Number of found documents: 1037
Published from to

Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
2017 - Czech
Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ekvivalent snižující jejich svařitelnost. V případě konstrukční oceli S460MC je vysokých pevnostních charakteristik dosahováno mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování zatepla. Nízký uhlíkový ekvivalent zajišťuje oceli dobrou svařitelnost při použití konvenčních metod. Pro zachování jemnozrnné struktury je vhodné svařovat metodami, které do materiálu nevnášejí příliš tepla, aby nedocházeno k přehřívání a vzniku široké hrubozrnné tepelně ovlivněné oblasti se sníženou pevností či nadměrným tepelným deformacím svařovaných součástí. Modern structural high strength low alloy steels achieve their excellent strength properties through the microalloying and carefully controlled process of hot rolling. Welding technologies with low heat input are advisable to maintain fine-grained structure of these steels and to minimize heat distortions. Laser beam is a source of highly concentrated energy and thus very narrow heat affected zone is reached during laser welding. Unfortunately, undesirable quenching microstructures can be generated thanks to high heating and cooling rates in both weld metal and heat affected zone. Their amount can be reduced through the temperature rate decrease realized using preheating. Technology of LasTIG hybrid welding combines laser welding with the preheating by an electric arc. The contribution evaluates the effect of electric current on LasTIG weld macro and microstructure and microhardness. Keywords: hybrid LasTIG welding; high strength low alloy steel; microhardness Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti hybridních LasTIG svarů oceli S460MC

Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají vysoký uhlíkový ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-19: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů. Design and production feasibility study of various filters production by means of electron beam evaporation - Design, development and deposition of interference filters samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-19: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování

Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-21: Vývoj a depozice interferenčních filtrů pro studium sluneční korony
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti nutné pro studium sluneční korony Research of design and production possibilities of intereference filters suitable for studying the solar corona Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-21: Vývoj a depozice interferenčních filtrů pro studium sluneční korony

Výzkum a modelování možností realizace optických filtrů splňujících zadané spektrální vlastnosti nutné pro studium sluneční korony...

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-23: Optimalizace nanolitografie
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2017 - Czech
Zlepšení rozlišení dvoufotonové fotopolymerace pomocí odstranění optických aberací a optimalizace ohniska laserového svazku. Two-photon photopolymerization technique was improved by decreasing optical aberrations and optimization of laser beam. Keywords: two photon photopolymerization; laser beam shaping Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-23: Optimalizace nanolitografie

Zlepšení rozlišení dvoufotonové fotopolymerace pomocí odstranění optických aberací a optimalizace ohniska laserového svazku....

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-07: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2017 - Czech
Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na odstraňování nedostatků předchozích verzí. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky. The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to remove flaws of previous versions. A series of samples was produced for the product evaluation. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-07: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování

Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na odstraňování nedostatků předchozích verzí. Pro otestování ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-16: Vývoj svařovacích a pájecích technologií pro testování expanzních turbín
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů pro testování expanzních turbín s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu jsou technologické postupy pro konkrétní sestavy. Projekt navazuje na výzkum z předchozích let. The subject of the project was research and development of permanent joints of metallic materials for experimental expansion turbines using the electron beam welding and the vacuum brazing. The project results are technological processes for specific assemblies. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; helium expansion turbines Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-16: Vývoj svařovacích a pájecích technologií pro testování expanzních turbín

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů pro testování expanzních turbín s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-18: Výzkum a vývoj keramického izolátoru pro elektronovu trysku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2017 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj speciálního keramického vysokonapěťového izolátoru pro trysku určenou pro elektronové svařování. The subject of the project was the research and development of the special ceramic high-voltage isolation feedthrough for the welding electron gun. Keywords: high voltage feedthrough Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-18: Výzkum a vývoj keramického izolátoru pro elektronovu trysku

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj speciálního keramického vysokonapěťového izolátoru pro trysku určenou pro elektronové svařování....

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr
2017 - Czech
Vývoj v oblasti realizace přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM). Research and development in the field realization of precise relief structures in the silicon dedicated to the testing of the scanning electron microscopes (SEM) deflection field and accuracy. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Vývoj v oblasti realizace přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM)....

Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2017

Lift-off technology for thick metallic microstructures
Krátký, Stanislav; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Oulehla, Jindřich; Pesic, Z.
2017 - English
This paper deals with a method enabling the preparation of thick metallic microstructures on metal substrates. Such metallic microstructures can be used as a resolution samples to characterize various microanalysis techniques, such as X-ray fluorescence (XRF) or X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Moreover, the\npatterned samples could be used as anodes to characterize focusing properties of X-ray tubes for micro CT systems. Considering that the standard lift-off technique is designated for structures with the thickness of several hundred nanometers at most, we had to modify lift-off technique to be possible to use it for preparation of very thick metal layers (several microns) with spatial resolution of a few microns. The mask with the desired pattern for UV exposure was prepared by e-beam lithography. SU-8 photoresist was used for a lift-off because of its aspect ratio ability, process purity and high resistance to heating. We used a thin layer of PMMA under the SU-8 masking layer to guarantee the photoresist would lift-off correctly. Thick aluminum layer was deposited by thermal evaporation. The dependence of metal layer thickness as a function of required exposed\nline width was determined. The final lift-off process was carried out in acetone ultrasonic bath. Generally, this technology can be used for the evaporate deposition of various materials with several microns thick layer in\nmicron resolution. Keywords: lift-off technique; SU-8 photoresist; e-beam lithography; thick layer evaporation Available at various institutes of the ASCR
Lift-off technology for thick metallic microstructures

This paper deals with a method enabling the preparation of thick metallic microstructures on metal substrates. Such metallic microstructures can be used as a resolution samples to characterize various ...

Krátký, Stanislav; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Oulehla, Jindřich; Pesic, Z.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Possibilites of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming
Řiháček, J.; Mrňa, Libor; Peterková, E.; Dvořák, M.
2017 - English
Forming limit diagrams (FLD) are used to determine process limitations in sheet metal forming, i.e. as a level of formability assisting in the estimation of stamping characteristics. This paper deals with the experimental determination of a forming limit curve (FLC) using the Erichsen test. In this case, FLC of an austenitic stainless\nsteel X5CrNi18-10 is obtained by performing the Erichsen test with different shapes of specimens. Furthermore, utilization of FLD for evaluation of a hydroforming process is shown in the second part of the paper. Keywords: Erichsen test; formability; hydroforming; FLD Available at various institutes of the ASCR
Possibilites of using the Erichsen test for determination of forming limit diagram and its utilization for hydroforming

Forming limit diagrams (FLD) are used to determine process limitations in sheet metal forming, i.e. as a level of formability assisting in the estimation of stamping characteristics. This paper deals ...

Řiháček, J.; Mrňa, Libor; Peterková, E.; Dvořák, M.
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases