Number of found documents: 6904
Published from to

Zoologické dny Brno 2017: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017
Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.; Řehák, Z.; Zukal, Jan
2017 -
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2017: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017

Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.; Řehák, Z.; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2017

Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči
Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
2016 - Czech
Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s využitím mikroemulzí a micelárních roztoků, konsolidaci objektů pomocí nanodisperzí hydroxidu vápenatého a modifikovaných ethylsilikátových gelů a preventivní ochranu materiálů proti působení vnějšího prostředí a biokorozi, včetně zachování jejich původního vzhledu. This project was focused on development of new materials and technologies for complex solution of problems with preservation of a cultural heritage in the Czech Republic. Main interests were conservation activities as cleaning of historical materials using microemulsions and micellar solutions, consolidation by calcium hydroxide and modified ethylsilicate gels and protection of materials against environment effects and biocorrosion, including protection of the original appearance of the historic materials. Keywords: consolidation; cleaning of historical materials; protection Available at various institutes of the ASCR
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu DF11P01OVV012: Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči

Projekt byl zaměřen na vývoj nových materiálů a technologií pro komplexní řešení problematiky uchování hodnot hmotného kulturního dědictví v ČR zejména s ohledem na čištění historických materiálů s ...

Rathouský, Jiří; Slížková, Zuzana; Kotlík, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Zoologické dny České Budějovice 2016: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016
Bryja, Josef; Sedláček, F.; Fuchs, R.
2016 -
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny České Budějovice 2016: sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016

Bryja, Josef; Sedláček, F.; Fuchs, R.
Ústav biologie obratlovců, 2016

Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
2016 - Czech
Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je odstranit z bioplynu oxid uhličitý a další nežádoucí látky, mj, sloučeniny síry a vlhkost a získat tak plyn s vysokým podílem metanu (> 95 obj. %), který by bylo možno použít jako náhradu zemního plynu. Jak je z výsledků patrné, naše metoda se zvolenou RO membránou odpovídá normě 133/2010 pro CNG až na množství vody. Množství vody v retentátu (produkt) je však řešeno klasickou suškou. Membrane separation processes have recently been increasingly used in the purification of various gases. Their involvement in the processes of upgrading biogas is the logical consequence of this development. The aim of the process is removed from a biogas carbon dioxide and other undesirable substances, eg. sulfur compounds and moisture, and thus obtain a gas with a high proportion of methane (> 95 vol.%), which could be used as a substitute for natural gas. As is evident from the results of our method, the selected RO membrane conforms 133/2010 CNG norm exept the amount of water. The amount of water in the retentate (product) is solved by classical dryer. Keywords: membrane separation processes; gases; carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.

Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2016

Charge Transport in Single Molecule Junctions of Spirobifluorene Scaffold
Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Sokolová, Romana; Šebera, Jakub; Mészáros, G.; Valášek, M.; Mayor, C.
2016 - English
Single molecule conductance of two spirobifluorene molecules of different length have been studied by scanning tunneling break junction (STM–BJ) methodology. First molecule contains a tripodal spirobifluorene platform, whereas a second one contains the same platform with chemically attached p-phenyleneethynylene molecular wire. The conductance values change only slightly between these two molecules, which demonstrated that such a platform provides both highly conducting pathway and stable anchor for the future molecular electronic devices. Keywords: single molecule conductance; spirobifluorene; break junction Available at various institutes of the ASCR
Charge Transport in Single Molecule Junctions of Spirobifluorene Scaffold

Single molecule conductance of two spirobifluorene molecules of different length have been studied by scanning tunneling break junction (STM–BJ) methodology. First molecule contains a tripodal ...

Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Sokolová, Romana; Šebera, Jakub; Mészáros, G.; Valášek, M.; Mayor, C.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Fosfolipidy modifikovaná elektroda ze skelného uhlíku a její využití pro stanovení pesticidů
Švecová, H.; Sokolová, Romana; Součková, J.; Skopalová, J.; Barták, P.
2016 - Czech
Lipidové membrány jsou již mnoho let studovány jako modely biomembrán. Formování lipidových membrán na povrchu pevných elektrod poprvé popsali Tien a Salamon 1. Od té doby byly použity jako substráty pro lipidové vrstvy různé materiály jako např. stříbro 2, zlato 3, rtuť 4 nebo skelný uhlík 5. Lipidový film na povrchu elektrody je schopen akumulovat organické molekuly v závislosti na jejich náboji a na jejich hydrofilním respektive hydrofobním charakteru. Je známé, že mnoho organických látek, jako jsou pesticidy, léčiva a jiné farmakologicky významné látky, interagují s fosfolipidovou vrstvou a mastnými kyselinami v membráně a mohou být silně akumulovány v lipidové tkáni. In this article we described glassy carbon electrode modified with Asolectin (mixture of phosholipids). Properties of phospholipid layer, such as its thickness or solidity, were investigated using atomic force microscopy (AFM). The modified electrode was applied for square wave voltammetry (SWV) measurements to study interactions of pesticide paraquat with phospholipid layer and to detect paraquat selectively in real samples of river water. Keywords: paraquat; electrochemistry; phospholipids Available at various institutes of the ASCR
Fosfolipidy modifikovaná elektroda ze skelného uhlíku a její využití pro stanovení pesticidů

Lipidové membrány jsou již mnoho let studovány jako modely biomembrán. Formování lipidových membrán na povrchu pevných elektrod poprvé popsali Tien a Salamon 1. Od té doby byly použity jako substráty ...

Švecová, H.; Sokolová, Romana; Součková, J.; Skopalová, J.; Barták, P.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Využití voltametrické metody pro sledování obsahu antioxidantu v biopalivech
Tomášková, M.; Chýlková, J.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
2016 - Czech
Z hlediska kvality biopaliv je hlavním problémem jejich oxidační degradace během skladování, která vede ke vzniku produktů, které mohou způsobit ucpání palivových filtrů nebo korozi kovových částí motoru. Kromě toho má oxidační stabilita běžné motorové nafty podstatný vliv na stabilitu směsí s bionaftou. Právě nestabilita bionafty v porovnání s běžně používanou naftou vede k řadě otázek a obav při skladování biopaliv. Pro zpomalení oxidace a zajištění dostatečné stability je nutné nalézt vhodná aditiva a znát jejich přesné množství. Mezi antioxidanty používané pro zvýšení oxidační stability bionafty a jejich směsí s běžnou naftou patří i propyl galát 1-4. The simple and fast method for analysis of Propyl gallate (PG) in biofuels was proposed in this paper. Voltammograms of antioxidant under study were recorded using linear sweep voltammetry method at a gold disc electrode in supporting electrolyte containing 0.18 mol L-1 H2SO4 and 10 % ethanol. For purposes to monitor effects on fuel quality caused by oxidative degradation, the proposed method was applied to samples of biodiesel and Ekodiesel® (the blend of biodiesel with fuel diesel). The analysis of PG can be performed without pretreatment of Ekodiesel samples, and after extraction using distilled water in case of biodiesel samples. Keywords: propyl gallate; antioxidant; voltammetry Available at various institutes of the ASCR
Využití voltametrické metody pro sledování obsahu antioxidantu v biopalivech

Z hlediska kvality biopaliv je hlavním problémem jejich oxidační degradace během skladování, která vede ke vzniku produktů, které mohou způsobit ucpání palivových filtrů nebo korozi kovových částí ...

Tomášková, M.; Chýlková, J.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

Graphene Field-Effect Transistor as a Probe of Doping by Adsorbed Oxygen Molecules
Blechta, Václav; Mergl, Martin; Drogowska, Karolina; Kučera, Lukáš; Valeš, Václav; Červenka, Jiří; Kalbáč, Martin
2016 - English
Graphene has high potential in chemical sensing, thus understanding adsorption and charge transfer between graphene and adsorbed molecules is essential. We show that graphene field-effect transistor exhibits a moderate sensoric response towards oxygen at temperature of 150 °C. Field-effect transistors serve as a tool to probe electronic properties of graphene. We demonstrate that adsorption of oxygen molecules onto graphene leads to an upshift of Dirac point and light changes in mobility of charge carriers. Keywords: graphene; sensor; transistor Available at various institutes of the ASCR
Graphene Field-Effect Transistor as a Probe of Doping by Adsorbed Oxygen Molecules

Graphene has high potential in chemical sensing, thus understanding adsorption and charge transfer between graphene and adsorbed molecules is essential. We show that graphene field-effect transistor ...

Blechta, Václav; Mergl, Martin; Drogowska, Karolina; Kučera, Lukáš; Valeš, Václav; Červenka, Jiří; Kalbáč, Martin
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2016

NMR Aerosolomics: A Convenient Route to Organic Aerosol Analysis.
Horník, Štěpán
2016 - English
In this work we present mainly summer 2015 collection of real atmospheric aerosols from Prague – Suchdol. Keywords: nmr method; atmospheric aerosols; carbohydrate derivatives Available in a digital repository NRGL
NMR Aerosolomics: A Convenient Route to Organic Aerosol Analysis.

In this work we present mainly summer 2015 collection of real atmospheric aerosols from Prague – Suchdol.

Horník, Štěpán
Ústav chemických procesů, 2016

Separation of Raw Biogas by Membrane Processes.
Žák, Michal
2016 - English
In this work are compared a water-swollen thin film membranes and composite hollow fiber membrane modules. Keywords: raw biogas; purification; membranes Available in a digital repository NRGL
Separation of Raw Biogas by Membrane Processes.

In this work are compared a water-swollen thin film membranes and composite hollow fiber membrane modules.

Žák, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases