Number of found documents: 972
Published from to

Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana
Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
2017 - Czech
Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme významně nižší prokrvení mozkové kůry při akutních a chronických olanzapinem léčených zvířat. Olanzapine belongs to the first choice drug in treatment of schizophrenia. We focused on blood perfusion changes inducted by acute and chronic application of olanzapine in healthy animals and MAM altered animals. We detectet significant lower perfusion of cerebral cortex in acute and chronic olanzapine treated animals. We susspect that it could be due to altered neurotransmiter regulation caused by olanzapine. Keywords: olanzapine; ASL; MAM Available at various institutes of the ASCR
Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana

Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme ...

Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
Ústav přístrojové techniky, 2017

Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana
Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
2017 - English
The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of energy homeostasis. Altered lipid profile in poly I:C model was observed. Leptin and GLP-1 serum levels were significantly reduced, while ghrelin level was elevated. Our data indicate that dysregulation of adipose tissue endocrine function and gastrointestinal hormones is implicated in metabolic adverse effects of antipsychotics. Keywords: metabolic syndrome; aripiprazole; rat; poly I:C animal model Available at various institutes of the ASCR
Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana

The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of ...

Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2016-04: Výzkum a vývoj vysokonapěťového zdroje 100 kV
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2016 - Czech
Náplní je pokračování vývoje vysokonapěťového zdroje urychlovacího napětí s integrovaným\nnízkonapěťovým zdrojem napájení plovoucí části a výroba prototypu tohoto zdroje. Zdroj primárního\nnapětí je určen pro aplikaci v litografii nebo pro TEM. \n The project deals with research and development of high voltage power supply for particle optics accelerator with integrated power supply for FEG. The supply is intended for electron lithography and for TEM. Keywords: high voltage; high tension; power supply; FEG; TEM; electron lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-04: Výzkum a vývoj vysokonapěťového zdroje 100 kV

Náplní je pokračování vývoje vysokonapěťového zdroje urychlovacího napětí s integrovaným\nnízkonapěťovým zdrojem napájení plovoucí části a výroba prototypu tohoto zdroje. Zdroj primárního\nnapětí je ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2016 - Czech
Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů Design and production feasibility study of various filters production by means of electron beam evaporation - design, development and deposition of interference filters samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-18: Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování

Vypracování a ověření metodiky fyzikální realizace optických tenkých vrstev metodou elektronového napařování - konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů...

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef
2016 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj soustavy referenčních prvků pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. The contractual research was oriented towards development of a set of optical frequency references intended for frequency stabilization of ultra-compact laser sources. These optical references were based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and they allow precise locking of the lasers with the methods of laser spectroscopy. Keywords: optical frequency references; absorption cells; laser spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-23: Kyvety pro kosmický výzkum

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj soustavy referenčních prvků pro frekvenční stabilizaci ultra kompaktních laserových zdrojů. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-20: Výpočty detekčních systémů rastrovacích elektronových mikroskopů
Radlička, Tomáš; Oral, Martin; Rozbořil, Jakub
2016 - Czech
V rámci smluvního výzkumu byly analyzovány detekční systémy několika rastrovacích elektronových mikroskopů z portfolia FEI Czech Republic, pro velké množství nastavení systému. Cílem bylo jednak zmapovat detekční mechanizmy, ale také nalézt optimální nastavení systému pro detekci zvolené části spektra signálních elektronů, tak aby se maximalizoval materiálový, nebo topografický kontrast. The analysis of the detection system of scanning electron microscopes produced by FEI Czech Republic was done for many setting of the electron optical system. The main goal was to analyze the detection mechanisms and to find optimal system setting for detection of the given part of signal electron spectrum. It is used for maximization of the material or topographical contrast. Keywords: electron optics; electron microscopy; contrast optimization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-20: Výpočty detekčních systémů rastrovacích elektronových mikroskopů

V rámci smluvního výzkumu byly analyzovány detekční systémy několika rastrovacích elektronových mikroskopů z portfolia FEI Czech Republic, pro velké množství nastavení systému. Cílem bylo jednak ...

Radlička, Tomáš; Oral, Martin; Rozbořil, Jakub
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-21: DA modul pro EOD
Radlička, Tomáš
2016 - Czech
V rámci smluvního výzkumu byla vyvinuta softwarová knihovna, která umožňuje užití metody diferenciálních algeber v programu EOD. Byla také vypočteny testovací příklady pro testování funkčnosti softwaru. The program library for integrating the differential algebraic method in the EOD program was developed. The set of examples was computed which enables testing of the software. Keywords: electron optics; differential algebraic method Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-21: DA modul pro EOD

V rámci smluvního výzkumu byla vyvinuta softwarová knihovna, která umožňuje užití metody diferenciálních algeber v programu EOD. Byla také vypočteny testovací příklady pro testování funkčnosti ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2016

SMV-2016-19: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
2016 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel Design, development and deposition of interference filters and mirrors samples Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2016-19: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel


Design, development and deposition of interference filters and mirrors samples

Pokorný, Pavel; Oulehla, Jindřich
Ústav přístrojové techniky, 2016

Scanning transmission microscopy at very low energies
Müllerová, Ilona; Mikmeková, Eliška; Konvalina, Ivo; Frank, Luděk
2016 - English
To operate down to units of eV with a small primary spot size, a cathode lens with a biased specimen was introduced into the SEM. The reflected signal, accelerated secondary and backscattered electrons, is collected by detectors situated above the specimen.\nWhen we insert a detector below the specimen, the transmitted electron signal can also be used for imaging down to zero energy. Fig. 1 also shows an example of the simulated signal trajectories of electrons that impact on the detector of reflected electrons, based on an Yttrium Aluminium Garnet (YAG) crystal, and trajectories of electrons transmitted through the specimen and incident on a semiconductor detector based on the PIN structure. Keywords: electron microscopy; SEM Available at various institutes of the ASCR
Scanning transmission microscopy at very low energies

To operate down to units of eV with a small primary spot size, a cathode lens with a biased specimen was introduced into the SEM. The reflected signal, accelerated secondary and backscattered ...

Müllerová, Ilona; Mikmeková, Eliška; Konvalina, Ivo; Frank, Luděk
Ústav přístrojové techniky, 2016

Optimal X-ray detection for thin samples in low-energy STEM
Rozbořil, Jakub; Oral, Martin; Radlička, Tomáš
2016 - English
In many applications it is desirable to perform energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) on very thin samples at low primary beam energies in a STEM. Thin samples, or lamellae, with the thickness of about 10 nm, are mostly prepared in focused ion beam instruments (FIBs), and they are used to evaluate experiments in the development of thin films and coatings, in the semiconductor industry, and in other applications. EDS then provides a map of different chemical elements or compounds in the sample, obtained by scanning the electron beam in a raster. Often the qualitative composition is known as a limited set of materials and only their distribution on the sample is to be determined. For large batches of samples fast measurements are desired to maximize utilization of expensive equipment. In this study we found a method to minimize the time needed to reliably acquire an elemental map by determining the optimal detector placement and the minimal necessary primary electron dose per pixel. Keywords: electron microscopy; EDS; STEM Available at various institutes of the ASCR
Optimal X-ray detection for thin samples in low-energy STEM

In many applications it is desirable to perform energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) on very thin samples at low primary beam energies in a STEM. Thin samples, or lamellae, with the thickness of ...

Rozbořil, Jakub; Oral, Martin; Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases