Number of found documents: 371
Published from to

Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby
Smyčka, Václav
2016 - Czech
Studie je založena na kvantitativní a kvalitativní analýze vědeckých historiografických publikací od 80. let 18. do 40. let 19. století, které zachycují vývoj žánru dedikace v této době. Interpretace pramenů se opírá o koncepci loajality jako sociálního kódu, který vytváří reciproční vztah mezi autorem, společenskou autoritou či mecenášem a veřejností. Kód proto slouží jako prostředek vyjednávání vztahů mezi všemi těmito aktéry. The study is based on quantitative as well as qualitative research on nonfiction published between the 1780s and the 1840s, which captures how the genre of dedications developed over time. The source materials are interpreted in reference to a concept of loyalty that understands it as a social code that creates a reciprocal relationship between the autor, a social authority or patron, and the public. The code therefore serves as a means of negotiating the mutual positions of all three actors. Keywords: history of science; dedication; loyalty Available at various institutes of the ASCR
Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby

Studie je založena na kvantitativní a kvalitativní analýze vědeckých historiografických publikací od 80. let 18. do 40. let 19. století, které zachycují vývoj žánru dedikace v této době. Interpretace ...

Smyčka, Václav
Ústav pro českou literaturu, 2016

Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře
Jungmannová, Lenka
2016 - Czech
Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o způsobech a formách performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Zabývají se jak performativitou v rámci textu/díla samého (jejím procesem a jejími prostředky), tak díly s válečnou tematikou, která implikují takovéto strategie rodu/genderu a jazyka, jakož i performativitou v rámci interpretace textu/díla: čtenářskou recepcí a především pak širokou oblastí reprezentace literatury s tématem války ve filmu, na divadle apod. Keywords: Czech literature; war and conflict Available at various institutes of the ASCR
Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře

Příspěvky obsažené v tomto sborníku pojednávají o způsobech a formách performativity v české literatuře s válečnou tematikou. Zabývají se jak performativitou v rámci textu/díla samého (jejím procesem ...

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2016

"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín
Krejčová, Iva
2016 - Czech
Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události francouzské revoluce, napoleonských válek a evropského revolučního dění prvních desetiletí 19. století. V interpretaci různých verzí eposu se autorka zaměřila především na téma emancipace ženských práv a svobod, které úzce souviselo s modelováním úlohy ideálního vladaře, funkcí sněmovních disputací a představou „zlatého věku“ českých zemí. Z analýzy uvedených motivů vyvozovala vypravěčovo bilancování kolektivní národní identity, vymezené loajálním poměrem subjektu/skupiny k vlasti, národu, panovníkovi a široce vymezenému společenskému řádu, a vlastních osobních hodnot (milostný cit, osobní cíle slávy). Keywords: Czech prose; Hněvkovský, Šebestián; loyalty; Děvín; Dívčí válka; Women's emancipation; Biedremeir order Available at various institutes of the ASCR
"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín

Příspěvek se věnuje ideově-společenskému pozadí Hněvkovského eposu Děvín (1805, 1829), které dokládá nejen svědectví Hněvkovského autografu, autorovy korespondence, ale i aktuální společenské události ...

Krejčová, Iva
Ústav pro českou literaturu, 2016

Vidět poezií
Zizler, Jiří
2016 - Czech
Úvodní slovo ve sborníku textů z 12. ročníku literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Keywords: Czech poetry; literary prizes Available at various institutes of the ASCR
Vidět poezií

Úvodní slovo ve sborníku textů z 12. ročníku literární soutěže Hořovice Václava Hraběte.

Zizler, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2016

Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře
Jungmannová, Lenka
2016 - Czech
Konferenční příspěvek. Keywords: Součková, Milada; Czech drama; war and conflict Available at various institutes of the ASCR
Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře

Konferenční příspěvek.

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2016

Jan Hus, husitství a husitské války
Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš
2016 -
Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší interdisciplinární přesahy a kombinuje medievistická témata se studiem druhého života Jana Husa a jeho následovníků. Keywords: Hus, Jan; Czech literature; religious wars; 15th century Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus, husitství a husitské války

Soubor textů, které se v rámci 600. výročí upálení Jana Husa v Kostnici zaměřují na ohlas jeho učení a celého husitského hnutí v kultuře 15. věku, ale i následujících staletí, přináší ...

Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš
Ústav pro českou literaturu, 2016

Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století
Piorecká, Kateřina
2015 - Czech
Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil především k tématu města a jeho sociálním problémům. Každodennost velkoměsta a jeho geografická i sociální periferie byla doposud z estetické perspektivy soudobé české společnosti vnímána jako šokující nepatřičnost. Tylův nedokončený cyklus Z nočních potůlek po městách prazských zavedl čtenáře vůbec poprvé přivedl mezi prostitutky, alkoholiky a falešné hráče. V polovině 30. let byl spolu s Máchovou „Marinkou“ ojedinělým pokusem vnést do české literatury dosud opomíjené téma i nové postupy psaní, jež můžeme označit za protorealistické. Around the mid-1830s, the genre from life, subsequently renamed to sketch, found its way into the Czech literary context. In terms of content, the genre’s focus was notably on the subject of urban life and its social aspects. The everyday reality of a big city and its geographical as well as social periphery had been previously viewed, from the aesthetic perspective of Czech society of the time, as a schockingly inappropriate theme. J. K. Tyl’s unfinished series of sketches, Z nočních potůlek po městách prazských (Nocturnal Strolls through Prague’s Quarters“), marked the first times Czech readers were confronted with the world of prostitutes, alcoholics and gamblers. In the mid-1830s, it represented, alongside Mácha’s Marinka, a unique attempt at introducing into Czech literature a previously tabooized theme, together with a new style of writing which could be defined as protorealistic. Keywords: Tyl, Josef Kajetán; Czech literature Available at various institutes of the ASCR
Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století

Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil ...

Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2015

Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem
Burget, Eduard
2015 - Czech
Studie. Study. Keywords: journalist; Tomáš Josef Jiroušek; chronicle; novel Available at various institutes of the ASCR
Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem

Studie.


Study.

Burget, Eduard
Ústav pro českou literaturu, 2015

Česká literární bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie. Keywords: Czech literature bibliography; database Available at various institutes of the ASCR
Česká literární bibliografie

Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)
Trávníček, Jiří
2015 - English
Keywords: Central Europe; narrative mode; history Available at various institutes of the ASCR
Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)

Trávníček, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases