Number of found documents: 1079
Published from to

Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
2017 - Czech
Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném Pobečví. Na základě výsledků navrhuje konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace vyznačuje prvky navržené ke konstrukční sanaci. Jde o průzkum se zaměřením na lokalizaci problémových míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivního přístroje, trasologickou analýzu řemeslného opracování a zakreslení zjištěných výsledků do výkresové dokumentace. Zpráva je založena na přímém vizuálním pozorování doplněném o měření pomocí přístroje pro odporové mikrovrtání. Surveys whose aggregate output is this survey report included the determination of the extent of damage to the timber, surveying, and trace analysis of the original craftsman working of a timbered barn belonging to house no. 3 in the village of Skalička u Hranic, which is located in the Přerov district in the Moravian region called Pobečví. The report has been drawn in response to the demand by the Wallachian Open Air Museum located in Rožnov pod Radhoštěm, which contained a request to diagnose the timber elements using NDT devices and carry out their trace analysis. The findings will contribute to a qualified assessment and proposal of a harmless transfer of this unique timbered building. Keywords: historic timber construction; maintenance; repair; diagnostics; trace analysis; surveying Available at various institutes of the ASCR
Stavebně-technické hodnocení stavu dřeva, trasologická analýza a zaměření roubené stodoly ze Skaličky čp.3. Výzkumná zpráva zpracovaná pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Zpráva posuzuje dochovaný stav a identifikuje dřevokazné poškození stěn roubené stodoly náležející k domu čp. 3 v obci Skalička u Hranic, která se nachází v okrese Přerov v moravském regionu nazývaném ...

Kloiber, Michal; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav; Hrivnák, Jaroslav; Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52
Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
2017 - Czech
Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS. Report presents results of material characterization of historic plasters from townhouse in Cheb, CR. Thermal and SEM-EDS analyses were used to characterize the aggregate, the binder and painting layers on two samples of plasters. Keywords: historic plaster; characterization; thermal analysis; SEM-EDS; microscopy Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků omítek. Cheb, Měšťanský dům čp. 496/52

Zpráva obsahuje výsledky mikroskopického rozboru 2 vzorků omítek z měšťanského domu v Chebu. Byla použita termická analýza a elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM-EDS....

Slížková, Zuzana; Koudelková, Veronika; Frankeová, Dita
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2017

Cross-section analysis and mapping using Raman spectroscopy
Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina
2016 - English
When dealing with corroded objects, it is necessary to identify the corrosion products to develop a proper treatment for this particular object. Using X-ray diffraction is still suitable to do the phase composition analysis of the material; however it does the analysis of the material in bulk. It is also possible to use SEM to analyze the structure of the corrosion layers on a cross-section by EBSD method; however this method is time consuming. It is more suitable to use Raman spectroscopy when studying the structure of corrosion layers. Using proper equipment, such as Raman microscope it is possible to do not only analysis of precisely given point, but it is also possible to do mapping (both 1D and 2D) of the cross-section. Taking map of surface also does need time, but is definitely less time consuming compared to EBSD method. Keywords: corrosion; cross-section; mapping; micro-Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Cross-section analysis and mapping using Raman spectroscopy

When dealing with corroded objects, it is necessary to identify the corrosion products to develop a proper treatment for this particular object. Using X-ray diffraction is still suitable to do the ...

Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát
Drdácký, Miloš; Frankeová, Dita; Kloiber, Michal; Koudelková, Veronika; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Viani, Alberto
2016 - Czech
Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity pro odhalení struktury zdiva pod omítkou a pro hledání hranic zazděných ostění středověkých otvorů. Materiálovou analýzou úlomků historických malt pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo jako pojivo malt identifikováno dolomitické vápno. Non-destructive evaluation techniques have been adopted to assess the present situation of the walls with recently discovered frescoes in the rebuilt part of the castle. IR thermography, videoscope and ground penetrating radar were used for the classification of masonry, especially for the detection of hidden structural elements. Samples of historic mortars were analysed by thermal analysis and scanning electron microscopy. The analyses showed that binder of mortars consists of dolomitic lime. Keywords: NDT methods; IR thermography; ground penetrating radar; historic mortars characterization Available at various institutes of the ASCR
Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát

Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity ...

Drdácký, Miloš; Frankeová, Dita; Kloiber, Michal; Koudelková, Veronika; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Viani, Alberto
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Freeze-thaw durability of fiber-reinforced lime-based mortars
Přinosil, Michal
2016 - English
This paper presents results of experimental investigation focused on freeze-thaw\ndurability of fiber-reinforced lime-based mortars. Evolution of structural deterioration and frost resistance were evaluated using non-destructive testing (resonance method). In this study, we consider two types of lime-based matrices (pure lime, lime-metakaolin) and two types of polyvinyl alcohol fibers in several volume fractions. The results showed that the resistance against the frost depends mainly on the matrix type and on the amount of fibers. Keywords: freeze-thaw durability; lime-based mortar; fiber composite; fiber reinforcement Available at various institutes of the ASCR
Freeze-thaw durability of fiber-reinforced lime-based mortars

This paper presents results of experimental investigation focused on freeze-thaw\ndurability of fiber-reinforced lime-based mortars. Evolution of structural deterioration and frost resistance were ...

Přinosil, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří
Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
2016 - Czech
Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří k našim nejlépe zachovaným památkám středověkého fortifikačního stavitelství. Součástí je podrobný popis provedených průzkumů a analýz, přípravných prací a vlastního provedení opravy. The multidisciplinary criteria for selecting, preparation and processing of a replacement stone for ashlar masonry were implemented in restoration and conservation of the Castle of Kost battlements – one of the most authentically survived medieval fortification monuments in the Czech Republic. Detailed description of undertaken surveys, preparation and interventions carried out within the repair process. Keywords: conservation and restoration; sandstone; ashlar masonry; stone dressing; castle battlements Available in a digital repository NRGL
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří

Interdisciplinární kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy lícového zdiva byla použita při restaurování hradebního ochozu s cimbuřím na hradě Kosti, který patří ...

Bláha, Jiří; Kovářová, K.; Buzek, Jaroslav; Panáček, M.; Cihla, M.; Rafl, T.; Hejný, L.; Rybařík, V.; Chamra, S.; Schröfel, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Frankl, Jiří; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav
2016 - Czech
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby. The surveys, whose combined output is this survey report, covered the detection the extent of timber damage and traceological analysis of the original craftsman’s woodworking of selected elements of a dismantled polygonal barn, formerly belonging to house no. 97 in Čistá u Litomyšle. The impulse for the report was an order by the Wallachian Open Air Museum with headquarters in Rožnov pod Radhoštěm, which included the request for the diagnosis of selected timber elements using NDT devices and their traceological analysis. The knowledge gained can contribute to a qualified assessment and a proposal of gentle transfer of this unique log building. Keywords: non-destructive testing; wood; in-situ testing Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola

Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly ...

Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Frankl, Jiří; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi
Válek, Jan; Skružná, Olga; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara
2016 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká koncentrace dusičnanů ve zdivu. Research report about the state of new renders of the building Obecní Dvůr, Prague 1. Very high concentration of nitrates in masonry was identified as the reason of their bad state. Keywords: soluble salts; non-destructive moisture measurement; hygroscopic moisture content; nitrates; damaged renders Available at various institutes of the ASCR
Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi

Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká ...

Válek, Jan; Skružná, Olga; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7
Slížková, Zuzana; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Šašek, Petr; Wolf, Benjamin
2016 - Czech
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7. Chemical and mineralogical analyses of stone sampled from Troja Castle, baroque staircase, Prague 7. Keywords: sandstone; composition; conservation Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7

Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7....

Slížková, Zuzana; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Šašek, Petr; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Vibration analysis of visco-elastically coupled beams
Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
2016 - English
The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping effectiveness is also analysed for several values of viscosity of the interlayer and damping of the particular beams. The recommendations and limitations for the application of the system are presented and discussed. Keywords: vibrations; dynamic analysis; damping Available at various institutes of the ASCR
Vibration analysis of visco-elastically coupled beams

The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping ...

Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases