Number of found documents: 478
Published from to

Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016
Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
2017 - Czech
Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie byly vyhodnocovány vazby ve vzorcích pro bližší určení strukturních variací a povrchových modifikací, a to jak pro čerstvě připravené vzorky, tak zejména pro vzorky které prošly různými zátěžovými testy.\nSkenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla zkoumána povrchová struktura vrstev v různých místech vzorků a vyhledávána vhodná testovací místa pro následnou analýzu pomocí Mikroskopu atomárních sil (AFM). Mikroskopem AFM ve speciálních režimech byly měřeny mapy lokálních mechanických vlastností (tření, adheze hrotu, disipace energie, atd.). Na vybraném vzorku byla metodou Focussed Ion Beam (FIB) analyzována struktura průřezu vzorku a dále bylo zdokumentováno prvkové složení v různých tloušťkách vrstvy metodou Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Samples of protective layers based on DLC (Diamond-like-Carbon) on different substrates (test bodies and real components) were studied by several diagnostic methods.\nRaman spectroscopy was used for the detection of bindings in order to specify the structural variations, surface modifications both for as-deposited samples and particularly for samples that underwent different stress tests.\nScanning Electron Microscope (SEM) was used to examine the surface structure of layers in different locations on the sample and to search suitable test spots for the subsequent analysis by the Atomic Force Microscope (AFM). AFM in special modes was employed to measure the maps local mechanical properties (friction, tip adhesion, energy dissipation, etc.).\nOn a selected sample, the cross-sectional structure of the sample was analysed by the Focussed Ion Beam (FIB) and the elemental composition in various thicknesses was documented by the Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDS).\n Keywords: diamond like carbon layers; Raman spectroscopy; Atomic Force Microscopy; Scanning Electron Microscopy; Focussed Ion Beam; Energy Dispersive Spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Souhrnný report výsledků smluvního výzkumu mezi FZU AV ČR, v.v. i. a HVM Plasma s.r.o. za rok 2016

Několika diagnostickými metodami byly zkoumány vzorky ochranných vrstev na bázi DLC (Diamond-like-Carbon) na různých substrátech (testovací tělíska i reálné součástky). Pomocí Ramanovské spektroskopie ...

Mates, Tomáš; Fejfar, Antonín; Ledinský, Martin; Vetushka, Aliaksi; Pikna, Peter; Bauerová, Pavla
Fyzikální ústav, 2017

Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology
Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
2017 - English
Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless steel). The adhesion can be improved by doping the DLC layer by chromium, as described in this article. Chromium doped diamond like carbon layers (Cr DLC) were deposited by hybrid deposition system using KrF excimer laser (deposition diamond like carbon - graphite target) and\nmagnetron sputtering (deposition chromium - chromium target). Carbon and chromium contents were determined by wavelength dispersive X-ray spectroscopy.\n Keywords: DLC; chromium doped; mechanical properties; PLD Available at various institutes of the ASCR
Mechanical properties of Cr-DLC layers prepared by hybrid laser technology

Diamond like carbon (DLC) layers have excellent biological properties for use in medicine for coating implants, but poor adhesion to biomedical alloys (titanium alloys, chromium alloys and stainless ...

Písařík, Petr; Jelínek, Miroslav; Remsa, J.; Tolde, Z.
Fyzikální ústav, 2017

DLC/TI thin films properties prepared by hybrid laser technologies
Mikšovský, Jan; Jelínek, Miroslav; Písařík, Petr; Kocourek, Tomáš; Remsa, J.; Jurek, Karel
2017 - English
Layers of diamond-like carbon are usable in many fields of industry as well as in medicine. Many scientific groups have worked with different types of deposition techniques to prepare DLC layers with improved or unique properties. The DLC properties could be improved by various dopations. In this study, we focused on DLC layers doped by titanium, prepared by hybrid laser depositions. Two techniques were used: Dual pulse laser deposition (DualPLD) and pulse laser deposition in combination with magnetron sputtering (PLD/MS). Preliminary tests for morphology, wettability, adhesion, hardness, corrosion, friction and wearability were examined. DLC samples were prepared on Si(100) wafer and on Ti6Al4V alloy substrates with titanium concentration from pure up to 25 at.%. Friction of the prepared layers ranged from 0.09 to 0.18. The films exhibited very low wear for loads 1 N and 2 N.\n Keywords: DLC Friction; titanium doped; hybrid deposition Available at various institutes of the ASCR
DLC/TI thin films properties prepared by hybrid laser technologies

Layers of diamond-like carbon are usable in many fields of industry as well as in medicine. Many scientific groups have worked with different types of deposition techniques to prepare DLC layers with ...

Mikšovský, Jan; Jelínek, Miroslav; Písařík, Petr; Kocourek, Tomáš; Remsa, J.; Jurek, Karel
Fyzikální ústav, 2017

Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
2016 - Czech
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran. The main aim of the methodology is sterilization of skin surface and wounds in veterinary medicine based on low-temperature plasma. Low-temperature plasma has a non-specific antimicrobial effect and therefore can be safely applied to the living tissue without causing any damage. The methodology describes a solution for sterilization of tissues and wounds with bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination as well as for healing of chronic and non-healing wounds. Methodology presents solutions sterilization of tissues and wounds with potential bacterial, fungal or yeast contamination. The method can also be used for antimicrobial decontamination and promote healing of chronic and non-healing wounds. Keywords: low-temperature plasma; sterilize; the wound; skin surface Available at various institutes of the ASCR
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran

Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej ...

Dejneka, Alexandr; Kubinová, Šárka; Moravec, J.; Bezděk, D.
Fyzikální ústav, 2016

Příprava vzorků
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky. The basic summyry of metallography and materialography as it is exploited for SEM samples´ preparation and connected techniques. Keywords: SEM; metallography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků

Základní shrnutí metalografických a materiálografických postupů a technik pro přípravu vzorků pro mikrosvazkovou analýzu v SEM a příbuzné techniky....

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Surface acoustic waves in the layered systems
Tarasenko, Alexander; Boháč, Petr; Jastrabík, Lubomír
2016 - English
The laser acoustic method was used for analysis of two layered systems: thin titanium and diamond like carbon films both deposited on silicon. The film and substrate parameters are determined by fitting the theoretical curve to the measured dispersion curve. The fit software seeks that set of the system parameters whose theoretical curve coincides the best with the experimental data. For the titanium film the best root-mean square deviation was 2.04 m/s with the relative error < O.I % and for the DLC system the corresponding value was 0.30 m/s (the relative error < O.O1 % ). Keywords: laser acoustic method; surface acoustic waves; layered systems; Ti films; diamond-like carbon films Available at various institutes of the ASCR
Surface acoustic waves in the layered systems

The laser acoustic method was used for analysis of two layered systems: thin titanium and diamond like carbon films both deposited on silicon. The film and substrate parameters are determined by ...

Tarasenko, Alexander; Boháč, Petr; Jastrabík, Lubomír
Fyzikální ústav, 2016

Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films
Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
2016 - English
In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into formation and properties of GoD. The diamond films are coated by a nm thin sputtered Ni layer and heated to 900°C in a forming gas atmosphere (H2/Ar) to initiate catalytic thermal CVD process. The samples are cleaned from residual Ni after the growth process. We employ scanning electron microscopy, Raman micro-spectroscopy and Kelvin probe force microscopy to correlate material, structural, and electronic properties of graphene on diamond. We show how grain size and grain boundaries influence graphene growth and material and electronic properties. For instance we show that the grain boundaries (with non-diamond carbon phases) in diamond films have an important role. They influence the electronic properties and they are beneficial for forming graphene on diamond higher quality. Keywords: graphene; diamond; microscopy; micro-spectroscopy; electronic properties Available at various institutes of the ASCR
Correlated microscopy of electronic and material properties of graphene grown on diamond thin films

In this work we compare growth of graphene on diamond thin films that enable large area processing. We use films with different crystal size and surface roughness to obtain deeper insight into ...

Rezek, Bohuslav; Čermák, Jan; Varga, Marián; Tulic, S.; Skákalová, V.; Waitz, T.; Kromka, Alexander
Fyzikální ústav, 2016

Difrakce zpět rozptýlených elektronů
Kopeček, Jaromír
2016 - Czech
Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace. Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications. Keywords: EBSD method; SEM; microstructure Available at various institutes of the ASCR
Difrakce zpět rozptýlených elektronů

Nástin metody EBSD dokumentující použitelnost metody, typické úkoly a aplikace.


Outline of the EBSD method, its use, tasks and typical applications.

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2016

Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016
Olejník, Kamil
2016 - Czech
Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes. We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification calibration of electron microscopes.\n Keywords: electron microscope calibration; electron-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
Příprava vzorků pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů / 2016

Zabývali jsme se litografickou přípravou vzorků používaných pro kalibraci zvětšení elektronových mikroskopů.We have been working on lithographical preparation of specimens used for magnification ...

Olejník, Kamil
Fyzikální ústav, 2016

The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering
Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
2016 - English
The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the deposition of the intrinsic ZnO thin films with submicron thickness 50−500 nm on fused silica glass substrates and investigated the localized defect states below the optical absorption edge down to 0.01 % using photothermal deflection spectroscopy from UV to IR. We have shown that the defect density, the optical absorptance and the related optical attenuation in planar waveguides can be significantly reduced by annealing in air at 400 °C. Keywords: ZnO; reactive magnetron sputtering; plasma treatment; photothermal deflection spectroscopy; optical spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering

The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the ...

Remeš, Zdeněk; Stuchlík, Jiří; Purkrt, Adam; Chang, Yu-Ying; Jirásek, Vít; Štenclová, Pavla; Prajzler, V.; Nekvindová, P.
Fyzikální ústav, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases