech česko-slovenské historie od vzniku ČSR po současnost – březen 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V tomto roce uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Zároveň v tomto roce uplyne 50 let od událostí tzv. Pražského jara roku 1968, již prošlo 70. výročí únorového převratu z roku 1948 a připomeneme si i 80 let od podpisu tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. V souvislosti s těmito „osmičkovými“ výročími vznikla myšlenka realizovat v České republice a zároveň i na Slovensku šetření, které by se zabývalo tím, jak občané nahlížejí na tyto historické události a na jejich klíčové aktéry a jak vnímají a hodnotí různé události a epochy historického vývoje našich nyní již dvou samostatných zemí od počátku 20. století do současnosti. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo blok otázek na toto téma všem dotázaným v rámci svého březnového šetření, tato zpráva obsahuje základní výsledky za Českou republiku. This year it will be a hundred years from the founding of Czechoslovakia in October 1918. Simultaneously it will be fifty years since the events of so-called Prague Spring 1968, it has just passed the 70th anniversary of February 1948 communist coup, and in September it will be eighty years since the signature of so-called Munich Agreement. In relation to these anniversaries Public Opinion Research Centre conducted a survey focused on these events, their acteurs, and their evaluation by Czech public. Keywords: History; Czechoslovakia; Prague Spring; communist coup; Munich Agreement Fulltext is available at external website.
Občané o osobnostech, obdobích a událostech česko-slovenské historie od vzniku ČSR po současnost – březen 2018

V tomto roce uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Zároveň v tomto roce uplyne 50 let od událostí tzv. Pražského jara roku 1968, již prošlo 70. výročí únorového ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura - duben 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V dubnu 2018 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu sjednocené Evropy a zaměřili jsme se také na to, zda by měla Česká republika za svou měnu přijmout euro. Důvěru v buddoucnost projektu sjednocené Evropy vyjádřilo 44 % českých občanů, stejný podíl respondentů ovšem v budoucnost sjednocené Evropy nevěří. Nejčastěji lidé zastávají názor, že úroveň integrace EU a míra zapojení České republiky do ní by měla zůstat na stávající úrovni (48 %), mínění ve prospěch oslabení (25 %) integrace EU převládá nad názorem, že by se integrace EU měla posilovat (14 %). Zavedení eura jako platidla v ČR namísto koruny podporuje jen 20 % občanů, proti je 73 % Čechů. V porovnání s minulým rokem nedošlo k významným změnám v názorech české veřejnosti na budoucnost EU a přijetí eura. In April 2018 Public Opinion Research Centre focused on opinion to the level of integration of EU a the role of Czech Republic in this process. We were also interested about Czech public's opinions to the future of the of the united Europe. The part of this survey was also question about adoption of the euro. Keywords: European union; EURO Fulltext is available at external website.
Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura - duben 2018

V dubnu 2018 jsme v rámci pravidelného šetření Naše společnost zjišťovali názory veřejnosti na míru integrace EU a roli ČR v tomto procesu. Dále jsme se také ptali na důvěru v budoucnost projektu ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce - duben 2018\n
Tuček, Milan
2018 - Czech
V dubnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR pohlížejí na různé situace, jež mohou být důvodem pro to, aby veřejný činitel či politik, který se v nich ocitne, odstoupil ze své funkce. In April, the Public Opinion Research Centre examined how citizens of the Czech Republic look at different situations that may be a reason for resignation of a public official or a politician from his post.. Keywords: public official; politician Fulltext is available at external website.
Veřejnost o důvodech k odstoupení politiků z funkce - duben 2018\n

V dubnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR pohlížejí na různé situace, jež mohou být důvodem pro to, aby veřejný činitel či politik, který se v nich ocitne, odstoupil ze ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v květnu 2018 \n
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v květnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in May 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey.\nThe party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: party preferences; elections Fulltext is available at external website.
Volební model v květnu 2018 \n

V šetření realizovaném v květnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2018 \n
Červenka, Jan
2018 - Czech
V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně, uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Do výzkumu byla rovněž zařazena otázka týkající se přijímání uprchlíků z muslimských zemí za předpokladu, že by odmítnutí mělo mít za následek ztrátu peněz z evropských fondů. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby. In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to accepting refugees from countries affected by military conflicts. Questions focused mainly on opinion towards accepting refugees from concrete regions (Ukraine, Middle East and North Africa), concern with the current situation around refugees and perception of the situation as a security threat. Keywords: accepting refugees; Ukraine; Middle East; North Africa Fulltext is available at external website.
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků - duben 2018 \n

V dubnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k situaci spojené s migrační krizí. Dotazovaní konkrétně ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 10 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se opakujícího šetření nezaměstnanosti byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště. In June survey CVVM investigated opinions of Czech citizens related to the level and the future trend in unemployment in the Czech Republic as well as to the situation on labour-market in the place of their living. 11% of respondents declared that the unemployment is too high, which is significantly less than in 2017 (16%), in 2016 (30%), in 2015 (49%), in 2014 (67%), or in 2013 (71%), and it is even much less in comparison to the situation before economical crisis (2008: 36%). Keywords: unemployment; labour-market; living Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2018

V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 10 let, takže problémem je spíše nedostatek ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases