Number of found documents: 391
Published from to

Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů
Zvěřina, O.; Kuta, J.; Coufalík, Pavel; Komárek, J.
2017 - Czech
Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů. This work is dealing with the determination of total mercury and methylmercury in specific Antarctic soils, which occur in the surroundings of seal carcasses. Keywords: methylmercury; soil; Antarctica Available at various institutes of the ASCR
Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů

Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů....

Zvěřina, O.; Kuta, J.; Coufalík, Pavel; Komárek, J.
Ústav analytické chemie, 2017

Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2017 - Czech
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany. The work deals with the measurement of organic compounds and organic markers used for the identification of main aerosol sources in PM1 aerosol in a small town (Kladno-Švermov) near Prague. Monosaccharide anhydrides and resin acids (emissions from biomass combustion) were found especially. Polycyclic aromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion), hopanes (traffic, coal combustion), steranes (traffic), saccharides and alkanes were other groups of analysed organic compounds. Keywords: monosaccharide anhydrides; hopanes; polycyclic aromatic hydrocarbons Fulltext is available at external website.
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017

Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2017

Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
2017 - Czech
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech. The work deals with the comparison of emission factors of particles, polycyclic aromatic hydrocarbons and organic markers from combustion of wood and coal in four boilers used for household heating in the Czech Republic. Combustion experiments were performed with reduced output of boilers (incomplete combustion) which showed real emissions from combustion of solid fuels in households. Keywords: biomass combustion; coal combustion; PAHs Fulltext is available at external website.
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností

Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Hopan, F.
Ústav analytické chemie, 2017

Stanovení methylrtuti v lišejnících a cyanobakteriálních povlacích pomocí GC-AFS
Coufalík, Pavel; Meszarosová, N.; Coufalíková, K.; Zvěřina, O.; Komárek, J.
2017 - Czech
Cílem tohoto výzkumu byl vývoj analytické metody vhodné pro stanovení stopových koncentrací methylrtuti v ekosystému antarktických jezer a určení míry bioakumulace rtuti v cyanobakteriálních povlacích (kolonie řas a sinic). The aim of this research was a development of the analytical method suitable for the determination of trace concentration of methylmercury in the ecosystem of Antarctic lakes. The determination of mercury bioaccumulation in cyanobacterial mat (the colonies of algae and cyanobacteria) stands in focus as well. Keywords: methylmercury; GC-AFS; Antarctica Available in digital repository of the ASCR
Stanovení methylrtuti v lišejnících a cyanobakteriálních povlacích pomocí GC-AFS

Cílem tohoto výzkumu byl vývoj analytické metody vhodné pro stanovení stopových koncentrací methylrtuti v ekosystému antarktických jezer a určení míry bioakumulace rtuti v cyanobakteriálních povlacích ...

Coufalík, Pavel; Meszarosová, N.; Coufalíková, K.; Zvěřina, O.; Komárek, J.
Ústav analytické chemie, 2017

CECE 2016. 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis
Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel
2016 - English
This year the meeting included full texts of 32 oral and 78 poster presentations delivered by participants from 17 countries. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, documents the quality of the meeting. Similarly to the previous years the lectures were given by outstanding, highly cited, scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org. Keywords: bioanalysis; separation; biotechnology Fulltext is available at external website.
CECE 2016. 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis

This year the meeting included full texts of 32 oral and 78 poster presentations delivered by participants from 17 countries. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, ...

Foret, František; Křenková, Jana; Drobníková, Iveta; Klepárník, Karel
Ústav analytické chemie, 2016

Development of microfluidic device for droplet generation and microparticle encapsulation
Křivánková, Jana; Foret, František
2016 - English
Microfluidic devices combined with various bioanalytical and optical sensors proved\ntheir potential in chemical, biological, and biomedicine applications. At a droplet\nmicrofluidic device a fluid is divided into numerous droplets surrounded by a\ncontinuous immiscible fluid phase. Generated droplets serve then as\nvessels/microcapsules for delivering drugs, nutrients as well as for encapsulating of\nbiologically active particles and cells.\nDescribed experimental study deals with the development of a practical dropletbased\nmicrofluidic chip useful for production of monodisperse water/oil emulsion and\nfor encapsulation of thin-metal magnetic microsheets. Keywords: microfluidic device; microparticle encapsulation Available in digital repository of the ASCR
Development of microfluidic device for droplet generation and microparticle encapsulation

Microfluidic devices combined with various bioanalytical and optical sensors proved\ntheir potential in chemical, biological, and biomedicine applications. At a droplet\nmicrofluidic device a fluid is ...

Křivánková, Jana; Foret, František
Ústav analytické chemie, 2016

Subsidiary reagens for improvement of enzymatic digestion protocol
Laštovičková, Markéta; Bobáľ, P.; Flodrová, Dana; Bobálová, Janette
2016 - English
In this report, we demonstrate the influence of hydrogen peroxide, phenol and\nacetonitrile on enzymatic digestion of proteins accomplished during common bottomup\nproteomic identifications. Keywords: proteomic identifications; MALDI-TOF MS; enzymatic digestion; peptides Available in digital repository of the ASCR
Subsidiary reagens for improvement of enzymatic digestion protocol

In this report, we demonstrate the influence of hydrogen peroxide, phenol and\nacetonitrile on enzymatic digestion of proteins accomplished during common bottomup\nproteomic identifications.

Laštovičková, Markéta; Bobáľ, P.; Flodrová, Dana; Bobálová, Janette
Ústav analytické chemie, 2016

Determination of dicarboxylic acids in atmospheric aerosols using ion chromatography with on-line connected preconcentration unit
Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2016 - English
A method for the fast and sensitive detection of dicarboxylic acids in atmospheric\naerosols was optimized. The method is based on the online sampling and subsequent\nanalysis with ion chromatography. The system was applied to the determination of\nDCAs in urban aerosols in Brno. The method was verified using a laboratory generated\nstandard aerosol of DCAs. A sampling of aerosol particles on parallel filter was used\nas a reference method. Keywords: atmospheric aerosols; dicarboxylic acids; aerosol collector; ion chromatography Available in digital repository of the ASCR
Determination of dicarboxylic acids in atmospheric aerosols using ion chromatography with on-line connected preconcentration unit

A method for the fast and sensitive detection of dicarboxylic acids in atmospheric\naerosols was optimized. The method is based on the online sampling and subsequent\nanalysis with ion chromatography. ...

Čapka, Lukáš; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Investigation of bioactive proteins in pressurized water extract of Sambucus nigra L. branches
Hohnová, Barbora; Šalplachta, Jiří; Roth, Michal
2016 - English
Investigation of high-value substances in plant materials has been of increasing interest\nin last years. In this study, PHWE, SDS-PAGE and MALDI-TOF techniques were\nemployed for investigation of bioactive proteins in Sambucus nigra L. branches. Keywords: extraction of bioactive proteins; MALDI-TOF/TOF mass spectrometry; Sambucus nigra L. branches; SDS-PAGE; PHWE Available in digital repository of the ASCR
Investigation of bioactive proteins in pressurized water extract of Sambucus nigra L. branches

Investigation of high-value substances in plant materials has been of increasing interest\nin last years. In this study, PHWE, SDS-PAGE and MALDI-TOF techniques were\nemployed for investigation of ...

Hohnová, Barbora; Šalplachta, Jiří; Roth, Michal
Ústav analytické chemie, 2016

Combined effect of temperature and CdO nanoparticles treatment on Picea abies
Večeřová, Kristýna; Mikuška, Pavel; Oravec, Michal; Kozáčiková, Michaela; Pompeiano, Antonio; Coufalík, Pavel; Urban, Otmar
2016 - English
Three-years old seedlings of Picea abies were pre-treated under two different\ntemperatures (20x35 °C) and subsequently exposed to elevated concentration of CdO\nnanoparticles (CdONPs). Two-week exposure to airborne CdONPs of ecologically\nrelevant size and concentration significantly reduced photosynthetic light use efficiency\nin plants as well as contents of photosynthetic pigments and saccharides. In contrary,\namino acid content was increased under CdONPs. These changes were further\nmodulated by previous growth temperature. Keywords: Picea abies; terrestrial ecosystems; CdO nanoparticles Available in digital repository of the ASCR
Combined effect of temperature and CdO nanoparticles treatment on Picea abies

Three-years old seedlings of Picea abies were pre-treated under two different\ntemperatures (20x35 °C) and subsequently exposed to elevated concentration of CdO\nnanoparticles (CdONPs). Two-week ...

Večeřová, Kristýna; Mikuška, Pavel; Oravec, Michal; Kozáčiková, Michaela; Pompeiano, Antonio; Coufalík, Pavel; Urban, Otmar
Ústav analytické chemie, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases