Number of found documents: 1091
Published from to

A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study
Bayer, Jan
2017 - English
A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- level damage prevention is needed. The presented analysis studies in detail a few criteria for evaluation of measured data, with the example of simulated plane trusses in respect to the ultimate limit state. It demonstrates the high potential of a systematic approach, while combining several criteria, particularly when using simultaneous strain and deformation measurements, as it documents the proposed Relative Mode Difference (RMD) criterion. On the other hand, the study points out the major limitation of practical applications that is caused by unknown inherent uncertainties of various kinds, providing us with the incentive for further experimental research. Keywords: testing; monitoring; building structures; ultimate limit state; mode shapes; strains Available at various institutes of the ASCR
A concept for testing and monitoring of building structures – theoretical case study

A mere comparison of measured and analytical deformations, natural frequencies and mode\nshapes provides us with just a small part of the information contained in the data, especially when component- ...

Bayer, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš; Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hasníková, Hana; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Valach, Jaroslav; Wolf, Benjamin
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy. The report includes the results of the study focusing on the material properties of historical roofing slate tiles and assessment of the state regarding the planned building reconstruction. Keywords: slate tile; bending strength; freeze-thaw resistance Available at various institutes of the ASCR
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad

Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy....

Drdácký, Miloš; Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Hasníková, Hana; Hauková, Petra; Koudelková, Veronika; Kozlovcev, Petr; Valach, Jaroslav; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Lyapunov exponents – practical computation
Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
2017 - English
The Lyapunov exponents serve as numerical characteristics of dynamical systems, which measure possible divergence of nearby trajectories of the solution. In this way they express dependence of the dynamical system on initial conditions. However, the value of Lyapunov exponents consists in their ability to characterise deterministic chaos. The limiting process intrinsic in the definition of Lyapunov exponents, unfortunately, seriously complicates their computation. The short paper presents an overview of difficulties in numerical approaches to enumeration of Lyapunov exponents or at least the largest one and shows a promising method based on QR decomposition of the system Jacobian. Keywords: Lyapunov exponent; dynamical system; non-linear system Available at various institutes of the ASCR
Lyapunov exponents – practical computation

The Lyapunov exponents serve as numerical characteristics of dynamical systems, which measure possible divergence of nearby trajectories of the solution. In this way they express dependence of the ...

Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Numerical assessment of stability of the ball vibration absorber
Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
2017 - English
The ball vibration absorber (BVA) is in principle a heavy ball rolling inside a semi-spherical cavity. It is a convenient alternative to the usual pendulum-based dampers. The dynamics of the real ball absorber is significantly more complicated in comparison to the pendulum one. However, the numerical examination of the non-linear model of the BVA indicates that its resonance behaviour is similar to the spherical pendulum. Despite the theoretical differences, the resonance curves in both cases form similar patterns. It seems that detailed study of both separate cases can provide complementary results, whose parallels appear in the other model. Keywords: ball vibration absorber (BVA); non-linear model; resonance Available at various institutes of the ASCR
Numerical assessment of stability of the ball vibration absorber

The ball vibration absorber (BVA) is in principle a heavy ball rolling inside a semi-spherical cavity. It is a convenient alternative to the usual pendulum-based dampers. The dynamics of the real ...

Fischer, Cyril; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Výzkumná zpráva z endoskopického průzkumu zhlaví stropních trámů přízemního podlaží severozápadní části Purkrabství hradu Karlštejn
Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav
2017 - Czech
Na základě objednávky od správy státního hradu Karlštejn byl při místním šetření dne 11. října 2017 proveden endoskopický průzkum vybraných zhlaví stropních trámů prvního přízemního podlaží v severozápadní část Purkrabství hradu Karlštejn. On the basis of an order from the administration of the Karlštejn State Castle, during the local research on 11 October 2017, an endoscopic survey of selected ceiling beams on the first ground floor in the northwestern part of the Karlštejn Castle was carried out. Keywords: Endoscopic survey; ceiling; Karlštejn Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva z endoskopického průzkumu zhlaví stropních trámů přízemního podlaží severozápadní části Purkrabství hradu Karlštejn

Na základě objednávky od správy státního hradu Karlštejn byl při místním šetření dne 11. října 2017 proveden endoskopický průzkum vybraných zhlaví stropních trámů prvního přízemního podlaží v ...

Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
2017 - Czech
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční sanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje, trasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové dokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání. Surveys whose aggregate output is this survey report included the determination of the extent of damage to the timber, surveying, and trace analysis of the original craftsman working of a timbered barn belonging to house no. 3 in the village of Skalička u Hranic, which is located in the Přerov district in the Moravian region called Pobečví. The report has been drawn in response to the demand by the Wallachian Open Air Museum located in Rožnov pod Radhoštěm, which contained a request to diagnose the timber elements using NDT devices and carry out their trace analysis. The findings will contribute to a qualified assessment and proposal of a harmless transfer of this unique timbered building. Keywords: historic timber construction; maintenance; repair; diagnostics; trace analysis; surveying Available at various institutes of the ASCR
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52
Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS. Report presents results of material characterization of historic plasters from townhouse in Cheb, CR. Thermal and SEM-EDS analyses were used to characterize the aggregate, the binder and painting layers on two samples of plasters. Keywords: historic plaster; characterization; thermal analysis; SEM-EDS; microscopy Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52

Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS....

Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-10 Calcite_SS3
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: calcite; TORATOM; porosity Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-10 Calcite_SS3

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-19 Calcite_S43
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.\n Keywords: calcite; TORATOM; measuring Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-19 Calcite_S43

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated\nCalcite_S43, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.\n

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Research report 2013-11-19 Calcite_S11
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
2017 - English
Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S11, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč. Keywords: calcite; TORATOM; measuring Available at various institutes of the ASCR
Research report 2013-11-19 Calcite_S11

Porosity was measured on a irregular sample of calcite, designated Calcite_S11, using the TORATOM device in the Centre of Excellence Telč.

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases