Number of found documents: 468
Published from to

Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
2017 - Czech
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Samples of protective layers based on DLC (Diamond-like-Carbon) on different substrates (test bodies and real components) were studied by several diagnostic methods.\nRaman spectroscopy was used for the detection of bindings in order to specify the structural variations, surface modifications both for as-deposited samples and particularly for samples that underwent different stress tests.\nScanning Electron Microscope (SEM) was used to examine the surface structure of layers in different locations on the sample and to search suitable test spots for the subsequent analysis by the Atomic Force Microscope (AFM). AFM in special modes was employed to measure the maps local mechanical properties (friction, tip adhesion, energy dissipation, etc.).\nOn a selected sample, the cross-sectional structure of the sample was analysed by the Focussed Ion Beam (FIB) and the elemental composition in various thicknesses was documented by the Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Keywords: diamond like carbon layers; Raman spectroscopy; Atomic Force Microscopy; Scanning Electron Microscopy; Focussed Ion Beam; Energy Dispersive Spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016

Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie ...

Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
Fyzikální ústav, 2017

Příprava vzorků
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky. The basic summyry of metallography and materialography as it is exploited for SEM samples´ preparation and connected techniques. Keywords: SEM; metallography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků

Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky....

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2016 - Czech
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The main aim of the methodology is sterilization of skin surface and wounds in veterinary medicine based on low-temperature plasma. Low-temperature plasma has a non-specific antimicrobial effect and therefore can be safely applied to the living tissue without causing any damage. The methodology describes a solution for sterilization of tissues and wounds with bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination as well as for healing of chronic and non-healing wounds. Methodology presents solutions sterilization of tissues and wounds with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and promote healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; sterilize; the wound; skin surface Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran

Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2016

Surface acoustic waves in the layered systems
Tarasenko, Alexander; Boháč, Petr; Jastrabík, Lubomír
2016 - English
The laser acoustic method was used for analysis of two layered systems: thin titanium and diamond like carbon films both deposited on silicon. The film and substrate parameters are determined by fitting the theoretical curve to the measured dispersion curve. The fit software seeks that set of the system parameters whose theoretical curve coincides the best with the experimental data. For the titanium film the best root-mean square deviation was 2.04 m/s with the relative error < O.I % and for the DLC system the corresponding value was 0.30 m/s (the relative error < O.O1 % ). Keywords: laser acoustic method; surface acoustic waves; layered systems; Ti films; diamond-like carbon films Available at various institutes of the ASCR
Surface acoustic waves in the layered systems

The laser acoustic method was used for analysis of two layered systems: thin titanium and diamond like carbon films both deposited on silicon. The film and substrate parameters are determined by ...

Tarasenko, Alexander; Boháč, Petr; Jastrabík, Lubomír
Fyzikální ústav, 2016

Difrakce zpět rozptýlených elektronů
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace. Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications. Keywords: EBSD method; SEM; microstructure Available at various institutes of the ASCR
Difrakce zpět rozptýlených elektronů

Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace.


Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications.

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016
Olejník, Kamil
2016 - Czech
Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes. We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes.\n Keywords: electron microscope calibration; electron-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016

Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification ...

Olejník, Kamil
Fyzikální ústav, 2016

Aproximace Fourierových koeficientů difrakčních profilů
Čerňanský, Marian
2016 - Czech
Je podán stručný přehled aproximací, které se vyskytují ve Warrenově–Averbachově interpretaci Fourierových koeficientů difrakčních profilů. Je ukázáno, že jisté aproximace průběhu Fourierových koeficientů umožňují stanovit velikost krystalitů a mikrodeformací jen z jedné difrakční linie.\n\n Approximations in the Warren-Averbach interpretation of Fourier coeeficients of diffraction profiles are briefly summarized. It is shown, that certain approximations of a course of Fourier coefficients enable estimate of crystallite size and microstrain only from a single diffraction line. Keywords: line profile analysis; Fourier coefficients; crystallite size; microstrain Available at various institutes of the ASCR
Aproximace Fourierových koeficientů difrakčních profilů

Je podán stručný přehled aproximací, které se vyskytují ve Warrenově–Averbachově interpretaci Fourierových koeficientů difrakčních profilů. Je ukázáno, že jisté aproximace průběhu Fourierových ...

Čerňanský, Marian
Fyzikální ústav, 2016

Micro-Raman analysis of samples irradiated at the FLASH facility in Summer 2014 (Report v1-31_05_2016)
Toufarová, Martina; Hájková, Věra; Chalupský, Jaromír; Juha, Libor
2016 - English
The goal of micro-Raman measurements was to indicate a presence of the carbon black grown in the FEL-illuminated areas on the sample surface. Twelve samples have been investigated and results have been reported to the X-ray Optics Group at the University of Twente. Keywords: radiation damage; carbon black; free-electron laser; soft x-rays; Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Micro-Raman analysis of samples irradiated at the FLASH facility in Summer 2014 (Report v1-31_05_2016)

The goal of micro-Raman measurements was to indicate a presence of the carbon black grown in the FEL-illuminated areas on the sample surface. Twelve samples have been investigated and results have ...

Toufarová, Martina; Hájková, Věra; Chalupský, Jaromír; Juha, Libor
Fyzikální ústav, 2016

Book of Abstracts of the 26th Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education
Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
2016 - English
Topics:\n- Trends in development of materials research\n- Education of materials science at the universities\n- Information about the research programmes of individual institutions\n- Information on equipment for preparation and characterisation of materials\n- Results of materials science research Keywords: material sciences Available at various institutes of the ASCR
Book of Abstracts of the 26th Joint Seminar Development of Materials Science in Research and Education

Topics:\n- Trends in development of materials research\n- Education of materials science at the universities\n- Information about the research programmes of individual institutions\n- Information on ...

Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
Fyzikální ústav, 2016

Cryogenic cooling system Brayton for 10 J/10 Hz Yb:YAG multi-slab based laser system at ELI-Beamlines project
Schustr, P.; Fibrich, Martin; Polan, Jiří; Rus, Bedřich; Dostálová, M.; Valdislav, P.; Simek, J.
2016 - English
We present design and operational prototype of cryogenic cooling system based on Bryton's cycle for 10J/10Hz Yb:YAG multi-slab laser system at ELI-Beamlines project. Keywords: Brayton; cryogenics; laser; cooling; ytterbium; design; prototype Available at various institutes of the ASCR
Cryogenic cooling system Brayton for 10 J/10 Hz Yb:YAG multi-slab based laser system at ELI-Beamlines project

We present design and operational prototype of cryogenic cooling system based on Bryton's cycle for 10J/10Hz Yb:YAG multi-slab laser system at ELI-Beamlines project.

Schustr, P.; Fibrich, Martin; Polan, Jiří; Rus, Bedřich; Dostálová, M.; Valdislav, P.; Simek, J.
Fyzikální ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases