Number of found documents: 456
Published from to

To Fit in the Line. Otakar Ostrčil as a Vehicle for Nejedlý’s Vision of the History of Czech Music
Kratochvílová, Markéta
2016 - English
The relation of Otakar Ostrčil and Zdeněk Nejedlý presents a striking case of a biographer using his subject as a vehicle for his own ideas and for presentation of a particular historiographical conception of the history of modern Czech music. Keywords: Otakar Ostrčil; Zdeněk Nejedlý; Czech music history Available at various institutes of the ASCR
To Fit in the Line. Otakar Ostrčil as a Vehicle for Nejedlý’s Vision of the History of Czech Music

The relation of Otakar Ostrčil and Zdeněk Nejedlý presents a striking case of a biographer using his subject as a vehicle for his own ideas and for presentation of a particular historiographical ...

Kratochvílová, Markéta
Etnologický ústav, 2016

Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci
Toncrová, Marta
2016 - Czech
Zajímavosti o vzniku, průběhu a dalších osudech nejstarší sbírky lidových písní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Interesting things about the genesis, course and next fates of the oldiest collection of folk songs in Bohemia, Moravia and Silesia. Keywords: Collection of folk songs; 1819; Bohemia; Moravia; Silesia; Folk songs; folk song collecting Available at various institutes of the ASCR
Na počátku byla politika: několik glos k tzv. guberniální sběratelské akci

Zajímavosti o vzniku, průběhu a dalších osudech nejstarší sbírky lidových písní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku....

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2016

At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action
Toncrová, Marta
2016 - English
Keywords: Collection of folk songs; 1819; Bohemia; Moravia; Silesia; Folk songs; folk song collecting Available at various institutes of the ASCR
At the beginning was politics: Some glosses about so called "gubernial" collector´s action

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2016

Ouvertura k první verzi opery Král a uhlíř Antonína Dvořáka
Myslivcová, Eva
2016 - Czech
Problematika autorských verzí hudebního díla je také v případě Antonína Dvořáka (1841-1904) diskutovaná a v jistém smyslu souvisí s tématem "staré a nové", kdy stará, první či raná verze bývá východiskem té nové. Těžištěm následujícího textu je jeden ze specifických případů verze, tedy ouvertura k prvnímu zpracování Dvořákovy opery Král a uhlíř z roku 1871. Ouvertura, která jako nedílná součást této opery vychází z hudebního materiálu tohoto výsledně neprovedeného díla. A zároveň ouvertura, která jako jediná část z této opery "přežila", byla později samotným autorem "povýšena" na ouverturu koncertní a stala se tak svébytným hudebním dílem, zatímco původně zhudebněnému libretu opery se dostalo nového hudebního zpracování. Je tak shrnuta vcelku komplikovaná geneze opery Král a uhlíř, během níž vykrystalizovala Koncertní ouvertura F dur jako nová kompozice vytvořená z hudebního materiálu kompozice staré. The issue of different versions of works of music is one that is discussed in the case of Antonín Dvořák (1841-1904), and in a certain sense it is connected with the theme "old and new", when an older, earlier, or first version becomes the basis for a newer one. This text focuses on a specific example of different versions, that of the overture to the first setting of Dvořák's opera King and Charcoal Burner from the year 1871. An overture which, as an integral part of the opera, was based on the musical material contained in the work, which eventually was never performed. And at the same time an overture that was the only part of this opera to "survive", was later transformed by the composer himself to a concert overture and thus became an independent work, while the opera's libretto was set to new music. This is in a nutshell the rather complicated genesis of the opera King and Charcoal Burner, during which the Concert Overture in F Major took shape as a new composition, created from the musical material of an old one. Keywords: Antonin Dvorak; King and Charcoal Burner; opera; overture; version Available at various institutes of the ASCR
Ouvertura k první verzi opery Král a uhlíř Antonína Dvořáka

Problematika autorských verzí hudebního díla je také v případě Antonína Dvořáka (1841-1904) diskutovaná a v jistém smyslu souvisí s tématem "staré a nové", kdy stará, první či raná verze bývá ...

Myslivcová, Eva
Etnologický ústav, 2016

Staré, či nové v Serenádě op. 44 Antonína Dvořáka
Kolátorová, Petra
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá žánrem orchestrální serenády v kontextu reflexí "starého" a "nového".Orchestrální serenádu pro 19. století objevil opět německý skladatel Johannes Brahms,který navázal na tradice vídeňského klasicismu. O klasicistním modelu lze na základě analýzy a historických souvislostí uvažovat též v případě Serenády op. 44 Antonína Dvořáka, konkrétně o Serenádě B dur KV 361/370a Wolfganga Amadea Mozarta. Dvořák posunul Brahmsovu snahu dál směrem k pozdějšímu neoklasicismu. The paper considers the genre of the orchestral serenade in the context of reflections on “old” and “new”. The serenade form was rediscovered for the 19th century by the German composer Johannes Brahms, who built on the legacy of Viennese classicism. In the case of Antonín Dvořák’s Serenade for Wind Instruments, op. 44, it is also possible, on the basis of analysis and historical connections, to speculate about classicist models, specifically Wolfgang Amadeus Mozart’s Serenade in B Flat Major, KV 361/370a. Dvořák took Brahms’ initiative a step further, with his Serenade op. 44 presaging the trend in development towards neoclassicism, which, however, was to come much later. Keywords: Antonín Dvořák; Serenade; Old or New; Johannes Brahms Available at various institutes of the ASCR
Staré, či nové v Serenádě op. 44 Antonína Dvořáka

Příspěvek se zabývá žánrem orchestrální serenády v kontextu reflexí "starého" a "nového".Orchestrální serenádu pro 19. století objevil opět německý skladatel Johannes Brahms,který navázal na tradice ...

Kolátorová, Petra
Etnologický ústav, 2016

The Innovation of Tradition: Male folk choirs in the Slovácko region and their beginnings
Uhlíková, Lucie
2016 - English
Keywords: Field research; ethnocultural traditions; ethnology; transformation of tradition; male voice folk choirs; the Slovácko region Available at various institutes of the ASCR
The Innovation of Tradition: Male folk choirs in the Slovácko region and their beginnings

Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2016

Inovace tradice: fenomén mužských sborů na Slovácku a jeho počátky
Uhlíková, Lucie
2016 - Czech
Studie se zamýšlí nad rozdílem mezi udržováním kulturního dědictví a živou, resp. inovovanou tradicí, a to na příkladu repertoáru mužských pěveckých sborů v regionu Slovácko. The study reflects the difference between the preservation of cultural heritage and the living, or innovated tradition, on an example of the repertoire\nof male folk voice choirs in the ethnographic area of Slovácko. Keywords: Field research; ethnocultural traditions; ethnology; transformation of tradition; male voice folk choirs; the Slovácko region Available at various institutes of the ASCR
Inovace tradice: fenomén mužských sborů na Slovácku a jeho počátky

Studie se zamýšlí nad rozdílem mezi udržováním kulturního dědictví a živou, resp. inovovanou tradicí, a to na příkladu repertoáru mužských pěveckých sborů v regionu Slovácko....

Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2016

Losses and Gains: Mozart’s Sacred Works in Bohemian Monastic and parish Music Collections in his Time and in the 19th Century
Freemanová, Michaela
2016 - English
The article deals with Mozart’s sacred music in the Bohemian monastic and parish music collections in the composer’s lifetime and in the 19th century Keywords: Wolfgang Amadeus Mozart; sacred music; monastic and parish music collections Available at various institutes of the ASCR
Losses and Gains: Mozart’s Sacred Works in Bohemian Monastic and parish Music Collections in his Time and in the 19th Century

The article deals with Mozart’s sacred music in the Bohemian monastic and parish music collections in the composer’s lifetime and in the 19th century

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2016

Patrimoniální (ne)povinná četba - exotika v inventářích zapsaná
Suchomelová, Marcela
2016 - Czech
Keywords: the records/registers of agro-forestry-manors archives; the artifacts Far East; Czech and Moravian nobility (Wallenstein - Lichnowski - Metternich); aristocratic collections Available at various institutes of the ASCR
Patrimoniální (ne)povinná četba - exotika v inventářích zapsaná

Suchomelová, Marcela
Etnologický ústav, 2016

Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku
Vejvoda, Zdeněk
2015 - Czech
Keywords: historical recordings; folk music; folk song; Klatovy region; Šumava Available at various institutes of the ASCR
Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku

Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases