Number of found documents: 1552
Published from to

An adaptive recursive multilevel approximate inverse preconditioning: Computation of the Schur complement
Kopal, Jiří; Rozložník, Miroslav; Tůma, Miroslav
2017 - English
Available in digital repository of the ASCR
An adaptive recursive multilevel approximate inverse preconditioning: Computation of the Schur complement

Kopal, Jiří; Rozložník, Miroslav; Tůma, Miroslav
Ústav informatiky, 2017

On the optimal initial conditions for an inverse problem of model parameter estimation
Matonoha, Ctirad; Papáček, Š.
2017 - English
Available in digital repository of the ASCR
On the optimal initial conditions for an inverse problem of model parameter estimation

Matonoha, Ctirad; Papáček, Š.
Ústav informatiky, 2017

The use of sequential quadratic programming for solving reachability problems
Kuřátko, Jan
2017 - English
Available in digital repository of the ASCR
The use of sequential quadratic programming for solving reachability problems

Kuřátko, Jan
Ústav informatiky, 2017

Maximum Likelihood Estimation of Diagonal Covariance Matrix
Turčičová, Marie; Mandel, Jan; Eben, Kryštof
2016 - English
Keywords: maximum likelihood estimation; parametric model; Fisher information; delta method Available in a digital repository NRGL
Maximum Likelihood Estimation of Diagonal Covariance Matrix

Turčičová, Marie; Mandel, Jan; Eben, Kryštof
Ústav informatiky, 2016

Nondeterministic Computations for Which Space is More Powerful than Time
Wiedermann, Jiří
2016 - English
Keywords: nondeterministic computation; crossing sequences; complexity Available in a digital repository NRGL
Nondeterministic Computations for Which Space is More Powerful than Time

Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2016

Znalostní meze (super)inteligentních systémů
Wiedermann, Jiří
2016 - Czech
V příspěvku ukážeme nový pohled na inteligenci založený na znalostním přístupu k výpočtům. Výpočty budeme chápat jako procesy, které generují znalosti nad danou znalostní doménou v rámci příslušné znalostní teorie. V tomto kontextu budeme uvažovat inteligenci jako schopnost získávat informace a transformovat je na znalosti, které jsou dále využívány pro řešení problémů. Hlavním výsledkem příspěvku je poznatek, že pokud je znalostní doména konečná a neměnná, pak lze konstruovat inteligentní systémy s tzv. samo-zlepšující se znalostní teorii, které dříve nebo později dosáhnou takový stav poznání o dané doméně, který již nelze dále kvalitativně vylepšovat. Systém tak dosáhne meze své inteligence. Based on epistemic approach to computations we present a new perspective on intelligence. Computations will be seen as processes generating knowledge over the given knowledge domain in accordance with the respective knowledge theory. In this context intelligence will be seen as an ability to gain information and transform it to knowledge used for problem solving. The main result of the paper states that as long as the epistemic domain is finite and fixed then intelligent systems with so-called self-improving theories can be designed which soon on later will reach a state of knowledge about the underlying domain which cannot be improved any further. The system will reach the limits of its own intelligence. Keywords: znalost; inteligence; inteligentní systém; znalostní teorie; knowledge; intelligence; intelligent system; epistemic theory Available at various institutes of the ASCR
Znalostní meze (super)inteligentních systémů

V příspěvku ukážeme nový pohled na inteligenci založený na znalostním přístupu k výpočtům. Výpočty budeme chápat jako procesy, které generují znalosti nad danou znalostní doménou v rámci příslušné ...

Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2016

A Block Version of the BNS Limited-Memory Variable Metric Method for Unconstrained Minimization
Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
2016 - English
Keywords: unconstrained minimization; block variable metric methods; limited-memory methods; the BFGS update; global convergence; numerical results Available in digital repository of the ASCR
A Block Version of the BNS Limited-Memory Variable Metric Method for Unconstrained Minimization

Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
Ústav informatiky, 2016

Principy mnohorozměrného statistického uvažování
Kalina, Jan
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Principy mnohorozměrného statistického uvažování

Kalina, Jan
Ústav informatiky, 2016

Real-valued Score Function, New Description of Continuous Random Variables and the Central Limit Theorem
Fabián, Zdeněk
2016 - English
Keywords: score function; transformation-based score; generalized moment method; new descriptive characteristic of the data Available on request at various institutes of the ASCR
Real-valued Score Function, New Description of Continuous Random Variables and the Central Limit Theorem

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2016

Some Robust Distances for Multivariate Data
Kalina, Jan; Peštová, Barbora
2016 - English
Numerous methods of multivariate statistics and data mining suffer from the presence of outlying measurements in the data. This paper presents new distance measures suitable for continuous data. First, we consider a Mahalanobis distance suitable for high-dimensional data with the number of variables (largely) exceeding the number of observations. We propose its doubly regularized version, which combines a regularization of the covariance matrix with replacing the means of multivariate data by their regularized counterparts. We formulate explicit expressions for some versions of the regularization of the means, which can be interpreted as a denoising (i.e. robust version) of standard means. Further, we propose a robust cosine similarity measure, which is based on implicit weighting of individual observations. We derive properties of the newly proposed robust cosine similarity, which includes a proof of the high robustness in terms of the breakdown point. Keywords: multivariate data; distance measures; regularization; robustness; high dimension Available on request at various institutes of the ASCR
Some Robust Distances for Multivariate Data

Numerous methods of multivariate statistics and data mining suffer from the presence of outlying measurements in the data. This paper presents new distance measures suitable for continuous data. ...

Kalina, Jan; Peštová, Barbora
Ústav informatiky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases