Number of found documents: 419
Published from to

Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1
Breiter, Karel
2016 - Czech
Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně byly studovány všechny zastižené rudní minerály. Charakter rudních minerálů byl porovnán s daty z centrální části ložiska a z vrtu CS-1. Keywords: geochemistry; petrography; mineralogy; Cínovec Available at various institutes of the ASCR
Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1

Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně ...

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)
Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
2016 - Czech
Keywords: rocks; laboratory work; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 JO+CHV (Dukovany)

Petružálek, Matěj; Svitek, Tomáš; Svoboda, Libor; Filler, Vlastimil
Geologický ústav, 2016

Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Stanovení parametrů Hoek Brownovy obálky smykové pevnosti : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)
Skála, Roman
2016 - Czech
Keywords: serpentinite; rocks; asbestos; macroscopic observation; microscopic observation; electron microscopy; X-ray diffraction; Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Ověření obsahu azbestu v serpentinitu z lokality Castellaccio (Itálie)

Skála, Roman
Geologický ústav, 2016

Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
2016 - Czech
Keywords: palaomagnetism; rocks; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
2016 - Czech
Keywords: geomechanics; research report Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Keywords: rocks; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko
Žák, Karel
2016 - Czech
Keywords: mining history; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko

Žák, Karel
Geologický ústav, 2016

Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
2015 - Czech
Keywords: magnetostratigraphy; palaeomagnetism; research report Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2015

Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)
Žák, Karel
2015 - Czech
Keywords: speleothems; karst; geochemistry Available at various institutes of the ASCR
Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)

Žák, Karel
Geologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases