Number of found documents: 2806
Published from to

Testing of tip-timing method with multipoint optical system for laboratory measurement of bladed wheel vibration
Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
2016 - English
The multipoint optical system for the accurate laboratory measurement of blade vibration under rotation was proposed in IT AS CR. This method is based on the fast optical-elements that register time passages of the blades. The description of the method, results of numerical simulations and first experimental results of the model bladed wheel vibration under rotation are herein presented. Keywords: blade; tip timing; multipoint optical system Available at various institutes of the ASCR
Testing of tip-timing method with multipoint optical system for laboratory measurement of bladed wheel vibration

The multipoint optical system for the accurate laboratory measurement of blade vibration under rotation was proposed in IT AS CR. This method is based on the fast optical-elements that register time ...

Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2016

Some results of simulations of flows with internal permeable walls
Louda, Petr
2016 - English
The work deals with the numerical modelling of compressible flow in a domain containing permeable walls in its interior, i.e. submerged in the fluid. The aim is to exclude direct simulation and find a model approximating the flow through a permeable plate driven by the static pressure difference between the sides of the wall. The numerical experiments so far enable to understand better forming of parasitic wave structures in the measuring section of the wind tunnel. The model of permeable wall needs further verification. Keywords: turbine cascade; flow with permeable wall; shock wave interaction Available at various institutes of the ASCR
Some results of simulations of flows with internal permeable walls

The work deals with the numerical modelling of compressible flow in a domain containing permeable walls in its interior, i.e. submerged in the fluid. The aim is to exclude direct simulation and find a ...

Louda, Petr
Ústav termomechaniky, 2016

FE modelling of the influence of the lamina propria properties on the vocal folds vibration and produced sound for specific Czech vowels
Hájek, P.; Švancara, P.; Horáček, Jaromír; Švec, J.G.
2016 - English
The developed two-dimensional finite element model of the flow-induced self-oscillation of the human vocal folds is used for solving fluid-structure-acoustic interaction occurring during phonation. The aim is to nalyze the influence of stiffness of superficial lamina propria on vocal folds vibration considering vocal tracts shaped for the vowels [i:] and [u:]. Keywords: modelling of phonation by FEM; biomechanics of voice; fluid -structure - acoustic interaction Available at various institutes of the ASCR
FE modelling of the influence of the lamina propria properties on the vocal folds vibration and produced sound for specific Czech vowels

The developed two-dimensional finite element model of the flow-induced self-oscillation of the human vocal folds is used for solving fluid-structure-acoustic interaction occurring during phonation. ...

Hájek, P.; Švancara, P.; Horáček, Jaromír; Švec, J.G.
Ústav termomechaniky, 2016

Experimentální vyšetřování transsonické mříže se stabilizačním zařízením TIE-BOSS
Radnic, Tomáš; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Hasnedl, D.; Kellner, J.
2016 - Czech
Článek se zabývá vlivem dvou variant stabilizační opěrky Tie-Boss na aerodynamické charakteristiky lopatkové mříže. Vliv opeřek byl vyhodnocen na základě výsledků numerické simulace a experimentu. Vyhodnocení ukázalo, že jeden typ Tie-Bossu způsobuje menší ztráty kinetické energie ale větší otočení proudu. This paper is concerned with investigation of influence of two variants of Tie-Boss on\naerodynamic characteristics of a blade cascade. Conclusions are drawn based on results of\nexperiments and numerical simulations. The results show that one type of Tie-Boss exhibits\nlower losses of kinetic energy but higher flow turning than the other. Keywords: tie-boss; transonic flow; steam turbine Available at various institutes of the ASCR
Experimentální vyšetřování transsonické mříže se stabilizačním zařízením TIE-BOSS

Článek se zabývá vlivem dvou variant stabilizační opěrky Tie-Boss na aerodynamické charakteristiky lopatkové mříže. Vliv opeřek byl vyhodnocen na základě výsledků numerické simulace a experimentu. ...

Radnic, Tomáš; Šimurda, David; Luxa, Martin; Fürst, J.; Hasnedl, D.; Kellner, J.
Ústav termomechaniky, 2016

On 3D flow-structures behind an inclined plate
Uruba, Václav; Pavlík, D.; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav; Kopecký, V.
2016 - English
Stereo PIV measurements has been performed behind the inclined plate, angle of attack 5 and\n10 deg. Occurrence and dynamics of streamwise structures behind the plate trailing edge have been studied in details using POD method. The streamwise structures are represented by vortices and low- and highvelocity regions, probably streaks. The obtained results support the hypothesis of an airfoil-flow force interaction by Hoffman and Johnson [1,2]. Keywords: flat plate; vorticity; POD Available at various institutes of the ASCR
On 3D flow-structures behind an inclined plate

Stereo PIV measurements has been performed behind the inclined plate, angle of attack 5 and\n10 deg. Occurrence and dynamics of streamwise structures behind the plate trailing edge have been studied ...

Uruba, Václav; Pavlík, D.; Procházka, Pavel P.; Skála, Vladislav; Kopecký, V.
Ústav termomechaniky, 2016

Reconstruction of 3D PIV data in complicated experimental arrangements
Pavlík, D.; Uruba, Václav; Kopecký, V.
2016 - English
In this paper a three-dimensional reconstruction of flow field behind flat plate representing a wing\nis presented. The reconstruction is always performed for pair of 2D vector maps obtained by 3D PIV with two cameras which record measurement area from different locations. Three-dimensional reconstruction can be obtained in various ways. This paper summarizes two: the reconstruction based on the known correspondences and the reconstruction based on the knowledge of intrinsic and extrinsic parameters of cameras. The methods can be used in the cases when it is impossible to use a calibration pattern or when reconstruction by commercial software fails. Keywords: 3D PIV; calibration target; reconstruction Available at various institutes of the ASCR
Reconstruction of 3D PIV data in complicated experimental arrangements

In this paper a three-dimensional reconstruction of flow field behind flat plate representing a wing\nis presented. The reconstruction is always performed for pair of 2D vector maps obtained by 3D PIV ...

Pavlík, D.; Uruba, Václav; Kopecký, V.
Ústav termomechaniky, 2016

Optical measurements on TR-P-4 cascade
Luxa, Martin; Šimurda, David
2016 - English
Report contains results and analysis of optical measurements (interferometry and schlieren photography) on the on the optimised variant of the hub section of the ultra long rotor blade for the last stage of a large output steam turbine. Internal designation of the cascade is TR-P-4. Keywords: hub section; long turbine blade; transonic flow Available at various institutes of the ASCR
Optical measurements on TR-P-4 cascade

Report contains results and analysis of optical measurements (interferometry and schlieren photography) on the on the optimised variant of the hub section of the ultra long rotor blade for the last ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2016

Ukázky vlivu parametrů simulačního modelu planetové převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a zastaveným nosičem satelitů na její dynamické vlastnosti
Hortel, Milan; Škuderová, Alena
2016 - Czech
Předložená zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ozubením a zastaveným nosičem satelitů typu Wikov PP. Analýza vnitřní dynamiky dané pseudoplanetové soustavy s čelním přímým ozubením byla uskutečněna prostřednictvím rozboru amplitudofrekvenčních charakteristik relativních pohybů v záběrech ozubení kol v maximálním rozsahu otáček centrálního kola 0 až 22500 ot/min pro celkem 12 variant lišících se kombinacemi parametrů, tj. momentů setrvačnosti kol, tření a tlumení v záběrech ozubení a výslednou chybovou funkcí zabírajících evolventních zubových profilů. The report deals with examples of numerical solutions of the influence of parameters on the internal dynamics pseudoplanetary transmission system with four single satellites with the front straight teeth and the stopped carrier of satellites type Wikov PP. The analysis of the internal dynamics of the pseudoplanetary system with front straight teeth was carried out by analyzing of amplitude-frequency characteristics of relative motions in gear mesh of wheels at a maximum speed range of the central wheel 0 up to 22500 rpm for total of 12 variations differing in combinations of parameters, ie. the moments of inertia of cogwheels, the friction and the damping in gear mesh and the resulting error function of meshing involute tooth profiles.\n Keywords: planetary gearbox; nonlinear dynamics; parametric systems Available at various institutes of the ASCR
Ukázky vlivu parametrů simulačního modelu planetové převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a zastaveným nosičem satelitů na její dynamické vlastnosti

Předložená zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ozubením a ...

Hortel, Milan; Škuderová, Alena
Ústav termomechaniky, 2016

Experimentální modální analýza čtyř-planetové převodovky v jejím klidovém stavu
Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Šulc, Petr; Cibulka, Jan
2016 - Czech
Cíleme této výzkumné zprávy je popis měření a prezentace výsledků experimentální modální analýzy nerotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet naržené a vyrobené společností Wikov Gear. Tato analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních oblastí, kde se nachází významné vnitřní rezonance převodovky. Tyto poznatky jsou určeny k validaci a ladění vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR pro úžely vibrodiagnostiky a popisu chování převodovky za rotace a s připojenými agregáty, tj. motor, přídavná převodovka a brzda. This research report deals with a description and presentation of results of experimental modal analysis of non-rotating four-planet gear-box specific by planets placed on flexible pins designed and fabricated by Wikov Gear. The analysis deals with an evaluation of frequency domain behavior and localization of the main inner resonances of gear-box. The results of the experiment will be used for validation and tuning of developed numerical models in IT AS CR for vibrodiagnostic purposes and description of the gear-box behavior under rotation and with additional aggregates, i.e. engine, add-on bear-box and brake.\n Keywords: planet gear-box; modal analysis; steady state; flexible pins Available at various institutes of the ASCR
Experimentální modální analýza čtyř-planetové převodovky v jejím klidovém stavu

Cíleme této výzkumné zprávy je popis měření a prezentace výsledků experimentální modální analýzy nerotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet naržené a vyrobené společností Wikov Gear. ...

Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Šulc, Petr; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2016

Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján; Plešek, Jiří
2016 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu. In the report the results of explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly are summarized. First, the verification calculation with no contact conditions is described. Next, the results of explicit contact-impact dynamic analysis are presented. Keywords: firing pin; FEM; explicit analysis Available at various institutes of the ASCR
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně

Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky ...

Mochar, Dominik; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján; Plešek, Jiří
Ústav termomechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases