Number of found documents: 215
Published from to

Modulation of high-frequency QPOs
Bursa, Michal
2007 - English
Zkoumáme vlivy silné gravitace na modulaci záření z akrečních disků jako možný zdroj mechanismus modulace kvaziperiodických oscilací. We study strong-gravity effects on modulation of radiation emerging from accreting compact objects as a possible mechanism for flux modulation in QPOs. Keywords: black hole physics; gravitation; X-rays; gravitace Available at various institutes of the ASCR
Modulation of high-frequency QPOs

Zkoumáme vlivy silné gravitace na modulaci záření z akrečních disků jako možný zdroj mechanismus modulace kvaziperiodických oscilací....

Bursa, Michal
Astronomický ústav, 2007

Optical spectroscopy of Cyg X-1
Hadrava, Petr
2007 - English
Hvězda HDE 226868, známá jako optický protějšek objektu Cyg X-1 s předpokládanou černou dírou, byla pozorována v oblasti H_alfa spektrografem ondřejovského 2-m dalekohledu. Orbitální parametry jsou určeny z čáry HeI pomocí autorovy metody fourierovského disentanglingu. V práci jsou předloženy také předběžné výsledky disentanglingu čáry H_alfa na P-Cyg profil optického primáru a na emisní profil okolohvězdné hmoty (a na telurickou složku). The star HDE 226868 known as an optical counterpart of the black hole candidate Cyg X-1 has been observed in H_alpha region using spectrograph at Ondrejov 2-m telescope. The orbital parameters are determined from HeI-line by means of the author's method of Fourier disentangling. Preliminary results are also presented of disentangling the H_alpha-line into a P-Cyg profile of the (optical) primary and an emission profile of the circumstellar matter (and a telluric component). Keywords: Cyg X-1; černé díry; hmota Available at various institutes of the ASCR
Optical spectroscopy of Cyg X-1

Hvězda HDE 226868, známá jako optický protějšek objektu Cyg X-1 s předpokládanou černou dírou, byla pozorována v oblasti H_alfa spektrografem ondřejovského 2-m dalekohledu. Orbitální parametry jsou ...

Hadrava, Petr
Astronomický ústav, 2007

Vývoj a čísla
Rajchl, Jaroslav
2006 - Czech
Keywords: evolution; numbers; dynamical systems; evoluce Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a čísla

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2006

Asymmetries of Spectral Lines in Solar Flares
Prosecký, Tomáš
2006 - English
Week of doctoral students 2006. Proceedings of contributed papers. Praha : Matfyzpress, 2006. Part III - Physics, p. 27-32. Praha, 06.06.2006-9.06.2006 This contribusion deals with line profile asymmetries in solar flares. Basic knowledge of asymmetries and review of possible explanations and recent works is presented. Keywords: solar flares; spectrum; line profile asymmetry Available at various institutes of the ASCR
Asymmetries of Spectral Lines in Solar Flares

Week of doctoral students 2006. Proceedings of contributed papers. Praha : Matfyzpress, 2006. Part III - Physics, p. 27-32. Praha, 06.06.2006-9.06.2006...

Prosecký, Tomáš
Astronomický ústav, 2006

A manifestation of the Kozai mechanism in the galactic nuclei
Šubr, L.; Karas, Vladimír
2005 - English
Studujeme vliv Kozaiova mechanismu na jádra galaxií. Kozai mechanism is studied in galactic nuclei. Keywords: galaxies; galaxie Available at various institutes of the ASCR
A manifestation of the Kozai mechanism in the galactic nuclei

Studujeme vliv Kozaiova mechanismu na jádra galaxií.


Kozai mechanism is studied in galactic nuclei.

Šubr, L.; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2005

High-frequency QPOs in GRO J1655-40
Bursa, Michal
2005 - English
Určujeme moment hybnosti pomocí studia QPO. We determine angular momentum from QPOs. Keywords: quasiperiodic oscillations; hybnost; oscilace Available at various institutes of the ASCR
High-frequency QPOs in GRO J1655-40

Určujeme moment hybnosti pomocí studia QPO.


We determine angular momentum from QPOs.

Bursa, Michal
Astronomický ústav, 2005

Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity
Kostelecký, J.; Vondrák, Jan; Zeman, A.; Kalvoda, J.; Schenk, Vladimír
2005 - English
Jsou popsány aktivity Výzkumného centra dynamiky Země za posledních pět let. Five years of activities of the Center of Earth Dynamics Research is described. Keywords: geodynamics; geodesy; geodynamika; geodézie Available at various institutes of the ASCR
Center for Earth Dynamics Research (CEDR) - results of five years of activity

Jsou popsány aktivity Výzkumného centra dynamiky Země za posledních pět let.


Five years of activities of the Center of Earth Dynamics Research is described.

Kostelecký, J.; Vondrák, Jan; Zeman, A.; Kalvoda, J.; Schenk, Vladimír
Astronomický ústav, 2005

The relativistic shift of spectral lines from black-hole accretion discs
Pecháček, T.; Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír
2005 - English
Studujeme gravitační posuv spektrálních čar. We study gravitational redshift of spectral lines. Keywords: accretion; spektrální čáry; černé díry Available at various institutes of the ASCR
The relativistic shift of spectral lines from black-hole accretion discs

Studujeme gravitační posuv spektrálních čar.


We study gravitational redshift of spectral lines.

Pecháček, T.; Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2005

Polarization of radiation from AGN accretion discs
Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Martocchia, A.
2005 - English
Studujeme vliv silné gravitace na polarizaci záření. The effects of strong gravity on polarization are studied. Keywords: polarization; tepelné záření; hvězdy v galaxiích Available at various institutes of the ASCR
Polarization of radiation from AGN accretion discs

Studujeme vliv silné gravitace na polarizaci záření.


The effects of strong gravity on polarization are studied.

Dovčiak, Michal; Karas, Vladimír; Matt, G.; Martocchia, A.
Astronomický ústav, 2005

Experiences with the use of the local correlation tracking method when studying large-scale velocity fields
Švanda, Michal; Sobotka, Michal; Klvaňa, Miroslav
2005 - English
V práci předkládáme testy metody použité v předchozích pracech pro výpočty velkorozměrových rychlostních polí na syntetických dopplergramech získaných jednoduchou simulací supergranulárních struktur. Série syntetických dopplergramů byla deformována známým vektorovým polem, na data byla posléze aplikována metoda LCT. Porovnáním získaných výsledků s modelovými daty jsme získali důležité informace o chování metody při použití na celodiskových dopplergramech. Na základě testů můžeme považoat LCT metodu za dostatečně stabilní při výpočtu rychlostních polí s rozlišením 60", přičemž absolutní chyba výsledků činí 10 m/s. We verify the reliability of the method recently used for the calculation of the large-scale velocity fields on synthetic dopplergrams obtained by a very simple numerical simulation of the supergranular pattern. A series of synthetic dopplergrams was stretched by the known vector field and the LCT was applied. The results were compared with the original vector field. Applying the LCT method on synthetic data we got an important experience in the behaviour of this method when used on full-disc dopplergrams. On the basis of the described tests we assume that the use of LCT on full-disc dopplergrams provides sufficiently reliable results, so that method could be used for mapping the large-scale velocities with resolution 60" and an accuracy 10 m/s. Keywords: solar photosphere; velocity fields; metody; rychlost Available at various institutes of the ASCR
Experiences with the use of the local correlation tracking method when studying large-scale velocity fields

V práci předkládáme testy metody použité v předchozích pracech pro výpočty velkorozměrových rychlostních polí na syntetických dopplergramech získaných jednoduchou simulací supergranulárních struktur. ...

Švanda, Michal; Sobotka, Michal; Klvaňa, Miroslav
Astronomický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases