Number of found documents: 1038
Published from to

Blaze Gratings with a Ribbed Back Slope
Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Chlumská, Jana; Král, Stanislav
2017 - English
Binary relief phase-modulated gratings provide symmetrical diffraction of the incoming light beam. Asymmetrical gratings, e.g. asymmetrical triangular blazed gratings, are characteristic by an asymmetrical diffraction behavior, where one of the first diffraction orders is more important than the other one. Electron beam lithography is a suitable and flexible tool for patterning of such kind of gratings. High quality results can be readily obtained when the period of the grating is relatively large and the relief depth is relatively low, this is the case of gratings with a small blaze angle. As the blaze angle increases, the quality of result suffers from several patterning-related issues. One of the problems is a reflection of the incoming light beam from the back slope (anti-blaze facet) of the blaze grating. We propose a novel configuration, with a ribbed modulation of the back slope. This modulation is perpendicular to the direction of the grating grooves. This paper presents an analysis of the proposed blazed grating configuration. E-beam pattern generators were used to prepare a few\nsamples of blaze gratings with a ribbed back slope. One part of the experiment was performed with a Gaussianshaped beam and another one with the variable-shaped beam. Results of the experiment are presented.\nFinally, we discuss the optical performance of two blaze gratings with similar parameters, one of them is with the flat back slope and another one is with the ribbed back slope. Keywords: nano patterning; blazed diffraction grating; Gaussian-type beam; variable-shaped beam; electron beam writer Available at various institutes of the ASCR
Blaze Gratings with a Ribbed Back Slope

Binary relief phase-modulated gratings provide symmetrical diffraction of the incoming light beam. Asymmetrical gratings, e.g. asymmetrical triangular blazed gratings, are characteristic by an ...

Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Chlumská, Jana; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-02: Analýza planárních mikrostruktur vytvářených kombinovaným způsobem zápisu
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2017 - Czech
Výzkum a vývoj materiálů, technologických postupů a metodiky vytváření planárních mikrostruktur. Příprava a vyhodnocení vlastností tenkých vrstev vhodných pro zápis planárních mikrostruktur, analýza mikrostruktur na elektronovém a konfokálním mikroskopu, příprava masek na litografu pro kombinované expozice, využití dalších technologií – např. UV soukrytovačky masek, RIE a dalších, ověření navržené metodiky, vyhodnocení dosažitelných parametrů, sepsání písemné zprávy. Research and development of materials, techniques and methodology for planar microstructures preparatio. Preparation and evaluation of a thin layers for planar microstructures making, analysis of microstructures using scanning electron microscopy and confocal microscopy, preparation of the masks for compound exposures by means of electron beam lithography, utiilization of UV mask aligner, RIE, etc., verification of the proposed methodology, evaluation of the final parameters. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-02: Analýza planárních mikrostruktur vytvářených kombinovaným způsobem zápisu

Výzkum a vývoj materiálů, technologických postupů a metodiky vytváření planárních mikrostruktur. Příprava a vyhodnocení vlastností tenkých vrstev vhodných pro zápis planárních mikrostruktur, analýza ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Hybridní svařování vysokopevnostních ocelí
Horník, Petr; Šebestová, Hana; Mrňa, Libor
2017 - Czech
Vysokopevnostní oceli představují významnou skupinu materiálů v oblasti konstrukce automobilů, zemědělských a stavebních strojů, důlních dopravníků či výrobě mostních konstrukcí. Dosahují vynikajících pevnostních charakteristik díky značně jemnozrnné struktuřezajištěné mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování zatepla. Oceli je možné tvářet zastudena a díky nízkému obsahu uhlíku a dalších legujících prvků mají také dobrou svařitelnost s nízkým rizikem tvorby studených trhlin.\nPro zachování jemnozrnné struktury a minimalizaci tepelných distorzí je vhodné svařování technologiemi, které nevnáší do materiálu nadměrné množství tepla. Laserový svazek je zdrojem s vysokou plošnou hustotou výkonu, díky čemuž se při svařování laserem dosahuje svarů s velkým poměrem hloubky k šířce při úzké tepelně ovlivněné oblasti. Díky vysokým rychlostem ochlazování však může dojít k formaci nežádoucích křehkých fází zvyšujících náchylnost k tvorbě trhlin. Laserové svařování je rovněž značně citlivé na přípravu svarových ploch. Šířka mezery mezi spojovanými díly musí být dostatečně malá, aby jí úzký laserový svazek neprošel, aniž by došlo k vytvoření svarového spoje.\n High-strength steels represent a significant group of materials in the field of automobile construction, agricultural and construction machinery, mining conveyors or bridge construction. The excellent strength characteristics is achieved due to the very fine-grained structure ensured by microalloying and the controlled rolling process. In order to preserve the fine-grained structure and hence the required properties and minimize thermal distortions, it is advisable to use welding technologies that do not bring excessive heat to the material. At the same time, however, it is advisable to avoid large temperature gradients that support the formation of fragile microstructures. Therefore, an electric arc preheating is placed before the laser beam and its influence on the weld geometry and the heat-affected area is evaluated.\n Keywords: laser hybrid welding; high-strength steel Available at various institutes of the ASCR
Hybridní svařování vysokopevnostních ocelí

Vysokopevnostní oceli představují významnou skupinu materiálů v oblasti konstrukce automobilů, zemědělských a stavebních strojů, důlních dopravníků či výrobě mostních konstrukcí. Dosahují vynikajících ...

Horník, Petr; Šebestová, Hana; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

Deterministicky aperiodické obrazové zařízení
Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr; Mika, Filip; Chlumská, Jana; Matějka, František; Král, Stanislav; Brunn, Ondřej; Giričová, D.; Kopal, Jaroslav; Kolařík, Vladimír
2017 - Czech
Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn numerickou analýzou a prezentací realizované matrice a jejích replik. The paper deals with the analysis, design and preparation of a diffractive optically variable imaging device consisting of a deterministic aperiodic mesh formed by basic optical elements. The theoretical basis is complemented by numerical analysis and presentation of the implemented master and its replicas. Keywords: e–beam lithography; diffractive optically variable image device Available at various institutes of the ASCR
Deterministicky aperiodické obrazové zařízení

Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn ...

Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr; Mika, Filip; Chlumská, Jana; Matějka, František; Král, Stanislav; Brunn, Ondřej; Giričová, D.; Kopal, Jaroslav; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
2017 - Czech
Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ekvivalent snižující jejich svařitelnost. V případě konstrukční oceli S460MC je vysokých pevnostních charakteristik dosahováno mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování zatepla. Nízký uhlíkový ekvivalent zajišťuje oceli dobrou svařitelnost při použití konvenčních metod. Pro zachování jemnozrnné struktury je vhodné svařovat metodami, které do materiálu nevnášejí příliš tepla, aby nedocházeno k přehřívání a vzniku široké hrubozrnné tepelně ovlivněné oblasti se sníženou pevností či nadměrným tepelným deformacím svařovaných součástí. Modern structural high strength low alloy steels achieve their excellent strength properties through the microalloying and carefully controlled process of hot rolling. Welding technologies with low heat input are advisable to maintain fine-grained structure of these steels and to minimize heat distortions. Laser beam is a source of highly concentrated energy and thus very narrow heat affected zone is reached during laser welding. Unfortunately, undesirable quenching microstructures can be generated thanks to high heating and cooling rates in both weld metal and heat affected zone. Their amount can be reduced through the temperature rate decrease realized using preheating. Technology of LasTIG hybrid welding combines laser welding with the preheating by an electric arc. The contribution evaluates the effect of electric current on LasTIG weld macro and microstructure and microhardness. Keywords: hybrid LasTIG welding; high strength low alloy steel; microhardness Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC

Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-19: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů. Design and production feasibility study of various filters production by means of electron beam evaporation - Design, development and deposition of interference filters samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-19: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování

Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-21: Vývoj a depozice interferenčních filtrů pro studium sluneční korony
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti nutné pro studium sluneční korony Research of design and production possibilities of intereference filters suitable for studying the solar corona Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-21: Vývoj a depozice interferenčních filtrů pro studium sluneční korony

Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti nutné pro studium sluneční korony...

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-23: Optimalizace nanolitografie
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2017 - Czech
Zlepšení rozlišení dvoufotonové fotopolymerace pomocí odstranění optických aberací a optimalizace ohniska laserového svazku. Two-photon photopolymerization technique was improved by decreasing optical aberrations and optimization of laser beam. Keywords: two photon photopolymerization; laser beam shaping Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-23: Optimalizace nanolitografie

Zlepšení rozlišení dvoufotonové fotopolymerace pomocí odstranění optických aberací a optimalizace ohniska laserového svazku....

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-07: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2017 - Czech
Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na odstraňování nedostatků předchozích verzí. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky. The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to remove flaws of previous versions. A series of samples was produced for the product evaluation. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-07: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování

Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na odstraňování nedostatků předchozích verzí. Pro otestování ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-16: Vývoj svařovacích a pájecích technologií pro testování expanzních turbín
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů pro testování expanzních turbín s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu jsou technologické postupy pro konkrétní sestavy. Projekt navazuje na výzkum z předchozích let. The subject of the project was research and development of permanent joints of metallic materials for experimental expansion turbines using the electron beam welding and the vacuum brazing. The project results are technological processes for specific assemblies. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; helium expansion turbines Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-16: Vývoj svařovacích a pájecích technologií pro testování expanzních turbín

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů pro testování expanzních turbín s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases