Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 485471
Published from to

Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů
Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
2017 - Czech
V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom byl tento vývoj aplikován na tepelné ztráty zadaného rodinného domu. Dále je popsán přehledný popis dnešních zateplovacích systémů a jednotlivých tepelně-izolačních materiálů.This bachelor thesis describes the historical development in terms of normative demands on thermal resistance, respectively heat transfer coefficient of building materials. Then was this development applied to the heat loss of specified house. Further there is a description of today's building thermal insulation systems and individual heat-insulating materials. Keywords: Stavební konstrukce; Součinitel prostupu tepla; Tepelná ztráta; Zateplení; Tepelná izolace; Construction; Heat transfer coefficient; Heat loss; Insulation; Thermal insulation Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj tepelně-technických vlastností budov a zateplovacích systémů

V rámci této bakalářské práce byl formou literární rešerše zpracován historický vývoj z hlediska normativních nároků na tepelný odpor, resp. součinitel prostupu tepla u stavebních konstrukcí. Potom ...

Bašta Jiří; Pompl Dominik; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů
Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
2017 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov sledujú. Práca sa hlbšie zaoberá použitými materiálmi a ich úpravami. Porovnáva teplotnú a chemickoú odolnosť filtračných materiálov popredných výrobcov a sumarizuje ISO normy ohľadom priemyselnej plynovej filtrácie.The aim of this thesis is to briefly compare the differences between industrial air filtration and HVAC filtration. To outline the essential properties of materials used for industrial filtration and to take a deeper look into filter media and its treatments. Compares temperature and chemical resistances of the leading manufacturers of filter media and summarizes ISO standards related to industrial air filtration. Keywords: Priemyselná filtrácia plynov; úprava filtračného materiálu; chemická a teplotná odolnosť materiálu; ISO normy; Industrial air filtration; filter media treatments; temperature and chemical resistance of filter media; ISO standards Available in digital repository of ČVUT.
Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů

Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových ...

Hemerka Jiří; Stručka Marek; Vybíral Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv
Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.This bachelor thesis deals with basic analysis of prestressed screw connection. The practical part deals with an experiment in which the coefficient of friction in the thread of specific connecting elements was determined. Keywords: závit,šroub,matice,předpětí,součinitel tření; thread,screw,nut,preload,coefficient of friction Available in digital repository of ČVUT.
Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv

Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích ...

Kanaval Jan; Fojta Lubomír; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh univerzálního lanového navijáku
Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
2017 - Czech
Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. Dále je uveden výpočet kotvících šroubů.The content of the work is the design of a rope winch for universal use. The parameters of the mechanism are maximum weight per rope cross section 500kg and lift height 6 / 12m according to application variant. Below is the calculation of the anchor bolts. Keywords: lanový naviják; univerzální použití; hmotnost břemene na průřez lana 500kg; výška zvedání 6/12m; rope winch; universa use; the weight of the load on the cross-section of the rope 500kg; lift heigh Available in digital repository of ČVUT.
Návrh univerzálního lanového navijáku

Obsahem práce je návrh lanového navijáku pro univerzální použití. Požadavky na parametry mechanismu jsou maximální hmotnost na jeden průřez lana 500kg a výška zvedání 6/12m podle varianty použití. ...

Starý František; Pavelka Petr; Klíma Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Modulární design
Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
2017 - Czech
Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - lepené profily. Sklo je zevnitř obarveno speciální 55% průsvitnou bílou barvou. Díky toho prosvítá jen světlo a silueta za stěnou.Modular partition with storage space for interior. Glass modules -Luxfers are rotating and folding arbitrarily. ,,Shelves" are creting on both sides of the partition. Luxfers are glued together with QUICKTECH system- glued profiles. The inside of glass is dyed by special 55% translucent white color. Only the light and the silhouette to shine behind the partition. Keywords: Modulární stěna,luxfery,úložný prostor; modular design,luxfer,storage space Available in digital repository of ČVUT.
Modulární design

Modulární stěna s úložným prostorem do interiéru. Skleněné moduly- luxfery, se libovolně skládají a otáčejí . Tím vznikají ,,poličky" na obou stranách stěny. Spojovány jsou pomocí systému QUICKTECH - ...

Karel Marian; Moravcová Nikola; Popovská Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Spotřeba energie klimatizačního systému
Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
2017 - English
The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling.The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling. Keywords: Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC; Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC Available in digital repository of ČVUT.
Spotřeba energie klimatizačního systému

The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. ...

Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM
Hojer Ondřej; Maděra David; Tomanová Štěpánka
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), upozornit na největší odlišnosti obou metod a definovat výhody a nevýhody obou metod.The main task of the diploma thesis is to compare two methods of design of heating system of a family house using BIM (Building Information Modelling) and current method of design (using 2D drawings and separate calculations of heat losses, pipeline network and so on.), to point out main differences and to define advantages and disadvantages of both methods. Keywords: BIM,Vytápění rodinného domu,Porovnání metod návrhu; BIM,Heating system of a family house,Comparison of design methods Available in digital repository of ČVUT.
Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM

Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ...

Hojer Ondřej; Maděra David; Tomanová Štěpánka
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Deus ex machina - digitální vesmír
Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
2017 - English
deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza a návrh řešení pro otázky designu budoucnosti, zejména uživatelské rozhrání (UX), doprava a vzdělávání, přesah do dalších společenských témat. popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování: digitální výstup; projekce a doprovodní materiály zobrazující nové uživatelské rozhrání se širokým záběrem podporovaných produktů, navázaní na dosavadní produkty z předchozího studia - keyless (dveřní klika), me.bula (předtim MMXX, chytrá mísa určená k bezdrátovému nabíjení a zálohování zařízění), u.welry (digitální šperky), plus přídaní koncepčně rozpracovaných vizí dalších produktu, napr. automobilu a vzdělávacích technologii s přesahem do architektury/urbanizmu.Prologue Human progress has been unprecedented for the last couple od decades and it's not going away. Quite contrary - over the course of the next 20 years, more will change around the way we do our work and create than has happened in the last 2,000. Now, when we take a look at history of mankind, we can focus on a perspective defined by the way we work that consists of four major historical eras. We can say that humans have lived in hunter-gather age for a few million years. Then, as tools progressed, agricultural age has followed for several thousand years, until the industrial age in 18th century began. It lasted for (quite literally) a couple of centuries followed by recent information age that only lasted a few decades leading us to today, which is on the verge of augmented age. What does this mean? Well, in this new era, our natural human capabilities are going to be augmented by computational systems that can help us think, robotic systems that help you make, and a digital nervous system that connects you to the world far beyond your natural senses. One could actually argue that we're already augmented. Imagine you're having a drink, and somebody asks you a question that you don't know the answer to. If you have your phone, in a few seconds, you can know the answer. But this is just a beginning. Even more advanced systems of today like Siri are just a passive tool. In fact, for the last three-and-a-half million years, the tools that we've had have been completely passive. They do exactly what we tell them and nothing more. Our very first tool only cut where we struck it. The chisel only carves where the artist points it. And even our most advanced tools do nothing without our explicit direction. We've always been limited by this need to manually push our wills into our tools - like, manual, literally using our hands, even with computers. But let's talk Iron Man's Jarvis here. Keywords: digitální vesmír,juraj kusy,manifest,uživatelské rozhrání,životné prostředí,doprava,vzdělávání; the digital universe,conceptual thesis,user experience,user interface,environment,transport,education Available in digital repository of ČVUT.
Deus ex machina - digitální vesmír

deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza ...

Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Dopravní prostředek
Streit Filip; Nováková Markéta; Kostka Marek
2017 - Czech
Cílem této práce je navrhnutí skládací městské koloběžky.The purpose of this thesis is to design a folding city kick scooter. Keywords: koloběžka skládací městská dopravní prostředek; kick scooter city folding mean transport Available in digital repository of ČVUT.
Dopravní prostředek

Cílem této práce je navrhnutí skládací městské koloběžky.The purpose of this thesis is to design a folding city kick scooter.

Streit Filip; Nováková Markéta; Kostka Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Studie vytápění činžovního domu
Bašta Jiří; Machát Aleš; Šerks Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.The thesis deals with the heating and ventilation of the apartment building. Keywords: vytápění,otopná soustava,nucené větrání,příprava teplé vody; heating,heating system,air condition,hot water preparation Available in digital repository of ČVUT.
Studie vytápění činžovního domu

Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.The thesis deals with the heating and ventilation of the apartment building.

Bašta Jiří; Machát Aleš; Šerks Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases