Number of found documents: 3794
Published from to

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases